Ätten Ribbing

[Föregående sida][Hem][Släktforskning][Historia]  -  [Home][Genealogy][History][Military][Previous Page] [Swedish]
[Stamtavlan]
[Ättegrenar: Grenen af Zernava, Österbygrenen, Hvargarnsgrenen, Ulfsnäsgrenen, Grensholmsgrenen]

Den adliga ätten Ribbings äldsta historia går tillbaka till 900-talet. Så långt tillbaka är det dock svårt att hålla i sär sägen och verklighet. Det år som det historiskt går att säkerställa ättens uppkomst är 1295.   Ribbingska vapensk?den
I ett brev daterat den 23 juli 1295 i Lund står att Seved Knutsson ger bort sin gård i Halmstad till en Nils Tynde, som får besitta den för godt eller sälja den på vilket lagligt sätt som helst. Till vittnesbörd därom har Seved hängt sitt sigill vid brevet, som är skrivet dagen efter Maria Magdalenas dag som alltid infallit den 22 juli.

Seved Knutsson förde i sitt vapen tre sjöblad och de har kommit att ingå i Ribbingarnas vapen.
Se bild till höger.
År 1302 fråndömdes han sitt arv efter brodern Arvid, och kallas då Sigvid Ribbing.

Källa till denna stamtavla över ätten Ribbing är till stor del hämtad från Magdalena Ribbings bok "Ätten Ribbing, 700 år i Sveriges historia" 1995 samt Gustaf Elgenstiernas ättartavlor.

Tavlan nedan visar de närmaste generationerna innan de olika ättegrenarna tar vid.

?ten Ribbing

Stamtavla

Stamtavlan nedan är uppställd i tabellform och utgår från Peder Arvidsson Ribbing, väpnare. Han var gift med Märta Natt och Dag. Peder levde år 1396.

Stamtavlan omfattar 5 generationer på denna sida. Därefter fortsätter den med länkar till de olika ättegrenarna:
af Zernava, Österbygrenen, Hvargarnsgrenen, Ulfsnäsgrenen och Grensholmsgrenen.
De grenar som finns kvar i dag är Österby- och Ulfsnäsgrenarna.

Stamtavlan är uppställd i tabellform. OBS, de Ribbingska tavlorna som jag redovisar är endast förd på svärdssidan.
Använd din browsers sökfunktion för att söka på namn/orter. Klicka på "s * " för att komma till nästa generation (tabell) för personen i fråga.

Tabell 1

Peder Arvidsson Ribbing. Väpnare. Peder var sonson till den heliga Birgitta. [Ifrågasatt uppgift, HH]
Levde 1396 och var dessförinnan omnämnd flera gånger. Han var lagman över lappmarken och var den som år 1402 gjorde en pilgrimsresa till Jerusalem.

Gift med Märta Bosdotter Natt och dag.

Barn:

Knut Ribbing. Se tabell 2, s *.

???? Pedersdotter Ribbing. Se tabell 3, s *.

Peder Ribbing. Se tabell 4, s *.

Nils Ribbing.

 

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Knut Ribbing. Levde 1417 då han med sin hustru sålde en gård i Skara för 140 riksdaler svenska pengar. Knut var äldst i syskonskaran.

Gift med Seftride Nicklisadotter.

 

Tabell 3 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

???? Pedersdotter Ribbing.

Gift med Broder Svensson Tjurhuvfud Somme. (Riddare, riksråd och riksamiral. Blev halshuggen år 1426 i Vadstena.)

 

Tabell 4 (generation 1)

(Från Tabell 1, s *)

Peder Ribbing. Till Svansö. Var med bland de riksråd som i Tälje år 1438 ingick "Sammanbindelsen om Riksens Rätts, Lagens och Privilegiers beskärmelse". År 1460 bekräftade Peder med sitt sigill ett köpebrev. Väpnare 1438 17/10 och 1447 15/9.

Gift med Kristin Sparre (Tre Rosor). (Dotter till Gustav Mattson Sparre till Hellekis.)

Barn:

Nils Pedersson Ribbing. Svea Rikes Råd vid år 1510.

Knut Pedersson Ribbing. Se tabell 5, s *.

