Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-08

Carl F. Wallin

Inledning

Carl F. Wallin (1868 – 1951) var en av de två grundarna till Nordstrom Inc, en stor varuhuskedja i USA. År 1893, 24 år gammal, emigrerar Carl från Sverige till USA. Bilden till höger visar Carl F. Wallin i början av 1900-talet. I USA slår han sig ned i Seattle, Washington state, där han arbetar som skomakare. Wallin reste även upp till Klondike under guldrushen för att leta guld. I Klondike träffade han svensken John W. Nordstrom. De träffas åter i Seattle där John Nordstrom också slagit sig ned och tillsammans med honom öppnade de år 1901 en skoaffär; Wallin & Nordstrom. Denna första skoaffär utvecklades sedan till en stor detalhandelskedja, Nordstrom Inc. John Nordstrom drog sig tillbaka 1928 då han övlät sin andel i företaget till sönerna Everett och Elmer. Everett och Elmer köpte Carl Wallin's andel i företaget 1929. En tredje son, Lloyd, blev delägare i företaget 1933. Carl Ferdinand Wallin föddes den 14 maj 1868, i Borserud, Nyeds socken, i Värmland (cirka 30 km norr om Karlstad). Carl Wallin dog i januari 1951 i Seattle, USA.

Föräldrar

Carl Ferdinand Wallin var född den 14 maj 1868 och hans föräldrar var skomakaren Carl Johan Jansson Wallin och hans hustru Lovisa Petersdotter. Carl Johan och Lovisa gifte sig den 9 oktober 1863. Carl Johan Wallin är född 1838-01-12 och dog 1921-05-22 i Nyed. Lovisa Petersdotter är född 1842-07-12 och dog 1912-03-15 i Nyed. Carl Johan och Lovisa hade 4 barn; Emma Lovisa (f. 1866), Carl Fedrinand (f. 1868), Emil (f. 1873) och Olga Emilia (f. 1884). Carl Ferdinand Wallin i födelseboken, Nyed:

Den svenska utvandringen till USA - personer

Ovan, familjen Wallin 1886 - 1890, Borserud, Nyed (sida 70). Familjen Wallin får 4 barn: 1. Emma Lovisa, f. 1866-03-30 i Nyed. Emigrerar till USA i sept. 1895. 2. Carl Ferdinand, f. 1868-05-14 i Nyed, död 1951 i Seattle, WA, USA. Emigrerar till USA i mars 1893. 3. Emil, f. 1873-10-02 i Nyed. Emigrerar till USA i sept. 1898. 4. Olga Emilia, f. 1884-06-25 i Nyed, död 1948-02-13 i Åmål (P). Gift m. Johannes Rudh den 1920-06-05. Emigrerar till USA 1907. Källa: Husförhörslängderna: Nyed (S) AI:25 (1881-1885) Bild 67 / sid 62 Nyed (S) AI:27 (1886-1890) Bild 74 / sid 70 Carl F. Wallin 1891 - 1899, Landala, Göteborg: .
Ovan, Carl Ferdinand Wallin 1891 - 1899, Landala, Göteborgs domkyrkoförsamling (sida 238), dvs vid tidpunkten för Carls emigration. Carl Ferdinand flyttar till Landala i Göteborg 1892. I Göteborg är han upptagen som skomakare. Källa: församlingsboken; Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIa:60 (1891-1899) Bild 257 / sid 238, rad 45.
Ovan, Carl Ferdinand Wallin 1891 - 1899, Landala, Göteborgs domkyrkoförsamling (sida 238), dvs vid tidpunkten för Carls emigration. Carl (rad 45) har en anteckning om att han emigrerar till “Amerika”, 20 februari 1893. Detta är datumet då han tog ut flyttningsbetyget. Källa: församlingsboken; Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIa:60 (1891-1899) Bild 257 / sid 238, rad 45.

Avresa från Göteborg den 3 mars 1893

Göteborgs Poliskammare - passagerarlista för mars 1893
Ovan, Carl Ferdinand i Nyeds födelsebok, maj 1868. Han är född den 14 maj 1868 och döpt den 16 maj. Källa: Födelseboken; Nyed (S) C:9 (1861-1873) Bild 97. Familjen Wallin 1886 - 1890, Borserud, Nyed (S):
Ovan, Göteborgs Poliskammare, passagerarlista för mars 1893. Carl reste med Wilson linjens “Rollo” från Göteborg till Hull i England den 3 mars 1893. Han var passagerare 3111. Carls destination i USA var New York. Källa: Göteborgs poliskammare (-1900) (O) EIX:50 (1893) Bild 840 / sid 165.

Carl anländer till New York i mars 1893

Carl anlände till New York City i mars 1893. Jag har tyvärr inte hittat Carl F. Wallin i några passagerarlistor över passagerarfartyg ankomna till New York vid denna tidpunkt. I Rollos passagerarlista ovan anges New York som hans destination. Carl avreser från Göteborg den 3 mars 1893 till Hull i England. Resan över Nordsjön tog vanligen 2 dagar. I England åkte emigranterna med tåg från Hull till antingen Liverpool eller Southampton beroende på vilket rederi de reste med. I England spenderade de oftast 4 - 5 dagar innan avresan till USA. Korsandet av Atlanten tog vanligen 10 dagar vid denna tid, beroende på väder. Detta skulle innebära att Carls resa tog totalt sett ungefär 17 dagar. Om han avreste från Göteborg den 3 mars bör han ha anlänt till New York den 20 mars eller strax därefter. År 1893 då Carl anlände till New York användes Ellis Island som immigrantstation i New York. Ellis Island var en federal station som öppnade sina portar 1892. Den amerikanska staten tog dock över ansvaret för immigrantkontrollen från delstaten New York redan 1890.

