Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-26

Båtsmännen vid Wäsby båtsmansrote 58

Inledning

Wäsy båtsmansrote 58 i Sollentuna socken och bestod av hemmanen Wäsby, Råcksta, Sollentunaholm och ¼ mantal Fjällen. Stamroten var Wäsby gård (Väsby gård) och den gård på vars mark båtsmanstorpet var uppförd. Övriga hemman i roten var sk. hjälprotar (strörotar). Flottans båtsmän var organiserade i båtsmanskompanier. Wäsby roten ingick i Södra Roslags Andra båtsmanskompani (16). Från 1874 har kompaniet namnet Roslags 1. båtsmanskompani.

Nr 58 Wäsby båtsmansrotes 11 båtsmän 1717 – 1885

Båtsmännen i Wäsby rote tjänstgjorde vid Södra Roslags andra båtsmanskompani (fr. 1874, 1:a Roslags båtsmanskompani) under Stockholms station. Följande 11 båtsmän har tjänstgjord vid nr 58 Wäsby båtsmansrote mellan 1717 och 1885: 1. Båtsman Johan (Johansson) Wäderman, i tjänst 1717–1719 2. Båtsman Jöns (Ersson) Wäderman, i tjänst 1720–1729 3. Båtsman Johan (Mattson) Wahlberg, i tjänst 1729–1733 4. Båtsman Nils (Gustafsson) Wäsberg, i tjänst 1734–1742 5. Båtsman Eric (Ersson) Wäsberg, i tjänst 1744–1766 6. Båtsman Per/Petter (Olsson) Wäsberg, i tjänst 1767–1787 7. Båtsman Lars Adolf (Jansson) Wäsberg, i tjänst 1787–1819 8. Båtsman Vilhelm (Olsson) Wäsberg, i tjänst 1821–1831 9. Båtsman Johan Petter (Kolm) Wäsberg, i tjänst 1832–1848 10. Båtsman Johan Gustaf (Lindqvist) Wäsberg, i tjänst 1849–1864 11. Båtsman Johan August (Eklund) Wäsberg, i tjänst 1864–1885 Namnen inom parantes var deras patronymikon eller släktnamn. Wäsby båtsmanstorp uppfördes av roten cirka 1725, så båtsmännen innan dess bodde inte på torpet.

1. Båtsman 58 Johan Wäderman, i tjänst 1717–1719

Johan (Johansson) Wäderman, född 1692 i Västervik, död 1719. I tjänst 1717–1719 vid Wäsby båtsmansrote 58. Bilden visar Johan Johansson Wäderman på båtsmansrote 58 med antagningsår 1717. Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:19 (1724) Bild 365.

2. Båtsman 58 Jöns Wäderman, i tjänst 1720–1729

Jöns (Ersson) Wäderman, född 1694 i Värmland, död 1748-05-01 i Sollentuna. I tjänst 1720–1729 vid Wäsby båtsmansrote 58. Första bilden visar att Jöns Ersson Wäderman år 1720 tar över som ny båtsman på båtsmansrote 58 efter Johan Wäderman som dog 1719. Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:19 (1724) Bild 365. I 1729-års generalmönsterrulla står han som “sjuk och bräcklig” och får avsked. Källor: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:17 (1721-1723) Bild 106 Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:27 (1729-1730) Bild 300 Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:27 (1729-1730) Bild 331 Sollentuna (AB) CI:2 (1745-1763) Bild 53 (dödsboken)

3. Båtsman 58 Johan Wahlberg, i tjänst 1729–1733

Johan (Mattsson) Wahlberg, född 1700 i Stockholm, död 1733-08-08 i Stockholm. I tjänst 1729–1733 vid Wäsby båtsmansrote 58. År 1721 blev Wahlberg rekryterad som fördubblingsbåtsman till den ordinarie båtsmannen på roten, Jöns Wäderman. Wahlberg blev sen ordinarie båtsman på roten år 1729 när Jöns Wäderman avgick på grund av sjuklighet. Johan Wahlberg var 29 år gammal vid generalmönstringen i oktober 1729. Bilden visar Johan Mattsson Wahlberg vid generalmönstringen i oktober 1729 då hans föregångare avgick. Wahlberg står i denna rulla som fördubblingsbåtsman vid Wäsby rote 58 men med kommentaren att han nu antas som odinarie båtsman. Källor: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:27 (1729-1730) Bild 331 Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:39 (1735-1736) Bild 523 I rullan från generalmönstringen 1736 finns kommentaren “Död i Stockholm 8 augusti 1733”. Noteringen innehåller även information om att han ersattes på roten den 17 januari 1734 av Nils Gustafsson Fahlberg Wäsberg.

