Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-27
Sidan "Karl XII: Det stora nordiska kriget 1700 - 1721 " med “Armfeldts fälttåg 1718” (sve_slag_1700_3.htm) har en ny adress! Klicka på http://www.hhogman.se/sve_slag_armfeldts_falttag-1718.htm för att komma till den nya sidan. Hans Högman

Denna sida har en ny adress!

Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-27
Sidan "Karl XII: Det stora nordiska kriget 1700 - 1721 " med “Armfeldts fälttåg 1718” (sve_slag_1700_3.htm) har en ny adress! Klicka på http://www.hhogman.se/sve_slag_armfeldts_falttag- 1718.htm för att komma till den nya sidan. Hans Högman

Denna sida har en ny

adress!