Carl Wallin i USA

Jag har inte hittat någon information om hans första tid i USA men runt 1896/1897 var Carl skomakare i King County i staden Seattle, delstaten Washington på USA:s västkust. Förmodligen har han arbetat sig västerut under de första åren. År 1897 spreds ryktet att guld hittats i Yukon territory, Kanada. Som så många andra reste Carl Wallin norrut för att söka lyckan i guldfälten. I Klondike blev han bekant med en annan svensk emigrant, John. W. Nordstrom. Båda var bosatta i Seattle innan de begav sig till Klondike. Carl F. Wallin blev amerikansk medborgare 1898 (dvs efter 5 år i landet).

Hustrun Annie

Carl var gift med en dotter till en norsk emigrant, Ann (Annie) och hon var född cirka 1871/1872 i South Dakota i den amerikanska mellanvästern. Carl och Annie Wallin fick 2 döttrar: 1. Evelyn , född 1898 i Seattle. 2. Gunvor, född 1901 i Seattle Evelyns och Gunvors födelseår är beräknade utifrån deras respektive åldrar angiva i USAs federala census. Deras namn stavas lite olika i de olika census de är med i. Men ovanstående stavning är de namn de har i SS C.F. Tietgens passagerarlista vid familjens återresa till USA efter ett besök i Sverige/Norge 1908. I denna passagerarlista är Carls hustru Annie upptagen som Amy. I 1900-års census är Evelyn upptagen som Ethylyn och i 1920-års census är Gunvor upptagen som Genevieve.

Återbesök i Sverige/Norge 1908

År 1908, gjorde Carl och Annie Wallin ett återbesök i Sverige/Norge med de två döttrarna. Jag vet inte när de anlände till Sverige eller Norge men de återvände till USA i september 1908 ombord på C.F. Tietgen. De avseglade från Christiania (Oslo) i Norge den 21 augusti och ankom till New York den 1 September.
Ovan, C.F. Tietgens passagerarlista som ankom till New York den 1 september 1908. Som vi kan se i passagerarlistan har Carl angivit sitt yrke som skomakare (“shoemaker”). Carl F. Wallin är gift och har 2 barn. Hustrun heter Amy (Ann?) och var vid inresan 36 år gammal. Barnen är Evelyn 9 år och Gunvor 7 år. Familjen är noterade som US Citizens, dvs amerikanska medborgare.

Carl F. Wallins dödsruna 1951

Carl avled i början av 1951, troligtvis i januari. I den svenskamerikanska tidningen Vestkusten finns hans dödsruna införd den 1 februari 1951. Dödsrunan i Vestkusten: Carl F. Wallin i Seattle död C. F., Wallin kom till Seattle 1892 och vistades några år i Alaska. År 1901 etablerade han tillsammans med J. W. Nordstrom skofirman Wallin & Nordstrom på 2nd ave. För 20 år sedan drog sig Walin tillbaka och företaget heter nu Nordstroms och skötes av sönerna till hans kompanjon. Wallin var allmänt omtyckt, och den rika blomstergärden vid hans begravning vittnade att han ägde många vänner. Han var hedersmedlem i Svea Manskör, som han var med om att bilda i 1905, tillhörde Swedish Business Mens Association och var styrelsemedlem for Swedish Hospital i Seattle. Wallin var född i Värmland 1868. Han sörjes närmast av makan Annie P. Wallin, döttrarna mrs John Sundsten och mrs Lewis Stedman samt 3 barnbarn. Bilden intill visar Carl F. Wallins dödsruna i tidningen Vestkusten 1951. Carl Wallin var således fortfarande bosatt i Seattle vid sin död. Hans ankomstår till USA anges till 1892 vilket inte stämmer med källorna som anger 1893. Hans födelse 1868 i Värmland stämmer med källorna. Hans hustrus namn är Annie P. Wallin. Han drog sig tillbaka från företaget “Wallin & Nordstrom” 1929 då han sålde sin andel till John W. Nordstroms söner. Detta innebär att han drog sig tillbaka 22 år innan sin död. Carl Wallins döttrar omnämns inte med deras egna namn utan med deras respektive makes namn, dvs mrs John Sundsten och mrs Lewis Stedman. Vidare får vi reda på att det fanns 3 barnbarn. Carl Wallin var engagerad i många projekt, bl.a. i Svea manskör (Svea Male Chorus) som han var med att bilda 1905 samt tillhörde Swedish Business Mens Association. Carl Wallin var även styrelsemedlem for Swedish Hospital i Seattle. Vestkusten var en svenskspråkig tidning, som utkom i Kalifornien mellan 1887–2007. Tidningen utkom en gång i veckan med San Francisco som utgivningsort. Den var främst en lokaltidning för svenskamerikaner i norra Kalifornien men innehöll också i notisform nyheter från svensk landsortspress. Swedish Hospital eller Swedish Medical Center i Seattle grundades år 1910 av svenskamerikanen och läkaren Nils August Johanson (1872-1946) och var ett icke-vinstdrivande sjukhus. Nils August Johanson blev senare svärfar till John. W. Nordstroms son Elmer; Johansons dotter Kathrine (Kitty) var gift med Elmer Nordstrom (f. 1904). Elmer Nordstrom blev styrelsemedlem 1935. Swedish Hospital Training School for Nurses (Sjuksköterskeskola) grundades 1910 och låg då vid sjukhusets första ställe på Belmont Avenue i Seattle. Sökande till den tre-åriga sjuksköterskeutbildningen skulle vara kvinnor i åldern 18 – 35 och ha ”High school” utbildning. I programbladet för sjuksköterskeexamen den 18 maj 1921 finns en Evelyn A. Wallin uppräknad bland de kvinnor som tog examen då. Denna Evelyn är med största sannolikhet Carl Wallins dotter Evelyn. Carls dotter Evelyn var född 1898 och var 23 år gammal år 1921 så hennes ålder stämmer. Svea manskör eller Svea Male Chorus grundades 1905 i Seattle. Körsång är mycket omtyckt i Skandinavien och det var en tradition som de svenska emigranterna tog med sig till USA. Bland grundarna till Svea manskör i Seattle finns Carl F. Wallin och Nels B. Nelson, ordförande för kören. Svea manskör existerar fortfarande i Seattle.