4. Båtsman 58 Nils Wäsberg, i tjänst 1734–1744

Nils (Gustafsson Fahlberg) Wäsberg, född 1711 i Norberg, Bergslagen. I tjänst 1734–1744 vid Wäsby båtsmansrote 58. I generalmönsterrullan från 1736 finns kommentaren att Nils Wäsbergs föregångare på roten dog i Stockholm den 8 augusti 1733 samt att Nils Gustafsson Fahlberg Wäsberg antogs som ersättare till honom den 17 januari 1734, då 23 år gammal. Bilden visar Nils Gustafsson Wäsberg i GMR 1740. Hans antogs 1734 då 23 år gammal. År 1740 har han tjänstgjort i 6 år och är 29 år gammal enligt rullan. Källor: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:39 (1735-1736) Bild 523. Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:51 (1740) Bild 82

5. Båtsman 58 Eric Wäsberg, i tjänst 1744–1766

Eric (Ersson) Wäsberg, född cirka 1725 i Uppland, död 1766-05-30. I tjänst 1744–1766 vid Wäsby båtsmansrote 58.

Wäsby båtsmansrote 58, Sollentuna

Källreferenser

1. Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet XIIIc:nn 2. Rullor Flottan 1635 - 1915 3. "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 4. Utmarken kring Väsby, historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby, Sollentuna kommun/Naturvård 5. Om båtsmanshållet 6. Lantmäteriets historiska kartor 7. Husförhörslängder, Sollentuna socken 8. Centrala soldatregistret 9. Wikipedia
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Denna sida:
Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet EII:37 (1763-1781) Bild 2220, år 1774. Här ser vi att Per/Petter Wäsberg antogs som båtsman den 16 april 1767 då han ersatte den tidigare båtsmannen Eric Ersson Wäsberg som avled den 30 maj 1766. Petter Wäsberg var enligt generalmönsterrullan (GMR) ovan 24 år gammal vid antagningen 1767 vilket innebär att han var född cirka 1743. Han var vid mönstringen 1774 “Befaren” båtsman. En befaren båtsman hade erfarenhet av minst ett-års längre seglats till främmande vatten. I kolumnen längst till vänster ser vi Wäsby båtsmansrotes sammansättning av hemman år 1774; hemmanen Barkesta(?), Wäsby, Skillinge samt ¼ mantal Fjellen. Vidare finns ett icke namngivet frälsehemman i båtsmansroten. Hemmanen Wäsby och Skillinge var skattehemman.

6. Båtsman 58 Per/Petter Wäsberg, i tjänst 1767–1787

Per/Petter (Olsson) Wäsberg, född cirka 1743. I tjänst 1767–1787 vid Wäsby båtsmansrote 58. Till höger syns Petter Wesberg nr 58 i Flottans generalmönsterrulla för år 1772. “58” i första kolumnen innebär att han var ordinarie båtsman vid detta nummer. Om “58” stått i andra kolumnen hade han varit fördubblingsbåtsman. Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet EII:37 (1763-1781) Bild 1080, år 1772.
Källor: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet EIIIa1:7 (1763) Bild 6850, år 1763. Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:67 (1746) Bild 466. Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:80 (1751) Bild 65 Sollentuna (AB) AI:4 (1761-1769) Bild 105 / sid 187. År 1765. Eric Ersson Wäsberg antogs som båtsman 1744 enligt generalmönsterrullan (GMR) ovan och var då 19 år gammal vilket skulle innebära att han var född cirka 1725. Eric Wäsberg var “sjövan” vid mönstringen 1763. I kolumnen längst till vänster ser vi Wäsby båtsmansrotes sammansättning av hemman år 1763; hemmanen Råcksta, Wäsby, Skillinge samt ¼ mantal Fjellen. Vidare finns ett icke namngivet frälsehemman i båtsmansroten. Hemmanen Wäsby och Skillingen har markerats som skattehemman, övriga som frälsehemman. Nedan GM 1751. Eric Wäsberg var gift med Brita Olofsdotter.

7. Båtsman 58 Lars Adolf Wäsberg, i tjänst 1786–1819

Lars Adolf (Jansson) Wäsberg, född 1761 i Uppsala, död 181(9). Han var gift med Catarina Nilsdotter(1758 – 1791) i första giftet. I andra giftet var han gift med Anna Maja Ersdotter, född 1771 i Sollentuna. Barn: 1. Johan Peter, född 1792 i Sollentuna, död 1792. 2. Erik Gustaf, född 1793 i Sollentuna, död 1811. 3. Anders Larsson Wäsberg, född 1797 i Sollentuna 4. Adolph, född 1800 i Sollentuna 5. Anna Maria, född 1802 i Sollentuna Källa: Sollentuna (AB) AI:8 (1792-1803) Bild 230 / sid 224.
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:245 (1810) Bild 2890, dvs år 1810. Enligt rullan ovan antogs Lars Jansson Wäsberg redan år 1786 och han var då 24 år gammal vilket skulle innebära att han var född 1761/1762. Vid mönstringen 1810 hade han tjänstgjort i 24 år och var “välbefaren” vilket var den fjärde och högsta erfarenhetsgraden.