 

Tabell 5 (generation 2)

(Från Tabell 4, s *)

Knut Pedersson Ribbing. Väpnare. Till Svanserid (Svansjö) i Torestorp sn och Fästered i (båda P-län). Beseglade 1481 6/5 ett brev i Hångsdala (R) och förde då de tre sjöbladen i sigillet. Var häradshövding i Marks härad, Västergötland 1486 och 1497 3/1. Han var även lagman i Norrland. Marks härad blev ett slags ärftligt område för Ribbingarna. åren 1415 - 1580 hade Mark fem häradshövdingar av ätten Ribbing. Kallas väpnare 1493 29/8 då han på sin gård Svanserid (Svansjö/P) gjorde ett jordbyte med Gudhems kloster. Han var riksråd så sent som 1517 och levde ännu 1518.

Gift efter 1488 med Kerstin Gustavsdotter Stierna. (Hon sålde 1488, S:t Hilarii afton, sin gård Fästered till sin frände Arvid Knutsson (Drake af Intorp). Brevet beseglades av utfärderskan samt bland andra Tord Björnsson Store och Broder Buth, men gården återgick sedan till mannen. Levde 1526, då hon gjorde rusttjänst för Svanserid. )

Barn:

Peder Knutsson Ribbing. Död genom halshuggning 1521-01-23 i Jönköping (F). Var motståndare till Kristian II Tyrann. Anstiftade med brodern Lindorm ett uppror i västra Småland i december år 1520, för vilket de togs till fånga av Ture Jönsson Tre Rosor på order av kung Kristian II. De halshögs för detta brott den 23 december 1521 i Jönköping.

Lindorm Knutsson Ribbing. Död genom halshuggning 1521-01-23 i Jönköping (F). Var motståndare till Kristian II Tyrann. Anstiftade med brodern Peder ett uppror i västra Småland i december år 1520, för vilket de togs till fånga av Ture Jönsson Tre Rosor på order av kung Kristian II. De halshögs för detta brott den 23 december 1521 i Jönköping.

Gustav Knutsson Ribbing.

Seved Knutsson Ribbing. Död 1530. Seved sändes av Gustav Vasa år 1523 för att övertala skåningarna att ge sig till Sverige. Han var också häradshövding i Mark (P). Fick Älvsborgs län, Limmare i Åstorps socken och Mark i förläning. Seved nämns bland de rusttjänstskyldiga frälset år 1528. Året efter deltog han i västgötaherrarnas uppror och miste därmed Mark utom Örestads ladugård. Källa: Ätting Ribbing, 700 år i Sveriges historia av Magdalena Ribbing.

Malin Knutsdotter Ribbing. Se tabell 6, s *.

Sven Knutsson Ribbing. Död 1577. Se tabell 8, s *.

Christina Knutsdotter Ribbing. Levde 1561.

Sigrid Knutsdotter Ribbing.

Märta Knutsdotter Ribbing. Se tabell 17, s *.

Nils Knutsson Ribbing. Död 1580. Se tabell 20, s *.

Brita Knutsdotter Ribbing.

 

Tabell 6 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Malin Knutsdotter Ribbing.

Gift med Severin (söffrin) Kijl. (Död 1553. Gustav Vasas hövitsman redan 1523.)

Barn:

Peder Kijl. Död 1588. Begravd i Sexdrega kyrka (P). Se tabell 7, s *.

 

Tabell 7 (generation 4)

(Från Tabell 6, s *)

Peder Kijl. Död 1588. Begravd i Sexdrega kyrka (P).

Gift med Agneta Arvidsdotter Drake. (Levde 1615.)

Barn:

Knut Kijl. Död 1603.

Maria Kijl. Död 1647.

 

Tabell 8 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Sven Knutsson Ribbing. Död 1577. Sven Ribing ärde 74 hemman Västergötland och 20 i Småland. Fädernegodset var Fästered, i Finnekumla socken (P). Han var med och bevittnade Gustav Vasas testamente 1560. Han skrev under trohetsförsäkran till Johan III 1568. Sven mönstrade med tre hästar och sina gods år 1562 och fyra hästar året därpå.

Gift 1537-06-17 med Anna Bengstdotter Gylta. (Död 1579-02-24 i Fästered, Finnekumla.)

Barn:

Lindorm Ribbing. Född 1538-03-?? i Fästered, Finnekumla (P). Död 1565-08-??. Dog i den danska fejden år 1565 i en strid vid Partille.

Christina Ribbing. Född i Fästered, Finnekumla (P). Se tabell 9, s *.