Karta över Borserud i Nyeds socken i Värmland

Kartor som visar var i Sverige Carl F. Wallin växte upp. Markeringen “1” på den vänstra kartan visar platsen för Nyeds socken. Den högra kartan visar platsen för Borserud i Nyed där familjen Wallin bodde. Karlstad ligger i kartans nedre kant. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.
Nyeds kyrka i Värmland. Den är idag församlingskyrka i Alster-Nyedsbygdens församling. Kyrkan ligger i södra delen av samhället Molkom i Karlstads kommun. Den nuvarande korskyrkan är av trä uppfördes 1703–1706. Kyrkan har en stomme av liggtimmer och består av långhus med tresidigt kor i öster.

US Federal Censuses - USA:s folkräkningar

U.S. Census är federala folkräkningar som görs i USA vart 10:e år. Eftersom de tas med 10-års mellanrum kallas de även Decennial Census. Den första folkräkningen i USA gjordes 1790. Folkräkningarna gick till så att vissa inhyrda personer (census takers eller mer formellt enumerators) knackade dörr och intervjuade personer inom sitt distrikt med de frågor som ingick i insamlingen av data i folkräkningen. Alla i hemmet behövde inte vara hemma för att svara på frågorna utan det räckte med en vuxen, oftast hustrun då mannen arbetade på dagarna. De som utförde folkräkningarna markerade på census blanketten vem i familjen som svarat på frågorna. Detta gjordes efter denna persons namn vanligtvis i kolumnen “Relations”. Markeringen kan se ut som ett grovt “I” eller “H” eller liknande. Familjen Wallin i 1900-års census:
Ovan, familjen Carl F. Wallin i 1900-års US Federal Census. 1900-års folkräkning utfördes i King County, City of Seattle, WA, den 12 juni. Carl Wallins immigrationsårtal anges till 1892 (?) samt att han blev amerikansk medborgare 1898. Han uppges vara född i maj 1869 med ålder 31. Enligt de svenska kyrkböckerna är Carl född i maj 1868. Hustruns namn är Anna Wallin, ålder 29 år. Anna anges vara född i september 1870 med ålder 29. Paret uppges ha varit gifta i 4 år vilket skulle innebära att de gifte sig cirka 1896. De har en dotter Ethylyn Wallin, född i september 1898 med åldern 1 år. Stavningen är något fel, det skall vara Evelyn. Vidare, på census-bladets högra del finns en kolumn rörande respektive persons yrke. Carls yrke är “Shoemaker”, dvs. skomakare. Se nedan:
Familjen Wallin i 1920-års Census:
Ovan, familjen Carl F. Wallin i 1920 US Federal Census. 1920-års folkräkning utfördes i King County, City of Seattle, WA, den 9 januari. Carl var den i familjen som svarade på frågorna. Carl Wallins immigrationsårtal anges nu till 1893 samt att han blev amerikansk medborgare 1898. Hans ålder anges till 52. Hustrun Annie anges vara 48 år och är född i South Dakota. Båda hennes föräldrar är av norsk härkomst. I hemmet finns även en ogift dotter Genevieve Wallin med åldern 19 år vilket skulle innebära att hon är född cirka 1901. Hennes namn är något felstavat; det skall vara Gudrun. I kolumnen Occupation (yrke) finns noteringen “Proprietor / Shoe store”, dvs innehavare av en skoaffär. Se nedan:
Familjen Wallin i 1940-års Census:
Ovan, familjen Carl F. Wallin i 1940 US Federal Census. 1940-års folkräkning utfördes i King County, City of Seattle, WA, den 16 April. Carl F. Wallin är född i Sverige och enligt 1940-års census 71 år gammal. Detta innebär att Carl var ungefär jämnårig med sin affärskompanjon John Nordstrom (68 år 1940). Carls hustru Annie Wallin är 68 år gammal. Annie var född i South Dakota. Paret bodde år 1940 på 447 Federal Avenue, King County, Seattle City, WA, USA. Barnen bor nu inte längre i hemmet med föräldrarna. Familjen Nordstroms hus fanns på 2810 Montlake Blvd, Seattle, WA. Källa: Svenskar i USA 1940 (USA) WA:05 (1940) Bild 1200 (AID: v834876.b1200)

Motstridiga uppgifter i census

Det finns lite motstridiga uppgifter som Wallins lämnade till censustagarna, bl.a. vad avser ålder och årtal för Carls invandring. Enligt de svenska kyrkböckerna är födelsedatumen: Carl är född 1868-05-14 i Nyed, Värmland (stämmer med hans dödsruna) Annie är född i september 1870 i South Dakota av norska föräldrar (enligt 1900-års census) Åldersuppgifter: Åldern inom parantes är den verkliga åldern vid censustagningen. Gröna siffror anger korrekt återgiven ålder i census-uppgifterna. Röda siffror anger felaktigt angiven ålder. Siffrorna inom parantes är korrekt ålder enligt källorna. Den fråga som censustagaren frågade avseende åldern var: Age at last birthday. Annies verkliga ålder är baserad på informationen i 1900-års census. Datum för censustagningen: 1900: 12 juni 1920: 9 januari 1930: 3 april 1940: 16 april Vad gäller Carls årtal för hans immigration till USA så anges den i 1900-års census till 1892 medan den i 1920- och 1930-års census anges korrekt till 1893.