8. Båtsman 58 Vilhelm Wäsberg, i tjänst 1821-1831

Vilhelm (Olsson) Wäsberg, född 1799-01-30 i Lovö socken, död 1834-02-12 i Sollentuna socken. Han var gift med Anna Sofia Tillström, född 1799-11-20 i Järfälla, död 1830-02-11 i Sollentuna. De vigdes 1827-06-28. Anna Sofia var först piga hos Wäsberg och de får en son 1825. Prästen har skrivit kommentaren “Säges vara Wäsbergs fästmö”. Båda barnen dör i späd ålder, hustrun avlider 1830, då 31 år gammal och Vilhelm avlider 1834, enbart 35 år gammal. Antagligen tar han avsked redan 1831 på grund av hustruns dödsfall året innan eller på grund av egen sjuklighet. Barn: 1. Johan Vilhelm, född 1825-09-12 i Sollentuna, död 1826. 2. Johanna Christina, född 1827-03-25, död 1827-08-29 i Sollentuna. Källor: Sollentuna (AB) AI:11 (1820-1827) Bild 980 / sid 93 Sollentuna (AB) AI:12 (1826-1831) Bild 830 / sid 76 Sollentuna (AB) FI:1 (1824-1855) Bild 230 / sid 20 Nedan: Sollentuna (AB) AI:12 (1826-1831) Bild 830 / sid 76.
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:301 (1826-1827) Bild 2150, år 1827. Wilhelm Olofsson Wäsberg antogs som båtsman år 1821 och var då 21 år gammal. Vid mönstringen 1827 var han 27 år gammal oxh hade då 6 tjänsteår. Hans erfarenhet var 1827 “Obefaren”.

9. Båtsman 58 Johan Petter Wäsberg, i tjänst 1832–1848

Johan Petter (Kolm) Wäsberg, född 1812-09-20 i Sollentuna socken, död 1848-11-17 i Sollentuna socken. Han var son till smedsgesällen Casper Kolm på Kista båtsmanstorp. Wäsberg står som ”båtsmanskorpral” i HFL Sollentuna AI:16 . Johan Petter var gift med Catharina Wallander, född 1809 i Uppsala. Barn: 1. Maria Catharina, född 1829 i Sollentuna. 2. Augusta Amalia, född 1837-09-09 i Sollentuna 3. Johan Erik, född 1841-12-15 i Sollentuna 4. Carl Viktor Petter, född 1844-11-10 i Sollentuna, död 1848-04-17. 5. Ida Wilhelmina, född 1847-09-26 i Sollentuna Källor: Sollentuna (AB) CI:4 (1803-1831) Bild 300, år 1812. Sollentuna (AB) FI:1 (1824-1855) Bild 520 / sid 49, år 1848 Sollentuna (AB) AI:13 (1831-1835) Bild 960 / sid 91 Sollentuna (AB) AI:14 (1836-1840) Bild 1030 / sid 97 Sollentuna (AB) AI:15 (1841-1845) Bild 1210 / sid 111 Sollentuna (AB) AI:16 (1846-1850) Bild 1210 / sid 111 Nedan, utdrag ur Sollentuna AI:15:
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:318 (1835-1857) Bild 3710, år 1837. Johan Peter/Petter (Kolm) Wäsberg antogs som båtsman den 17 mars 1832 och hans ålder var då 20 år. Vid mönstringen 1837 hade han såöedes varit i tjänst i 5 år. Enligt GMR är Wäsberg född 1812-09-29 (se ovan) men enligt Sollentunas födelsebok är han född 1812-10-12.

10. Båtsman 58 Johan Gustaf Wäsberg, i tjänst 1849–1864

Johan Gustaf (Lindqvist) Wäsberg, född 1822-09-23 på Lidingö (AB), död 1864-10-07 i Sollentuna (AB). Båtsman 58 på Wäsby båtsmansrote mellan 1849 och 1864. Antagen som båtsman den 1849-04-03. Han var gift med Carolina Andersson Boberg (född 1831-07-17 i Gladhammar). Paret vigdes 1857-12-27. Barn: 1. Maria Carolina, född 1856-01-21 i Sollentuna, död 1856-01-29. (”oäkta”). 2. Josefina Albertina, född 1859-09-20 i Sollentuna, död 1859-09-25 i Sollentuna. 3. Karolina Mathilda, född 1862-03-30 i Sollentuna Källor: Lidingö (AB) CI:2 (1810-1850) Bild 190 / sid 31, år 1822 Sollentuna (AB) FI:4 (1861-1882) Bild 130, år 1864 Sollentuna (AB) AI:18 (1856-1860) Bild 1530 / sid 145 Sollentuna (AB) AI:19 (1861-1870) Bild 1540 / sid 149 Nedan, Sollentuna AI:18:
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:333 (1851-1852) Bild 2960. År 1852. Ovan ser vi att föregångaren på båtsmansroten Johan Petter Kolm Wäsberg dog 1848-11-17 och ersattes 1849-04-03 av Johan Lindqvist. Han är född på 1822-03-23 på Lidingö. Vid mönstringen 1852 var han 30 år gammal och varit i tjänst i 3 år.