Bengt Ribbing. riksråd och lagman. Född 1541 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1594. Ståthållare på Kalmarslott vid 27-års ålder. Lagman på Öland, i Västmanland och Dalarna. Landshövding och riksråd år 1558.

Carin Svensdotter Ribbing. Född i Fästered, Finnekumla (P). Se tabell 10, s *.

Peder Ribbing. Född 1544-06-02 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1604. Se tabell 11, s *.

Metta Svensdotter Ribbing. Född 1545 i Fästered, Finnekumla (P). Se tabell 12, s *.

Gustav Ribbing. Småsven. Född i Fästered, Finnekumla (P). Vittnade mot Erik XIV till föräldrarnas sorg. Småsven hos Svante Sture.

Knut Ribbing. Född i Fästered, Finnekumla (P). Död 1565. Dog i den danska fejden år 1565 i en strid vid Partille.

Seved Ribbing. Född 1552 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1613. Se tabell 13, s *.

Nils Ribbing. Född i Fästered, Finnekumla (P). Död 1594. Begravd i Riddarholmskyrkan, Stockholm. Levde ogift och "tjenstlös".

Ingrid Svensdotter Ribbing. Född 1555-12-22 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1588. Se tabell 14, s *.

Ingeborg Svensdotter Ribbing. Född i Fästered, Finnekumla (P).

Erik Ribbing. Född 1558 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1612. Se tabell 15, s *.

Bo Ribbing. Född 1560-10-21 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1640. Begravd i Wisnums gamal kyrka. Se tabell 16, s *.

Brita Svensdotter Ribbing. Född 15??-12-.. i Fästered, Finnekumla (P). Dog 27 år gammal.

 

Tabell 9 (generation 4)

(Från Tabell 8, s *)

Christina Ribbing. Född i Fästered, Finnekumla (P).

Gift 1577 med Gustav Olofsson Kafle. (Tjänade kronan med 12 karlar och 12 hästar. Var kusin med Erland Larsson Kafle.)

 

Tabell 10 (generation 4)

(Från Tabell 8, s *)

Carin Svensdotter Ribbing. Född i Fästered, Finnekumla (P).

Gift 1:o med Lindorm Gustavsson Sparre.

Gift 2:o med Axel Månsson Roos af Hjelmsäter.

 

Tabell 11 (generation 4)

(Från Tabell 8, s *)

Peder Ribbing. Ståthållare. Född 1544-06-02 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1604. Blev som 22-åring munskänk hos Erik XIV. Peder var också med och vaktade kungen under hans fängelsetid. Blev med tiden ståthållare på Vadstena slott och slottsloven på Kalmar slott. Fick ett donationsbrev på Ulfsnäs slott, Jönköping. Peder blev år 1600 en av riksrådens dommare i Jönköping. 1602 blev han Svea rikes råd.

Källan till uppgifterna om Peder, hans 2 hustrur och barn är hämtade från Magdalena Ribbings bok: "Ätten Ribbing, 700 år i svensk historia". Detta avsnitt innehåller flera motsägelsefulla uppgifter.
Det står att han först var gift med Märta Oxehuvud som dog i barnsäng då Lindorm föddes. sedan att han var gift med Brita Ulfsparre. Vidare står att Peder dog 1604 samt att Märta Ulfsparre var moster till hans äldsta son Lindorm vars mor dött vid hans födelse 1612 vilket knappast kan stämma. Vidare bör Märta ej vara Lindorms moster utan moster till hans halvsyskon. senare står "arvet efter Lindorms moder Brita Ulfsparre .....". Nu har han fått en ny mor. Med andra ord motsägelsefulla uppgifter.

Får år 1594 Ulfsnäs gods i Småland i donation av kung Johan III.

Gift 1:o med Märta Jönsdotter Oxehuvud. (Dog i barnsäng efter knappt ett års äktenskap.)

Barn:

Lindorm Ribbing. Lindorm Ribbing. Hovmästare och råd. Född 1569. Död 1627-04-01. Sändes i september 1598 av hertig Karl till kung Sigusmund med fredsförslag. När hertig Karl kröntes till kung i Uppsala 1607 bar Lindorm fram Östgöta fanan.

Ättlingar till Lindorm Ribbing, af Zernava-grenen.

Gift 2:o med Brita Eriksdotter Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

Märta Pedersdotter Ribbing. Född 1572-08-28 i Ulfsnäs.