Nordstrom Inc.

Carl F. Wallin var skomakare i Seattle, WA, och år 1897 begav han sig upp till guldfälten i Klondike för att leta guld. Jag känner inte till hur det gick för honom i Klondike men där träffade han den svenske emigranten John W. Nordstrom som kom att bli hans framtida affärspartner. Bilden visar John W. Nordstrom. Efter Klondike möttes de två igen i Seattle. Carl Wallin erbjöd John att bli delägare i hans skobutik. År 1901 öppnade deras första gemensamma skoaffär, Wallin & Nordstrom, på Fourth and Pike i Seattle. John Nordstrom, som funnit guld i Klondike, investerade $5.000 i rörelsen och Carl Wallin $1.000. John och Carl använde sig resande skosäljare för köp av skor till butiken. Skobutiken gick mycket bra och 1923, öppnade de två delägarna ytterligare en skobutik i området vid Seattles universitet. Från den första skoaffären, som öppnades 1901, växte sen ett imperium av skobutiker fram och senare en stor varuhuskedja, Nordstrom. Johns söner Everett och Elmer började att arbeta i butiken som lagerbiträden redan som unga pojkar. John Nordstrom drog sig tillbaka från affärsverksamheten 1928 och överlät sin andel på sönerna Everett och Elmer. Året därpå, dvs 1929, valde även Carl Wallin att dra sig tillbaka från rörelsen och Everett och Elmer köpte då hans andel av företaget. Johns tredje son, Lloyd, anslöt som delägare i företaget 1933. Everett, Elmer och Lloyd drev sen rörelsen med hög personlig kundservice som ledmotiv. Under ledning av Nordstroms söner expanderade företaget till att bli den största oberoende kedjan av skobutiker i USA. I början av 1960-talet hade företaget Nordstrom expanderat till att omfatta 8 butiker i delstaterna Washington och Oregon och butiken i centrala Seattle var då den största skobutiken i hela USA. År 1963 vidgade företaget Nordstrom sina vyer och började satsa på modekläder för kvinnor genom köpet av Best, en kedja butiker med damkläder. Tre år senare köpte Nordstrom en butik för märkeskläder i Oregon. Från och med detta år kunde Nordstrom Inc erbjuda sina kunder både skor samt damkläder under varumärket Nordstrom Best. Herr- och barnkläder tillkom 1966. De tre delägarna i Nordstrom Inc, dvs bröderna Everett, Elmer och Lloyd, trappade ned sin verksamhet i företaget 1968 och lämnade över till nästa generation; till Everetts son Bruce, Elmers söner James och John, Lloyds svärson Jack, och till Bob Bender, en vän till familjen. Familjen Nordstom återtog ledningen av Nordstrom Inc år 2000 genom sönerna till Bruce Nordstrom; Blake (1960-2019), Peter, och Erik, som då gick in i ledande roller i företaget. Medlemmar av familjen Nordstrom äger fortfarande 20% av Nordstrom Inc.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Carls yngre syster Olga Emilia

Alla syskonen Wallin i Nyed emigrerade till USA men vid olika tidpunkter. Även den yngsta systern Olga Emilia emigrerade till USA men hon återvände till Sverige efter 5 år. 1. Emma Lovisa, född 1866 och emigrerar till USA i sept. 1895. 2. Carl Ferdinand, född 1868 och emigrerar till USA i mars 1893. 3. Emil född 1873 och emigrerar till USA i sept. 1898. 4. Olga Emilia född 1884 och emigrerar till USA 1907. Hon återvänder till Sverige 1912.

Olga Emilia Rudh (född Wallin)

Olga Emilia Wallin är född 1884-06-25 i Borserud, Nyed (S), död 1948-02-13 i Åmål (P). Hon emigrerar till USA 1907, då 23 år gammal. Flyttningsintyget är utfärdat 1907-08-17 i Nyed. Olga Emilia återvänder från USA till Sverige 1912 (1912-12-06). Hennes mor Lovisa Petersdotter dog 1912-03-15 (f. 1842) och kanske återvände hon i december 1912 för att ta hand om sin far, Carl Johan Wallin (1838 - 1921). Fadern var lägenhetsägare och skomakare i Borserud, Nyeds församling (S). I Nyeds församlingsbok (1911-1915) finns en kommentar rörande Olga Emilia: ”Äktenskapsledighet obestyrkt. Annons om äktenskapsjäv införd i Post och Inrikes tidning den 14, 15 och 16 juni 1915”. Antagligen berodde detta på att hon vistats i USA i 5 år och inte kunnat styrka att han fortfarande var ogift vid hemkomsten? Källa: Nyeds församlingsbok: Nyed (S) AIIa:7 (1911-1915) Bild 1630 / sid 149. Problemet med äktenskapsledighet måste ha löst sig för Olga Emilia gifte sig den 1920-06-05 med Johannes Rudh i Åmål. Han var född 1875-01-29 i Kila (S), död 1957-09-03 i Åmål (P). Yrke Lokinspektör. Efter bröllopet flyttar Olga Emilia till honom i Åmål. Paret hade inga barn.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-08