11. Båtsman 58 Johan August Wäsberg, i tjänst 1864–1885

Båtsman 58 Johan August (Eklund) Wäsberg, född 1842-04-23 i Tuna socken (C), död 1891-12-24 Kungsholms församling (AB). Båtsman 58 på Wäsby båtsmansrote mellan 1864 och 1864. Skräddare. Johan August Wäsberg antogs som båtsman 1864-11-25 och tar avsked 1885-10-08. Som båtsman vid Roslags båtsmanskompani tillhörde han Stockholms örlogsstation. När han var uppfordrad till tjänst var det som skräddare på Beklädnadsverket vid Stockholms örlogsstation (dvs landtjänst) utom 1884 då han även tjänstgjorde som gast på kanonbåten Aslög. Familjen flyttar från båtsmanstorpet 1885-11-21 till Järfälla. Han var gift med Sofia Amalia Mathilda Nylund, född 1836-09-22 i Göteborg. Gifta 1863-10-12. Barn: 1. Karl Fredrik, född 1869-12-07 i Stockholm (barnhusbarn) Källor: Sollentuna (AB) AI:19 (1861-1870) Bild 1540 / sid 149 Sollentuna (AB) AI:20 (1871-1878) Bild 1280 / sid 122 Sollentuna (AB) AI:21 (1879-1887) Bild 1690 / sid 161 Nedan, Sollentuna AI:21:
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:358 (1867) Bild 1750, år 1867. I GMR ovan ser vi att föregångaren på roten avled 1864-10-07 och ersattes av Johan August Eklund Wäsberg 1864-11-25. Johan August var enligt rullan född 1842-04-23 och var vid mönstringen 1867 25 år gammal. I GMR 1875 står han som varvsbåtsman. Båtsmansrullor: Båtmansrullorna började föras först på 1880-talet (möjligen finns de redan från 1870-talet). Båtsmansrullorna är en guldgruva för de som har båtsmän i slutet av 1800-talet då dessa rullor är mycket innehållsrika och detaljerade vad avser tjänst, seglatser, betyg mm. Varje båtsman rullfördes i en egen bok som kallades båtsmansrulla och i den kan man följa båtsmannens tjänstgöring både vid örlogsstationen och till sjöss. Båtsmansrullorna söks under respektive örlogsstation. Eftersom Johan August Eklund Wäsberg tjänstgjorde på 1880-talet finns även en båtsmansrulla för honom. Se Johan August Eklund Wäsbergs båtsmansrulla.

Båtsmansnamnen vid Wäsby rote 58

De som blev båtsmän tilldelades ett specifikt båtsmansnamn. De allra flesta båtsmansnamnen var konstuerade utifrån namnet på den båtsmansrote de tillhörde. Detta gällde även båtsmännen på Wäsby båtsmanstorp där de flesta båtsmännen bar båtsmansnamnnet Wäsberg” just efter rotens namn: Wäsby rote. Roten har mellan 1725 och 1885 haft 11 båtsmän och hela 8 av dem har haft båtsmansnamnet Wäsberg. Båtsmansnamnet Wäsberg har stavats lite olika i husförhörslängderna och flottans rullor genom åren. Jag har normaliserat namnet till Wäsberg på dessa sidor om Wäsby båtsmansrote. De olika stavningarna kan vara Wesberg, Wessberg, Wässberg samt Wäsberg. Två båtsmän på roten har haft namnet Wederman/Wäderman.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-03-26

Båtsmännen vid Wäsby

båtsmansrote 58

Inledning

Wäsy båtsmansrote 58 i Sollentuna socken och bestod av hemmanen Wäsby, Råcksta, Sollentunaholm och ¼ mantal Fjällen. Stamroten var Wäsby gård (Väsby gård) och den gård på vars mark båtsmanstorpet var uppförd. Övriga hemman i roten var sk. hjälprotar (strörotar). Flottans båtsmän var organiserade i båtsmanskompanier. Wäsby roten ingick i Södra Roslags Andra båtsmanskompani (16). Från 1874 har kompaniet namnet Roslags 1. båtsmanskompani.

