Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-27
Sidan "Svenska skärgårdsflottan - fartygstyper” (sg_flottan_fartyg.htm) har en ny adress! Klicka på http://www.hhogman.se/skargardsflottan.htm för att komma till den nya sidan. Hans Högman

This page has a new address!

Denna sida har en ny adress!

The page "The Swedish Army Fleet - Type of ships" (sg_flottan_fartyg.htm) has a new address! Please go to http://www.hhogman.se/army-fleet-sweden.htm 
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-27
Sidan "Svenska skärgårdsflottan - fartygstyper (sg_flottan_fartyg.htm) har en ny adress! Klicka på http://www.hhogman.se/skargardsflottan.htm för att komma till den nya sidan. Hans Högman

This page has a new

address!

Denna sida har en ny

adress!