Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskad 2019-05-02

Inledning

De indelta regementena kallas även landsskapsregementen och varje indelt regememte var uppsatt i ett landskap eller län vars namn regementet också bär. Dessa områden kallas ståndsområden och det var i dessa områden som respektive regemente hade sitt upptagningsområde. Det var också inom regementes ståndsområde som dess soldaters soldattorp fanns (soldatrotar). Detta gäller även flottans båtsmanskompanier. Nedan visas en geografisk översikt av de ståndsområden som respektive båtsmanskompani hade sina rotar/rusthåll i.

Flottans indelta och roterade båtsmanskompanier

Geografisk översikt av flottans båtsmanskompanier

Ståndsområden för flottans båtsmanskompanier

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Kopiering av denna sida: Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internetsida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Relaterade länkar

Fördelning av rotar per län Överst på sidan
Indelta båtsmanshållet Blekinge båtsmanskompanier Södra Möres båtsmanskompanier Roterade båtsmanshållet Bohusläns båtsmanskompanier Gotlands båtsmanskompanier Hallands båtsmanskompanier Norrlands båtsmanskompanier Roslags båtsmanskompanier Smålands båtsmanskompani Södermanlands båtsmanskompanier Tjust båtsmanskompani Västergötlands båtsmanskompani Ölands båtsmanskompanier Östergötlands båtsmanskompani Städernas båtsmanskompanier Skåne/Blekinge städers båtsmanskompani Stockholm stads båtsmanskompani Uppstädernas båtsmanskompani Stäng informationsrutan genom att klicka på “X” strax ovan rutan.
Klicka på informationssymbolen till höger om varje regementsnamn för att få fram en kortfattad information om respektive regemente. Samtidigt visas då regementets ståndsområde i länskartan med vit färg. Stäng inforutan efter varje gång den öppnats!
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskat 2019-05-02

Inledning

De indelta regementena kallas även landsskapsregementen och varje indelt regememte var uppsatt i ett landskap eller län vars namn regementet också bär. Dessa områden kallas ståndsområden och det var i dessa områden som respektive regemente hade sitt upptagningsområde. Det var också inom regementes ståndsområde som dess soldaters soldattorp fanns (soldatrotar). Detta gäller även flottans båtsmanskompanier. Nedan visas en geografisk översikt av de ståndsområden som respektive båtsmanskompani hade sina rotar/rusthåll i.

Flottans indelta och roterade

båtsmanskompanier

Geografisk översikt av flottans

båtsmanskompanier

Ståndsområden för flottans

båtsmanskompanier

Indelta båtsmanshållet Blekinge båtsmanskompanier Södra Möres båtsmanskompanier Roterade båtsmanshållet Bohusläns båtsmanskompanier Gotlands båtsmanskompanier Hallands båtsmanskompanier Norrlands båtsmanskompanier Roslags båtsmanskompanier Smålands båtsmanskompani Södermanlands båtsmanskompanier Tjust båtsmanskompani Västergötlands båtsmanskompani Ölands båtsmanskompanier Östergötlands båtsmanskompani Städernas båtsmanskompanier Skåne/Blekinge städers båtsmanskompani Stockholm stads båtsmanskompani Uppstädernas båtsmanskompani Stäng informationsrutan genom att klicka på “X” strax ovan rutan.
Kopiering av denna sida: Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internetsida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Relaterade länkar

Fördelning av rotar per län Överst på sidan
Klicka på informationssymbolen till höger om varje regementsnamn för att få fram en kortfattad information om respektive regemente. Samtidigt visas då regementets ståndsområde i länskartan med vit färg. Stäng inforutan efter varje gång den öppnats!