Nr 58 Wäsby båtsmansrotes 11 båtsmän

1717 – 1885

Båtsmännen i Wäsby rote tjänstgjorde vid Södra Roslags andra båtsmanskompani (fr. 1874, 1:a Roslags båtsmanskompani) under Stockholms station. Följande 11 båtsmän har tjänstgjord vid nr 58 Wäsby båtsmansrote mellan 1717 och 1885: 1. Båtsman Johan (Johansson) Wäderman, i tjänst 1717–1719 2. Båtsman Jöns (Ersson) Wäderman, i tjänst 1720–1729 3. Båtsman Johan (Mattson) Wahlberg, i tjänst 1729–1733 4. Båtsman Nils (Gustafsson) Wäsberg, i tjänst 1734–1742 5. Båtsman Eric (Ersson) Wäsberg, i tjänst 1744–1766 6. Båtsman Per/Petter (Olsson) Wäsberg, i tjänst 1767–1787 7. Båtsman Lars Adolf (Jansson) Wäsberg, i tjänst 1787–1819 8. Båtsman Vilhelm (Olsson) Wäsberg, i tjänst 1821–1831 9. Båtsman Johan Petter (Kolm) Wäsberg, i tjänst 1832–1848 10. Båtsman Johan Gustaf (Lindqvist) Wäsberg, i tjänst 1849–1864 11. Båtsman Johan August (Eklund) Wäsberg, i tjänst 1864–1885 Namnen inom parantes var deras patronymikon eller släktnamn. Wäsby båtsmanstorp uppfördes av roten cirka 1725, så båtsmännen innan dess bodde inte på torpet.

1. Båtsman 58 Johan Wäderman, i tjänst

1717–1719

Johan (Johansson) Wäderman, född 1692 i Västervik, död 1719. I tjänst 1717–1719 vid Wäsby båtsmansrote 58. Bilden visar Johan Johansson Wäderman på båtsmansrote 58 med antagningsår 1717. Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:19 (1724) Bild 365.

2. Båtsman 58 Jöns Wäderman, i tjänst

1720–1729

Jöns (Ersson) Wäderman, född 1694 i Värmland, död 1748-05-01 i Sollentuna. I tjänst 1720–1729 vid Wäsby båtsmansrote 58. Första bilden visar att Jöns Ersson Wäderman år 1720 tar över som ny båtsman på båtsmansrote 58 efter Johan Wäderman som dog 1719. Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:19 (1724) Bild 365. I 1729-års generalmönsterrulla står han som “sjuk och bräcklig” och får avsked. Källor: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:17 (1721-1723) Bild 106 Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:27 (1729-1730) Bild 300 Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:27 (1729-1730) Bild 331 Sollentuna (AB) CI:2 (1745-1763) Bild 53 (dödsboken)

3. Båtsman 58 Johan Wahlberg, i tjänst

1729–1733

Johan (Mattsson) Wahlberg, född 1700 i Stockholm, död 1733-08-08 i Stockholm. I tjänst 1729–1733 vid Wäsby båtsmansrote 58. År 1721 blev Wahlberg rekryterad som fördubblingsbåtsman till den ordinarie båtsmannen på roten, Jöns Wäderman. Wahlberg blev sen ordinarie båtsman på roten år 1729 när Jöns Wäderman avgick på grund av sjuklighet. Johan Wahlberg var 29 år gammal vid generalmönstringen i oktober 1729. Bilden visar Johan Mattsson Wahlberg vid generalmönstringen i oktober 1729 då hans föregångare avgick. Wahlberg står i denna rulla som fördubblingsbåtsman vid Wäsby rote 58 men med kommentaren att han nu antas som odinarie båtsman. Källor: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:27 (1729-1730) Bild 331 Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:39 (1735-1736) Bild 523 I rullan från generalmönstringen 1736 finns kommentaren “Död i Stockholm 8 augusti 1733”. Noteringen innehåller även information om att han ersattes på roten den 17 januari 1734 av Nils Gustafsson Fahlberg Wäsberg.

4. Båtsman 58 Nils Wäsberg, i tjänst

1734–1744

Nils (Gustafsson Fahlberg) Wäsberg, född 1711 i Norberg, Bergslagen. I tjänst 1734–1744 vid Wäsby båtsmansrote 58. I generalmönsterrullan från 1736 finns kommentaren att Nils Wäsbergs föregångare på roten dog i Stockholm den 8 augusti 1733 samt att Nils Gustafsson Fahlberg Wäsberg antogs som ersättare till honom den 17 januari 1734, då 23 år gammal. Bilden visar Nils Gustafsson Wäsberg i GMR 1740. Hans antogs 1734 då 23 år gammal. År 1740 har han tjänstgjort i 6 år och är 29 år gammal enligt rullan. Källor: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:39 (1735-1736) Bild 523. Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:51 (1740) Bild 82

5. Båtsman 58 Eric Wäsberg, i tjänst

1744–1766

Eric (Ersson) Wäsberg, född cirka 1725 i Uppland, död 1766-05-30. I tjänst 1744–1766 vid Wäsby båtsmansrote 58.