Metta Pedersdotter Ribbing. Född 1574-05-10 i Ulfsnäs. Dog ogift.

Carin Pedersdotter Ribbing. Född 1575-08-01 i Ulfsnäs.

Eric Ribbing. Född 1577-04-15 i Ulfsnäs. Stamfar för Österby ättegren. Växer upp på fädernegodset Fästered. Fick genom sin hustru godset Österby i Tumbo sn (D) och Vargarn, Lista sn (D). 21 år gammal var han löjtnant i kung Sigismunds Adel och hoffolk. Åker till Tyskland och återkommer till sitt hem på Ulfsnäs den 2 maj 1597. Han sted på Sigismunds sida mot Karl IX i slaget vid Stångebro, Linköping den 25 september 1598. Då Sigismund förlorar flyr Erik Ribbing till Polen. Återkommer senare till Sverige och får nåd för sin landsflykt.

Ättlingar till Erik Ribbing, Österbygrenen.

Anna Pedersdotter Ribbing. Född 1579-10-.. i Ulfsnäs.

Christoffer Ribbing. Född 1583-01-12 i Ulfsnäs. Stamfar för Ulfsnäs ättegren.

Ättlingar till Christoffer Ribbing, Ulfsnäsgrenen.

Sven Ribbing. Dod vid födseln.

 

Tabell 12 (generation 4)

(Från Tabell 8, s *)

Metta Svensdotter Ribbing. Född 1545 i Fästered, Finnekumla (P).

Gift 1577-07-21 i Fästered, Finnekumla (P) med Erland Larsson Kafle. (Slottslov, ståthållare på Älvsborg. Till Sjötorp i Larvs sn/R och Ledinge i Knivsta sn/A. Satt fången i Danmark i konung Erik XIV:s tid. I slottsloven på Älvsborgs slott 13 feb 1593. Underskrev riksdagsbesluten i Söderköping 20 jan 1596 och i Arboga 5 mar 1597. Bisittare i räfsteting 23 mar 1603. Gift med sin kusins svägerska. Kusinen var Gustav Olofsson Kafle.) 

Barn:

Lars Erlandsson Kafle. Död ung.

Bengt Erlandsson Kafle. Landshövding. Död 1636.

Matts Erlandsson Kafle. Död 1638.

Margareta Erlandsdotter Kafle. Född 1583. Död 1658-02-26.

 

Tabell 13 (generation 4)

(Från Tabell 8, s *)

Seved Ribbing. Kungligt råd, riksskattemästare, lagman. Född 1552 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1613. Tjänstgjorde vid 28 års ålder vid Johan III:s hov. Seved avsåg trots sin börd att kungens makt skulle stärkas på bekostnad på högadelns bekostnad. 1585 fick Seved "någre gods i Westergötland af konung Johan III" och nio år senare bekräftade detta av kung Sigismund. Utsågs till överste räntmästare (motsv. finansminister). Han fick själv lägga till av sina egna pengar då det fattades medel till de löpande utgifterna i kronans kassakista, eftersom tiderna var usla och inga tillgångar fanns. Senare blev han medlem av rådet och lagman i Västergötland. Hans namn förekommer ofta i de överläggningar som fördes mellan Sverige och Danmark innan Kalmarkriget bröt ut. Också Karl IX uppskattade Seved, som officierade som skattmästare och bar riksnyckeln vid Karl IX:s kröning 1607. Var bisittare i domstolen som 1605 dömde förre riksrådet Hogenskild Bielke till döden för att ha smädat kungen och hans familj. Seved Ribbing fick därpå som förläning flera gårdar som tillhört Hogenskild Bielke.

De som levde samtidigt med honom ansåg att Seved hade förträffliga juridiska kunskaper. Han beskrivs som en redbar och ärlig man men något långsam.

1558 lagmansdomhavande i Västergötland samt erhöll samma år fullmakt att mönstra Västgöta ryttare. 1591 (3/6) hovmarsalk.

Gift 1585 med Anna Gyllenstierna. (Död 1605.)

Barn:

Eric Ribbing. Född 1585. Död 1611 i Kalmar. Dog som 25-årig i slaget vid Kalmar år 1625.

Anna Ribbing. Kammarjungfru hos drottning Kristina den äldre. Född 1586.

