History Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-18

The History of Swedish X-joint Log Houses (4)

X-joint Log Houses - test page

Loftbod, Älvrosgården, nordsvensk gård, 1800-tal. Skansen.
Foto Hans Högman 2008.
Contents this page:
History Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-18

The History of Swedish X-

joint Log Houses (4)

X-joint Log Houses - test page