Wäsby båtsmanstorp

58, Sollentuna

Källreferenser

1. Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet XIIIc:nn 2. Rullor Flottan 1635 - 1915 3. "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 4. Utmarken kring Väsby, historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby, Sollentuna kommun/Naturvård 5. Om båtsmanshållet 6. Lantmäteriets historiska kartor 7. Husförhörslängder, Sollentuna socken 8. Centrala soldatregistret 9. Wikipedia
Denna sida:
Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet EII:37 (1763-1781) Bild 2220, år 1774. Här ser vi att Per/Petter Wäsberg antogs som båtsman den 16 april 1767 då han ersatte den tidigare båtsmannen Eric Ersson Wäsberg som avled den 30 maj 1766. Petter Wäsberg var enligt generalmönsterrullan (GMR) ovan 24 år gammal vid antagningen 1767 vilket innebär att han var född cirka 1743. Han var vid mönstringen 1774 “Befaren båtsman. En befaren båtsman hade erfarenhet av minst ett-års längre seglats till främmande vatten. I kolumnen längst till vänster ser vi Wäsby båtsmansrotes sammansättning av hemman år 1774; hemmanen Barkesta(?), Wäsby, Skillinge samt ¼ mantal Fjellen. Vidare finns ett icke namngivet frälsehemman i båtsmansroten. Hemmanen Wäsby och Skillinge var skattehemman.
Källor: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet EIIIa1:7 (1763) Bild 6850, år 1763. Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:67 (1746) Bild 466. Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:80 (1751) Bild 65 Sollentuna (AB) AI:4 (1761-1769) Bild 105 / sid 187. År 1765. Eric Ersson Wäsberg antogs som båtsman 1744 enligt generalmönsterrullan (GMR) ovan och var då 19 år gammal vilket skulle innebära att han var född cirka 1725. Eric Wäsberg var “sjövan” vid mönstringen 1763. I kolumnen längst till vänster ser vi Wäsby båtsmansrotes sammansättning av hemman år 1763; hemmanen Råcksta, Wäsby, Skillinge samt ¼ mantal Fjellen. Vidare finns ett icke namngivet frälsehemman i båtsmansroten. Hemmanen Wäsby och Skillingen har markerats som skattehemman, övriga som frälsehemman. Nedan GM 1751. Eric Wäsberg var gift med Brita Olofsdotter.

6. Båtsman 58 Per/Petter Wäsberg, i tjänst

1767–1787

Per/Petter (Olsson) Wäsberg, född cirka 1743. I tjänst 1767–1787 vid Wäsby båtsmansrote 58. Till höger syns Petter Wesberg nr 58 i Flottans generalmönsterrulla för år 1772. “58” i första kolumnen innebär att han var ordinarie båtsman vid detta nummer. Om “58” stått i andra kolumnen hade han varit fördubblingsbåtsman. Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet EII:37 (1763-1781) Bild 1080, år 1772.
Källa: Flottans arkiv, Amiralitetskollegium, sjömilitiekontoret. 2.0. Regementskrivaren för båtsmanshållet EII:37 (1763-1781) Bild 2220, år 1774. Här ser vi att Per/Petter Wäsberg antogs som båtsman den 16 april 1767 då han ersatte den tidigare båtsmannen Eric Ersson Wäsberg som avled den 30 maj 1766. Petter Wäsberg var enligt generalmönsterrullan (GMR) ovan 24 år gammal vid antagningen 1767 vilket innebär att han var född cirka 1743. Han var vid mönstringen 1774 “Befaren båtsman. En befaren båtsman hade erfarenhet av minst ett-års längre seglats till främmande vatten. I kolumnen längst till vänster ser vi Wäsby båtsmansrotes sammansättning av hemman år 1774; hemmanen Barkesta(?), Wäsby, Skillinge samt ¼ mantal Fjellen. Vidare finns ett icke namngivet frälsehemman i båtsmansroten. Hemmanen Wäsby och Skillinge var skattehemman.