Carl F. Wallin

Inledning

Carl F. Wallin (1868 – 1951) var en av de två grundarna till Nordstrom Inc, en stor varuhuskedja i USA. År 1893, 24 år gammal, emigrerar Carl från Sverige till USA. Bilden till höger visar Carl F. Wallin i början av 1900-talet. I USA slår han sig ned i Seattle, Washington state, där han arbetar som skomakare. Wallin reste även upp till Klondike under guldrushen för att leta guld. I Klondike träffade han svensken John W. Nordstrom. De träffas åter i Seattle där John Nordstrom också slagit sig ned och tillsammans med honom öppnade de år 1901 en skoaffär; Wallin & Nordstrom. Denna första skoaffär utvecklades sedan till en stor detalhandelskedja, Nordstrom Inc. John Nordstrom drog sig tillbaka 1928 då han övlät sin andel i företaget till sönerna Everett och Elmer. Everett och Elmer köpte Carl Wallin's andel i företaget 1929. En tredje son, Lloyd, blev delägare i företaget 1933. Carl Ferdinand Wallin föddes den 14 maj 1868, i Borserud, Nyeds socken, i Värmland (cirka 30 km norr om Karlstad). Carl Wallin dog i januari 1951 i Seattle, USA.

Föräldrar

Carl Ferdinand Wallin var född den 14 maj 1868 och hans föräldrar var skomakaren Carl Johan Jansson Wallin och hans hustru Lovisa Petersdotter. Carl Johan och Lovisa gifte sig den 9 oktober 1863. Carl Johan Wallin är född 1838-01-12 och dog 1921-05-22 i Nyed. Lovisa Petersdotter är född 1842-07-12 och dog 1912-03-15 i Nyed. Carl Johan och Lovisa hade 4 barn; Emma Lovisa (f. 1866), Carl Fedrinand (f. 1868), Emil (f. 1873) och Olga Emilia (f. 1884). Carl Ferdinand Wallin i födelseboken, Nyed:

Den svenska utvandringen

till USA - personer

Ovan, familjen Wallin 1886 - 1890, Borserud, Nyed (sida 70). Familjen Wallin får 4 barn: 1. Emma Lovisa, f. 1866-03-30 i Nyed. Emigrerar till USA i sept. 1895. 2. Carl Ferdinand, f. 1868-05-14 i Nyed, död 1951 i Seattle, WA, USA. Emigrerar till USA i mars 1893. 3. Emil, f. 1873-10-02 i Nyed. Emigrerar till USA i sept. 1898. 4. Olga Emilia, f. 1884-06-25 i Nyed, död 1948-02-13 i Åmål (P). Gift m. Johannes Rudh den 1920-06-05. Emigrerar till USA 1907. Källa: Husförhörslängderna: Nyed (S) AI:25 (1881-1885) Bild 67 / sid 62 Nyed (S) AI:27 (1886-1890) Bild 74 / sid 70 Carl F. Wallin 1891 - 1899, Landala, Göteborg: .
Ovan, Carl Ferdinand Wallin 1891 - 1899, Landala, Göteborgs domkyrkoförsamling (sida 238), dvs vid tidpunkten för Carls emigration. Carl Ferdinand flyttar till Landala i Göteborg 1892. I Göteborg är han upptagen som skomakare. Källa: församlingsboken; Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIa:60 (1891-1899) Bild 257 / sid 238, rad 45.
Ovan, Carl Ferdinand Wallin 1891 - 1899, Landala, Göteborgs domkyrkoförsamling (sida 238), dvs vid tidpunkten för Carls emigration. Carl (rad 45) har en anteckning om att han emigrerar till “Amerika”, 20 februari 1893. Detta är datumet då han tog ut flyttningsbetyget. Källa: församlingsboken; Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIa:60 (1891-1899) Bild 257 / sid 238, rad 45.

Avresa från Göteborg den 3 mars 1893

Göteborgs Poliskammare - passagerarlista för mars 1893
Ovan, Carl Ferdinand i Nyeds födelsebok, maj 1868. Han är född den 14 maj 1868 och döpt den 16 maj. Källa: Födelseboken; Nyed (S) C:9 (1861-1873) Bild 97. Familjen Wallin 1886 - 1890, Borserud, Nyed (S):
Ovan, Göteborgs Poliskammare, passagerarlista för mars 1893. Carl reste med Wilson linjens “Rollo” från Göteborg till Hull i England den 3 mars 1893. Han var passagerare 3111. Carls destination i USA var New York. Källa: Göteborgs poliskammare (-1900) (O) EIX:50 (1893) Bild 840 / sid 165.

Carl anländer till New York i mars 1893

Carl anlände till New York City i mars 1893. Jag har tyvärr inte hittat Carl F. Wallin i några passagerarlistor över passagerarfartyg ankomna till New York vid denna tidpunkt. I Rollos passagerarlista ovan anges New York som hans destination. Carl avreser från Göteborg den 3 mars 1893 till Hull i England. Resan över Nordsjön tog vanligen 2 dagar. I England åkte emigranterna med tåg från Hull till antingen Liverpool eller Southampton beroende på vilket rederi de reste med. I England spenderade de oftast 4 - 5 dagar innan avresan till USA. Korsandet av Atlanten tog vanligen 10 dagar vid denna tid, beroende på väder. Detta skulle innebära att Carls resa tog totalt sett ungefär 17 dagar. Om han avreste från Göteborg den 3 mars bör han ha anlänt till New York den 20 mars eller strax därefter. År 1893 då Carl anlände till New York användes Ellis Island som immigrantstation i New York. Ellis Island var en federal station som öppnade sina portar 1892. Den amerikanska staten tog dock över ansvaret för immigrantkontrollen från delstaten New York redan 1890.

