Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Ursprunglig styrka enligt det yngre indelningsverket, 1682 vs. 1874

Kavalleriet - år 1682 och 1874

Fördelning av rotar per förband, Indelningsverket

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):

Källreferenser

1. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, 2: bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Infanteriet - år 1682 och 1874

Örlogsflottan - år 1682 och 1874

Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-04

Ursprunglig styrka enligt det

yngre indelningsverket, 1682 vs.

1874

Kavalleriet - år 1682 och 1874

Fördelning av rotar per

förband, indelningsverket

Källreferenser

1. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, 2: bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988.

Infanteriet - år 1682 och 1874

Örlogsflottan - år 1682 och 1874