Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-26

Båtsmansrulla vid Wäsby båtsmansrote 58 - Wäsberg

Båtsmansrullorna

Båtmansrullorna började föras först på 1880-talet (möjligen finns de redan från 1870-talet). Båtsmansrullorna är en guldgruva för de som har båtsmän i slutet av 1800-talet då dessa rullor är mycket innehållsrika och detaljerade vad avser tjänst, seglatser, betyg mm. Varje båtsman rullfördes i en egen bok som kallades båtsmansrulla och i den kan man följa båtsmannens tjänstgöring både vid örlogsstationen och till sjöss. Båtsmansrullorna söks under respektive örlogsstation. Eftersom Johan August Eklund Wäsberg tjänstgjorde på 1880-talet finns en båtsmansrulla för honom.

Nr 58 Wäsby båtsmansrote, Sollentuna socken

Båtsmännen vid Wäsby båtsmansrote tjänstgjorde vid Södra Roslags andra båtsmanskompani (fr. 1874, 1:a Roslags båtsmanskompani) under Stockholms station.

Båtsman 58 Johan August Wäsberg, i tjänst 1864–1885

Båtsman 58 Johan August (Eklund) Wäsberg, född 1842-04-23 i Tuna socken (C), död 1891-12-24 Kungsholms församling (AB). Båtsman 58 på Wäsby båtsmansrote mellan 1864 och 1864. Skräddare. Johan August Wäsberg antogs som båtsman 1864-11-25 och tar avsked 1885-10-08. Som båtsman vid Roslags båtsmanskompani tillhörde han Stockholms örlogsstation. När han var uppfordrad till tjänst var det som skräddare på Beklädnadsverket vid Stockholms örlogsstation (dvs landtjänst) utom 1884 då han även tjänstgjorde som gast på kanonbåten Aslög. Familjen flyttar från båtsmanstorpet 1885-11-21 till Järfälla. Han var gift med Sofia Amalia Mathilda Nylund, född 1836-09-22 i Göteborg. Gifta 1863-10-12.

Båtsmansrullan för Eklund Wäsberg nr 58

Johan August (Eklund) Wäsberg tjänstgjorde som båtsman vid Wäsby rote nr 58 i Sollentuna mellan 1864 och 1885. Som vi ser på bilden tjänstgjorde han vid Roslags 1. båtsmanskompani (tidigare kallad Södra Roslags andra båtsmanskompani). Enligt rullan fick han avsked 1885-10-08. Vi ser även kommentaren att roten vakansattes efter hans avsked. Hela båtsmanshållet vakanssattes 1887. Till höger visas omslaget på hans båtsmansrulla. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 390. Nedan, första sidan i rullan med följande uppgifter:

Wäsby båtsmansrote 58, Sollentuna

Denna sida:
Ovan ser vi att Eklund Wäsberg har fått två noteringar på dessa sida. Den ena är från 1874 och den andra från den 11/5 1876. Här har han fått Tjänstbarhetsklass 3. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 420. Nedan visas de tjänstgöringar som Eklund Wäsberg varit uppfordrad till:
Ovan kan vi läsa att Johan August Eklund Wäsberg var född den 23 april 1842 i Tuna socken, Uppsala län. Han antogs som båtsman den 25 november 1864. Hans “signalement” vid antagningen; medelstor, blå ögon och ljust hår. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 410. Nedan visas betyg på genomgångna examina för Eklund Wäsberg:
Ovan, Rulla för N:o 58 Wässberg vid N:o 16 Roslags 1:a Roterings Båtsmanskompani. 3:e korpralskapet. Födelseplats Tuna socken, Uppsala län. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 400. Nedan visas personuppgifter för båtsman Eklund Wäsberg:
Ovan visas datum för de tjänstgöringar som han varit inkallad att göra vid Stockholms station. Eklund Wäsberg var skräddare och han har haft enbart en kommendering till sjöss. Sjökommenderingen var på kanonbåten Aslög under 7 dagar i maj 1884. I övrigt har han som skräddare tjänstgjort vid beklädnadsverkstaden på Skeppsholmen i Stockholm. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 420. Båtsmansnamnet Wäsberg har stavats lite olika i husförhörslängderna och flottans rullor genom åren. Jag har normaliserat namnet till Wäsberg på dessa sidor om Wäsby båtsmansrote. De olika stavningarna kan vara Wesberg, Wessberg, Wässberg samt Wäsberg. Två båtsmän på roten har haft namnet Wederman/Wäderman.