Carl Wallin i USA

Jag har inte hittat någon information om hans första tid i USA men runt 1896/1897 var Carl skomakare i King County i staden Seattle, delstaten Washington på USA:s västkust. Förmodligen har han arbetat sig västerut under de första åren. År 1897 spreds ryktet att guld hittats i Yukon territory, Kanada. Som så många andra reste Carl Wallin norrut för att söka lyckan i guldfälten. I Klondike blev han bekant med en annan svensk emigrant, John. W. Nordstrom. Båda var bosatta i Seattle innan de begav sig till Klondike. Carl F. Wallin blev amerikansk medborgare 1898 (dvs efter 5 år i landet).

Hustrun Annie

Carl var gift med en dotter till en norsk emigrant, Ann (Annie) och hon var född cirka 1871/1872 i South Dakota i den amerikanska mellanvästern. Carl och Annie Wallin fick 2 döttrar: 1. Evelyn , född 1898 i Seattle. 2. Gunvor, född 1901 i Seattle Evelyns och Gunvors födelseår är beräknade utifrån deras respektive åldrar angiva i USAs federala census. Deras namn stavas lite olika i de olika census de är med i. Men ovanstående stavning är de namn de har i SS C.F. Tietgens passagerarlista vid familjens återresa till USA efter ett besök i Sverige/Norge 1908. I denna passagerarlista är Carls hustru Annie upptagen som Amy. I 1900-års census är Evelyn upptagen som Ethylyn och i 1920-års census är Gunvor upptagen som Genevieve.

Återbesök i Sverige/Norge 1908

År 1908, gjorde Carl och Annie Wallin ett återbesök i Sverige/Norge med de två döttrarna. Jag vet inte när de anlände till Sverige eller Norge men de återvände till USA i september 1908 ombord på C.F. Tietgen. De avseglade från Christiania (Oslo) i Norge den 21 augusti och ankom till New York den 1 September.
Ovan, C.F. Tietgens passagerarlista som ankom till New York den 1 september 1908. Som vi kan se i passagerarlistan har Carl angivit sitt yrke som skomakare (“shoemaker”). Carl F. Wallin är gift och har 2 barn. Hustrun heter Amy (Ann?) och var vid inresan 36 år gammal. Barnen är Evelyn 9 år och Gunvor 7 år. Familjen är noterade som US Citizens, dvs amerikanska medborgare.

Carl F. Wallins dödsruna 1951

Carl avled i början av 1951, troligtvis i januari. I den svenskamerikanska tidningen Vestkusten finns hans dödsruna införd den 1 februari 1951. Dödsrunan i Vestkusten: Carl F. Wallin i Seattle död C. F., Wallin kom till Seattle 1892 och vistades några år i Alaska. År 1901 etablerade han tillsammans med J. W. Nordstrom skofirman Wallin & Nordstrom på 2nd ave. För 20 år sedan drog sig Walin tillbaka och företaget heter nu Nordstroms och skötes av sönerna till hans kompanjon. Wallin var allmänt omtyckt, och den rika blomstergärden vid hans begravning vittnade att han ägde många vänner. Han var hedersmedlem i Svea Manskör, som han var med om att bilda i 1905, tillhörde Swedish Business Mens Association och var styrelsemedlem for Swedish Hospital i Seattle. Wallin var född i Värmland 1868. Han sörjes närmast av makan Annie P. Wallin, döttrarna mrs John Sundsten och mrs Lewis Stedman samt 3 barnbarn. Bilden intill visar Carl F. Wallins dödsruna i tidningen Vestkusten 1951. Carl Wallin var således fortfarande bosatt i Seattle vid sin död. Hans ankomstår till USA anges till 1892 vilket inte stämmer med källorna som anger 1893. Hans födelse 1868 i Värmland stämmer med källorna. Hans hustrus namn är Annie P. Wallin. Han drog sig tillbaka från företaget “Wallin & Nordstrom” 1929 då han sålde sin andel till John W. Nordstroms söner. Detta innebär att han drog sig tillbaka 22 år innan sin död. Carl Wallins döttrar omnämns inte med deras egna namn utan med deras respektive makes namn, dvs mrs John Sundsten och mrs Lewis Stedman. Vidare får vi reda på att det fanns 3 barnbarn. Carl Wallin var engagerad i många projekt, bl.a. i Svea manskör (Svea Male Chorus) som han var med att bilda 1905 samt tillhörde Swedish Business Mens Association. Carl Wallin var även styrelsemedlem for Swedish Hospital i Seattle. Vestkusten var en svenskspråkig tidning, som utkom i Kalifornien mellan 1887–2007. Tidningen utkom en gång i veckan med San Francisco som utgivningsort. Den var främst en lokaltidning för svenskamerikaner i norra Kalifornien men innehöll också i notisform nyheter från svensk landsortspress. Swedish Hospital eller Swedish Medical Center i Seattle grundades år 1910 av svenskamerikanen och läkaren Nils August Johanson (1872-1946) och var ett icke-vinstdrivande sjukhus. Nils August Johanson blev senare svärfar till John. W. Nordstroms son Elmer; Johansons dotter Kathrine (Kitty) var gift med Elmer Nordstrom (f. 1904). Elmer Nordstrom blev styrelsemedlem 1935. Swedish Hospital Training School for Nurses (Sjuksköterskeskola) grundades 1910 och låg då vid sjukhusets första ställe på Belmont Avenue i Seattle. Sökande till den tre-åriga sjuksköterskeutbildningen skulle vara kvinnor i åldern 18 – 35 och ha ”High school” utbildning. I programbladet för sjuksköterskeexamen den 18 maj 1921 finns en Evelyn A. Wallin uppräknad bland de kvinnor som tog examen då. Denna Evelyn är med största sannolikhet Carl Wallins dotter Evelyn. Carls dotter Evelyn var född 1898 och var 23 år gammal år 1921 så hennes ålder stämmer. Svea manskör eller Svea Male Chorus grundades 1905 i Seattle. Körsång är mycket omtyckt i Skandinavien och det var en tradition som de svenska emigranterna tog med sig till USA. Bland grundarna till Svea manskör i Seattle finns Carl F. Wallin och Nels B. Nelson, ordförande för kören. Svea manskör existerar fortfarande i Seattle.