7. Båtsman 58 Lars Adolf Wäsberg, i tjänst

1786–1819

Lars Adolf (Jansson) Wäsberg, född 1761 i Uppsala, död 181(9). Han var gift med Catarina Nilsdotter(1758 – 1791) i första giftet. I andra giftet var han gift med Anna Maja Ersdotter, född 1771 i Sollentuna. Barn: 1. Johan Peter, född 1792 i Sollentuna, död 1792. 2. Erik Gustaf, född 1793 i Sollentuna, död 1811. 3. Anders Larsson Wäsberg, född 1797 i Sollentuna 4. Adolph, född 1800 i Sollentuna 5. Anna Maria, född 1802 i Sollentuna Källa: Sollentuna (AB) AI:8 (1792-1803) Bild 230 / sid 224.
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:245 (1810) Bild 2890, dvs år 1810. Enligt rullan ovan antogs Lars Jansson Wäsberg redan år 1786 och han var då 24 år gammal vilket skulle innebära att han var född 1761/1762. Vid mönstringen 1810 hade han tjänstgjort i 24 år och var “välbefaren” vilket var den fjärde och högsta erfarenhetsgraden.

8. Båtsman 58 Vilhelm Wäsberg, i tjänst 1821-

1831

Vilhelm (Olsson) Wäsberg, född 1799-01-30 i Lovö socken, död 1834-02-12 i Sollentuna socken. Han var gift med Anna Sofia Tillström, född 1799-11- 20 i Järfälla, död 1830-02-11 i Sollentuna. De vigdes 1827-06-28. Anna Sofia var först piga hos Wäsberg och de får en son 1825. Prästen har skrivit kommentaren “Säges vara Wäsbergs fästmö”. Båda barnen dör i späd ålder, hustrun avlider 1830, då 31 år gammal och Vilhelm avlider 1834, enbart 35 år gammal. Antagligen tar han avsked redan 1831 på grund av hustruns dödsfall året innan eller på grund av egen sjuklighet. Barn: 1. Johan Vilhelm, född 1825-09-12 i Sollentuna, död 1826. 2. Johanna Christina, född 1827-03-25, död 1827- 08-29 i Sollentuna. Källor: Sollentuna (AB) AI:11 (1820-1827) Bild 980 / sid 93 Sollentuna (AB) AI:12 (1826-1831) Bild 830 / sid 76 Sollentuna (AB) FI:1 (1824-1855) Bild 230 / sid 20 Nedan: Sollentuna (AB) AI:12 (1826-1831) Bild 830 / sid 76.
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:301 (1826-1827) Bild 2150, år 1827. Wilhelm Olofsson Wäsberg antogs som båtsman år 1821 och var då 21 år gammal. Vid mönstringen 1827 var han 27 år gammal oxh hade då 6 tjänsteår. Hans erfarenhet var 1827 “Obefaren”.
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:318 (1835-1857) Bild 3710, år 1837. Johan Peter/Petter (Kolm) Wäsberg antogs som båtsman den 17 mars 1832 och hans ålder var då 20 år. Vid mönstringen 1837 hade han såöedes varit i tjänst i 5 år. Enligt GMR är Wäsberg född 1812-09-29 (se ovan) men enligt Sollentunas födelsebok är han född 1812-10-12.

9. Båtsman 58 Johan Petter Wäsberg, i tjänst

1832–1848

Johan Petter (Kolm) Wäsberg, född 1812-09-20 i Sollentuna socken, död 1848-11-17 i Sollentuna socken. Han var son till smedsgesällen Casper Kolm på Kista båtsmanstorp. Wäsberg står som båtsmanskorpral” i HFL Sollentuna AI:16 . Johan Petter var gift med Catharina Wallander, född 1809 i Uppsala. Barn: 1. Maria Catharina, född 1829 i Sollentuna. 2. Augusta Amalia, född 1837-09-09 i Sollentuna 3. Johan Erik, född 1841-12-15 i Sollentuna 4. Carl Viktor Petter, född 1844-11-10 i Sollentuna, död 1848-04-17. 5. Ida Wilhelmina, född 1847-09-26 i Sollentuna Källor: Sollentuna (AB) CI:4 (1803-1831) Bild 300, år 1812. Sollentuna (AB) FI:1 (1824-1855) Bild 520 / sid 49, år 1848 Sollentuna (AB) AI:13 (1831-1835) Bild 960 / sid 91 Sollentuna (AB) AI:14 (1836-1840) Bild 1030 / sid 97 Sollentuna (AB) AI:15 (1841-1845) Bild 1210 / sid 111 Sollentuna (AB) AI:16 (1846-1850) Bild 1210 / sid 111 Nedan, utdrag ur Sollentuna AI:15:

10. Båtsman 58 Johan Gustaf Wäsberg, i

tjänst 1849–1864

Johan Gustaf (Lindqvist) Wäsberg, född 1822-09-23 på Lidingö (AB), död 1864-10-07 i Sollentuna (AB). Båtsman 58 på Wäsby båtsmansrote mellan 1849 och 1864. Antagen som båtsman den 1849-04-03. Han var gift med Carolina Andersson Boberg (född 1831-07-17 i Gladhammar). Paret vigdes 1857-12-27. Barn: 1. Maria Carolina, född 1856-01-21 i Sollentuna, död 1856-01-29. (”oäkta”). 2. Josefina Albertina, född 1859-09-20 i Sollentuna, död 1859-09-25 i Sollentuna. 3. Karolina Mathilda, född 1862-03-30 i Sollentuna Källor: Lidingö (AB) CI:2 (1810-1850) Bild 190 / sid 31, år 1822 Sollentuna (AB) FI:4 (1861-1882) Bild 130, år 1864 Sollentuna (AB) AI:18 (1856-1860) Bild 1530 / sid 145 Sollentuna (AB) AI:19 (1861-1870) Bild 1540 / sid 149 Nedan, Sollentuna AI:18:
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:333 (1851-1852) Bild 2960. År 1852. Ovan ser vi att föregångaren på båtsmansroten Johan Petter Kolm Wäsberg dog 1848-11-17 och ersattes 1849-04-03 av Johan Lindqvist. Han är född på 1822-03-23 på Lidingö. Vid mönstringen 1852 var han 30 år gammal och varit i tjänst i 3 år.

11. Båtsman 58 Johan August Wäsberg, i

tjänst 1864–1885

Båtsman 58 Johan August (Eklund) Wäsberg, född 1842-04-23 i Tuna socken (C), död 1891-12-24 Kungsholms församling (AB). Båtsman 58 på Wäsby båtsmansrote mellan 1864 och 1864. Skräddare. Johan August Wäsberg antogs som båtsman 1864-11- 25 och tar avsked 1885-10-08. Som båtsman vid Roslags båtsmanskompani tillhörde han Stockholms örlogsstation. När han var uppfordrad till tjänst var det som skräddare på Beklädnadsverket vid Stockholms örlogsstation (dvs landtjänst) utom 1884 då han även tjänstgjorde som gast på kanonbåten Aslög. Familjen flyttar från båtsmanstorpet 1885-11- 21 till Järfälla. Han var gift med Sofia Amalia Mathilda Nylund, född 1836-09-22 i Göteborg. Gifta 1863-10-12. Barn: 1. Karl Fredrik, född 1869-12-07 i Stockholm (barnhusbarn) Källor: Sollentuna (AB) AI:19 (1861-1870) Bild 1540 / sid 149 Sollentuna (AB) AI:20 (1871-1878) Bild 1280 / sid 122 Sollentuna (AB) AI:21 (1879-1887) Bild 1690 / sid 161 Nedan, Sollentuna AI:21:
Källa: Rullor flottan 1635-1915 XIIIc:358 (1867) Bild 1750, år 1867. I GMR ovan ser vi att föregångaren på roten avled 1864-10-07 och ersattes av Johan August Eklund Wäsberg 1864-11-25. Johan August var enligt rullan född 1842-04-23 och var vid mönstringen 1867 25 år gammal. I GMR 1875 står han som varvsbåtsman. Båtsmansrullor: Båtmansrullorna började föras först på 1880-talet (möjligen finns de redan från 1870-talet). Båtsmansrullorna är en guldgruva för de som har båtsmän i slutet av 1800-talet då dessa rullor är mycket innehållsrika och detaljerade vad avser tjänst, seglatser, betyg mm. Varje båtsman rullfördes i en egen bok som kallades båtsmansrulla och i den kan man följa båtsmannens tjänstgöring både vid örlogsstationen och till sjöss. Båtsmansrullorna söks under respektive örlogsstation. Eftersom Johan August Eklund Wäsberg tjänstgjorde på 1880-talet finns även en båtsmansrulla för honom. Se Johan August Eklund Wäsbergs båtsmansrulla.

Båtsmansnamnen vid Wäsby rote

58

De som blev båtsmän tilldelades ett specifikt båtsmansnamn. De allra flesta båtsmansnamnen var konstuerade utifrån namnet på den båtsmansrote de tillhörde. Detta gällde även båtsmännen på Wäsby båtsmanstorp där de flesta båtsmännen bar båtsmansnamnnet ”Wäsberg” just efter rotens namn: Wäsby rote. Roten har mellan 1725 och 1885 haft 11 båtsmän och hela 8 av dem har haft båtsmansnamnet Wäsberg. Båtsmansnamnet Wäsberg har stavats lite olika i husförhörslängderna och flottans rullor genom åren. Jag har normaliserat namnet till Wäsberg på dessa sidor om Wäsby båtsmansrote. De olika stavningarna kan vara Wesberg, Wessberg, Wässberg samt Wäsberg. Två båtsmän på roten har haft namnet Wederman/Wäderman.