Källreferenser

1. Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet XIIIc:nn 2. Rullor Flottan 1635 - 1915 3. "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 4. Utmarken kring Väsby, historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby, Sollentuna kommun/Naturvård 5. Om båtsmanshållet 6. Lantmäteriets historiska kartor 7. Husförhörslängder, Sollentuna socken 8. Centrala soldatregistret 9. Wikipedia
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-26

Båtsmansrulla vid Wäsby

båtsmansrote 58 - Wäsberg

Båtsmansrullorna

Båtmansrullorna började föras först på 1880-talet (möjligen finns de redan från 1870-talet). Båtsmansrullorna är en guldgruva för de som har båtsmän i slutet av 1800-talet då dessa rullor är mycket innehållsrika och detaljerade vad avser tjänst, seglatser, betyg mm. Varje båtsman rullfördes i en egen bok som kallades båtsmansrulla och i den kan man följa båtsmannens tjänstgöring både vid örlogsstationen och till sjöss. Båtsmansrullorna söks under respektive örlogsstation. Eftersom Johan August Eklund Wäsberg tjänstgjorde på 1880-talet finns en båtsmansrulla för honom.

Nr 58 Wäsby båtsmansrote, Sollentuna

socken

Båtsmännen vid Wäsby båtsmansrote tjänstgjorde vid Södra Roslags andra båtsmanskompani (fr. 1874, 1:a Roslags båtsmanskompani) under Stockholms station.

Båtsman 58 Johan August Wäsberg, i tjänst

1864–1885

Båtsman 58 Johan August (Eklund) Wäsberg, född 1842-04-23 i Tuna socken (C), död 1891-12-24 Kungsholms församling (AB). Båtsman 58 på Wäsby båtsmansrote mellan 1864 och 1864. Skräddare. Johan August Wäsberg antogs som båtsman 1864- 11-25 och tar avsked 1885-10-08. Som båtsman vid Roslags båtsmanskompani tillhörde han Stockholms örlogsstation. När han var uppfordrad till tjänst var det som skräddare på Beklädnadsverket vid Stockholms örlogsstation (dvs landtjänst) utom 1884 då han även tjänstgjorde som gast på kanonbåten Aslög. Familjen flyttar från båtsmanstorpet 1885-11-21 till Järfälla. Han var gift med Sofia Amalia Mathilda Nylund, född 1836-09-22 i Göteborg. Gifta 1863-10-12.

Båtsmansrullan för Eklund Wäsberg nr 58

Johan August (Eklund) Wäsberg tjänstgjorde som båtsman vid Wäsby rote nr 58 i Sollentuna mellan 1864 och 1885. Som vi ser på bilden tjänstgjorde han vid Roslags 1. båtsmanskompani (tidigare kallad Södra Roslags andra båtsmanskompani). Enligt rullan fick han avsked 1885-10-08. Vi ser även kommentaren att roten vakansattes efter hans avsked. Hela båtsmanshållet vakanssattes 1887. Till höger visas omslaget på hans båtsmansrulla. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 390. Nedan, första sidan i rullan med följande uppgifter:

Wäsby båtsmanstorp

58, Sollentuna

Denna sida:
Ovan, Rulla för N:o 58 Wässberg vid N:o 16 Roslags 1:a Roterings Båtsmanskompani. 3:e korpralskapet. Födelseplats Tuna socken, Uppsala län. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 400. Nedan visas personuppgifter för båtsman Eklund Wäsberg:
Ovan kan vi läsa att Johan August Eklund Wäsberg var född den 23 april 1842 i Tuna socken, Uppsala län. Han antogs som båtsman den 25 november 1864. Hans “signalement” vid antagningen; medelstor, blå ögon och ljust hår. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 410. Nedan visas betyg på genomgångna examina för Eklund Wäsberg:
Ovan ser vi att Eklund Wäsberg har fått två noteringar på dessa sida. Den ena är från 1874 och den andra från den 11/5 1876. Här har han fått Tjänstbarhetsklass 3. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 420. Nedan visas de tjänstgöringar som Eklund Wäsberg varit uppfordrad till:
Ovan visas datum för de tjänstgöringar som han varit inkallad att göra vid Stockholms station. Eklund Wäsberg var skräddare och han har haft enbart en kommendering till sjöss. Sjökommenderingen var på kanonbåten Aslög under 7 dagar i maj 1884. I övrigt har han som skräddare tjänstgjort vid beklädnadsverkstaden på Skeppsholmen i Stockholm. Källa: Stockholms station: Roslags 1. båtsmanskompani (AB) D5:3 Bild 420. Båtsmansnamnet Wäsberg har stavats lite olika i husförhörslängderna och flottans rullor genom åren. Jag har normaliserat namnet till Wäsberg på dessa sidor om Wäsby båtsmansrote. De olika stavningarna kan vara Wesberg, Wessberg, Wässberg samt Wäsberg. Två båtsmän på roten har haft namnet Wederman/Wäderman.

Källreferenser

1. Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet XIIIc:nn 2. Rullor Flottan 1635 - 1915 3. "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 4. Utmarken kring Väsby, historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby, Sollentuna kommun/Naturvård 5. Om båtsmanshållet 6. Lantmäteriets historiska kartor 7. Husförhörslängder, Sollentuna socken 8. Centrala soldatregistret 9. Wikipedia