Karta över Borserud i Nyeds socken i

Värmland

Nyeds kyrka i Värmland. Den är idag församlingskyrka i Alster-Nyedsbygdens församling. Kyrkan ligger i södra delen av samhället Molkom i Karlstads kommun. Den nuvarande korskyrkan är av trä uppfördes 1703–1706. Kyrkan har en stomme av liggtimmer och består av långhus med tresidigt kor i öster.
Kartor som visar var i Sverige Carl F. Wallin växte upp. Markeringen “1” på den vänstra kartan visar platsen för Nyeds socken. Den högra kartan visar platsen för Borserud i Nyed där familjen Wallin bodde. Karlstad ligger i kartans nedre kant. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.

US Federal Censuses - USA:s folkräkningar

U.S. Census är federala folkräkningar som görs i USA vart 10:e år. Eftersom de tas med 10-års mellanrum kallas de även Decennial Census. Den första folkräkningen i USA gjordes 1790. Folkräkningarna gick till så att vissa inhyrda personer (census takers eller mer formellt enumerators) knackade dörr och intervjuade personer inom sitt distrikt med de frågor som ingick i insamlingen av data i folkräkningen. Alla i hemmet behövde inte vara hemma för att svara på frågorna utan det räckte med en vuxen, oftast hustrun då mannen arbetade på dagarna. De som utförde folkräkningarna markerade på census blanketten vem i familjen som svarat på frågorna. Detta gjordes efter denna persons namn vanligtvis i kolumnen “Relations”. Markeringen kan se ut som ett grovt “I” eller “H” eller liknande. Familjen Wallin i 1900-års census:
Ovan, familjen Carl F. Wallin i 1900-års US Federal Census. 1900-års folkräkning utfördes i King County, City of Seattle, WA, den 12 juni. Carl Wallins immigrationsårtal anges till 1892 (?) samt att han blev amerikansk medborgare 1898. Han uppges vara född i maj 1869 med ålder 31. Enligt de svenska kyrkböckerna är Carl född i maj 1868. Hustruns namn är Anna Wallin, ålder 29 år. Anna anges vara född i september 1870 med ålder 29. Paret uppges ha varit gifta i 4 år vilket skulle innebära att de gifte sig cirka 1896. De har en dotter Ethylyn Wallin, född i september 1898 med åldern 1 år. Stavningen är något fel, det skall vara Evelyn. Vidare, på census-bladets högra del finns en kolumn rörande respektive persons yrke. Carls yrke är Shoemaker”, dvs. skomakare. Se nedan:
Ovan, familjen Carl F. Wallin i 1920 US Federal Census. 1920-års folkräkning utfördes i King County, City of Seattle, WA, den 9 januari. Carl var den i familjen som svarade på frågorna. Carl Wallins immigrationsårtal anges nu till 1893 samt att han blev amerikansk medborgare 1898. Hans ålder anges till 52. Hustrun Annie anges vara 48 år och är född i South Dakota. Båda hennes föräldrar är av norsk härkomst. I hemmet finns även en ogift dotter Genevieve Wallin med åldern 19 år vilket skulle innebära att hon är född cirka 1901. Hennes namn är något felstavat; det skall vara Gudrun. I kolumnen Occupation (yrke) finns noteringen Proprietor / Shoe store”, dvs innehavare av en skoaffär. Se nedan:
Familjen Wallin i 1920-års Census:
Familjen Wallin i 1940-års Census:
Ovan, familjen Carl F. Wallin i 1940 US Federal Census. 1940-års folkräkning utfördes i King County, City of Seattle, WA, den 16 April. Carl F. Wallin är född i Sverige och enligt 1940-års census 71 år gammal. Detta innebär att Carl var ungefär jämnårig med sin affärskompanjon John Nordstrom (68 år 1940). Carls hustru Annie Wallin är 68 år gammal. Annie var född i South Dakota. Paret bodde år 1940 på 447 Federal Avenue, King County, Seattle City, WA, USA. Barnen bor nu inte längre i hemmet med föräldrarna. Familjen Nordstroms hus fanns på 2810 Montlake Blvd, Seattle, WA. Källa: Svenskar i USA 1940 (USA) WA:05 (1940) Bild 1200 (AID: v834876.b1200)

Motstridiga uppgifter i census

Det finns lite motstridiga uppgifter som Wallins lämnade till censustagarna, bl.a. vad avser ålder och årtal för Carls invandring. Enligt de svenska kyrkböckerna är födelsedatumen: Carl är född 1868-05-14 i Nyed, Värmland (stämmer med hans dödsruna) Annie är född i september 1870 i South Dakota av norska föräldrar (enligt 1900-års census) Åldersuppgifter: Åldern inom parantes är den verkliga åldern vid censustagningen. Gröna siffror anger korrekt återgiven ålder i census-uppgifterna. Röda siffror anger felaktigt angiven ålder. Siffrorna inom parantes är korrekt ålder enligt källorna. Den fråga som censustagaren frågade avseende åldern var: Age at last birthday. Annies verkliga ålder är baserad på informationen i 1900-års census. Datum för censustagningen: 1900: 12 juni 1920: 9 januari 1930: 3 april 1940: 16 april Vad gäller Carls årtal för hans immigration till USA så anges den i 1900-års census till 1892 medan den i 1920- och 1930-års census anges korrekt till 1893.

Nordstrom Inc.

Carl F. Wallin var skomakare i Seattle, WA, och år 1897 begav han sig upp till guldfälten i Klondike för att leta guld. Jag känner inte till hur det gick för honom i Klondike men där träffade han den svenske emigranten John W. Nordstrom som kom att bli hans framtida affärspartner. Bilden visar John W. Nordstrom. Efter Klondike möttes de två igen i Seattle. Carl Wallin erbjöd John att bli delägare i hans skobutik. År 1901 öppnade deras första gemensamma skoaffär, Wallin & Nordstrom, på Fourth and Pike i Seattle. John Nordstrom, som funnit guld i Klondike, investerade $5.000 i rörelsen och Carl Wallin $1.000. John och Carl använde sig resande skosäljare för köp av skor till butiken. Skobutiken gick mycket bra och 1923, öppnade de två delägarna ytterligare en skobutik i området vid Seattles universitet. Från den första skoaffären, som öppnades 1901, växte sen ett imperium av skobutiker fram och senare en stor varuhuskedja, Nordstrom. Johns söner Everett och Elmer började att arbeta i butiken som lagerbiträden redan som unga pojkar. John Nordstrom drog sig tillbaka från affärsverksamheten 1928 och överlät sin andel på sönerna Everett och Elmer. Året därpå, dvs 1929, valde även Carl Wallin att dra sig tillbaka från rörelsen och Everett och Elmer köpte då hans andel av företaget. Johns tredje son, Lloyd, anslöt som delägare i företaget 1933. Everett, Elmer och Lloyd drev sen rörelsen med hög personlig kundservice som ledmotiv. Under ledning av Nordstroms söner expanderade företaget till att bli den största oberoende kedjan av skobutiker i USA. I början av 1960-talet hade företaget Nordstrom expanderat till att omfatta 8 butiker i delstaterna Washington och Oregon och butiken i centrala Seattle var då den största skobutiken i hela USA. År 1963 vidgade företaget Nordstrom sina vyer och började satsa på modekläder för kvinnor genom köpet av Best, en kedja butiker med damkläder. Tre år senare köpte Nordstrom en butik för märkeskläder i Oregon. Från och med detta år kunde Nordstrom Inc erbjuda sina kunder både skor samt damkläder under varumärket Nordstrom Best. Herr- och barnkläder tillkom 1966. De tre delägarna i Nordstrom Inc, dvs bröderna Everett, Elmer och Lloyd, trappade ned sin verksamhet i företaget 1968 och lämnade över till nästa generation; till Everetts son Bruce, Elmers söner James och John, Lloyds svärson Jack, och till Bob Bender, en vän till familjen. Familjen Nordstom återtog ledningen av Nordstrom Inc år 2000 genom sönerna till Bruce Nordstrom; Blake (1960-2019), Peter, och Erik, som då gick in i ledande roller i företaget. Medlemmar av familjen Nordstrom äger fortfarande 20% av Nordstrom Inc.

Carls yngre syster Olga Emilia

Alla syskonen Wallin i Nyed emigrerade till USA men vid olika tidpunkter. Även den yngsta systern Olga Emilia emigrerade till USA men hon återvände till Sverige efter 5 år. 1. Emma Lovisa, född 1866 och emigrerar till USA i sept. 1895. 2. Carl Ferdinand, född 1868 och emigrerar till USA i mars 1893. 3. Emil född 1873 och emigrerar till USA i sept. 1898. 4. Olga Emilia född 1884 och emigrerar till USA 1907. Hon återvänder till Sverige 1912.

Olga Emilia Rudh (född Wallin)

Olga Emilia Wallin är född 1884-06-25 i Borserud, Nyed (S), död 1948-02-13 i Åmål (P). Hon emigrerar till USA 1907, då 23 år gammal. Flyttningsintyget är utfärdat 1907-08-17 i Nyed. Olga Emilia återvänder från USA till Sverige 1912 (1912-12- 06). Hennes mor Lovisa Petersdotter dog 1912-03-15 (f. 1842) och kanske återvände hon i december 1912 för att ta hand om sin far, Carl Johan Wallin (1838 - 1921). Fadern var lägenhetsägare och skomakare i Borserud, Nyeds församling (S). I Nyeds församlingsbok (1911-1915) finns en kommentar rörande Olga Emilia: ”Äktenskapsledighet obestyrkt. Annons om äktenskapsjäv införd i Post och Inrikes tidning den 14, 15 och 16 juni 1915”. Antagligen berodde detta på att hon vistats i USA i 5 år och inte kunnat styrka att han fortfarande var ogift vid hemkomsten? Källa: Nyeds församlingsbok: Nyed (S) AIIa:7 (1911- 1915) Bild 1630 / sid 149. Problemet med äktenskapsledighet måste ha löst sig för Olga Emilia gifte sig den 1920-06-05 med Johannes Rudh i Åmål. Han var född 1875-01-29 i Kila (S), död 1957-09-03 i Åmål (P). Yrke Lokinspektör. Efter bröllopet flyttar Olga Emilia till honom i Åmål. Paret hade inga barn.