Sven Sevedsson Ribbing. Hovråd. Född 1588-12-15 i Fästered. Död 1640-04-09 (Ribbing M. (1995). Ätten Ribbing - 700 år i Sveriges historia. Börstorps slott.). Sven är stamfar för Grensholms ättegren. Grensholm ligger vid sjön Roxen i Skrukeby socken, Östergötland.
Hovråd hos hertig Johan av Östergötaland (son till Johan III). Utnämndes till assessor i Åbo hovrätt - en tjänst som han aldrig brydde sig om att tillträda. Gifte sig efter hustruns död med änkan efter överste Johan Wernstedt, Anna Kyle. Wernstedt var dotterson till hertig Magnus. En av Svens systrar, Elisabeth, gifte sig med hertig Karl Filip (son till Karl IX) och en annan syster, Christina, gifte sig med hertigens halvbror Karl Karlsson Gyllenhielm (oäkta son till Karl IX). Dessa förhållanden gjorde att Sven Ribbing under denna tid var den svenska adelsman som hade närmast förbindelse med kungahuset. Då svågern, Gyllenhielm, skulle komma på besök bad Sven sin vän Johan Uthoff att "I vele göra och låta mig bekomma 5 eller 6 kannor gott rehnskt vin". Dessutom tillfogade han, "är ock min vänliga begäran att I vele sända mig ett glas eller tu, som vackra äro. Jag haver icke ett vackert glas, det jag kan dricka ur. Jag tjänar Eder igen i vad måtto jag kan."
Bar Östergötlands fana vid Gustav II Adolfs begravning den 22 juni 1634..

Ättlingar till Sven Ribbing, Grensholmsgrenen.

Nils Ribbing. Överste, häradshövding, ståthållare på Kalmar slott. Född 1590. Död 1641 i Lübeck, Tyskland. Fänrik vid Livgardet, överste för Västerbottens och Norrfinne fotfolk år 1623. Överste för Västgöta fotfolk år 1624. Häradshövding och ståthållare på Kalmar slott. Befriades från denna tjänst år 1639 på grind av sjuklighet. Innan han hann få sin tjänstebefrielse hade han flytt från Sverige till Danmark. Hans hustru Anna hade ett svårt och obehärskat lynne. Hon bestraffade en tjänstegosse så hårt att han avled av skadorna. Året därpå gjorde hon samma sak med en tjänstepiga. Detta var inte accepterat i 1600-talets samhälle. För att undgå straff flyr paret ut ur Sverige. Nils som var sjuklig dör 1641 under landsflykten. Han begravdes i Lübecks domkyrka. Änkan Anna fick trots flykten och sina ogärningar sitt adelsskap godkänt 1648. Hon dog i Lübeck och begravdes i Wismar.

Christina Ribbing. Född 1593. Död 1656. Begravd i Strängnäs domkyrka.

Elisabeth Ribbing. Kammarjungfru hos drottning Christina d ä. Född 1595-06-28 (Magdalena Ribbing). Död 1662-04-24. Äktenskap med hertig Karl Filip var hemligt på grund av att änkedrottningen inte tillät sin son ingå detta äktenskap. Elisabeths bröder visste således inte att hon var gift och tjatade därför på henne att trolova sig med släktingen Knut Lilliehök, vilket hon ju inte kunda annat än vägra. Bröderna ska ha blivit ytterst upprörda över att deras syster var med barn och att hon utsattes för skymford och vrede under en tid utan att tala om att hon var hertig Karl Filips "legitima Fru". Till slut berättade systern Christina att hon varit vittne till vigselakten och Elisabeth fick upprättelse i familjen.

Ärvde Alkvettern i Värmland av sin barnlöse farbror Bo. Alkvetterns bruk drevs med stor framgång av maken Knut Lilliehöök men deras gemensamme son Nils som fortsatte verksamheten misskötte den så grundligt att han måste pantsätta hela bruket. Knut var sysslingson till Elisabeth.

Bengt Ribbing. Född 1599. Död 1620..

 

Tabell 14 (generation 4)

(Från Tabell 8, s *)

Ingrid Svensdotter Ribbing. Född 1555-12-22 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1588. Avled barnlös. Var ovanligt vacker och uppvaktades av Jan Gustavsson Tre Rosor på Bogesund (nuvarande Ulricehamn). 

Gift 1580-01-.. i Vadstena klosterkyrka med Polykarpus Koptz. (Köksmästare hos Johan III. Polsk adelsman och släkt med kungadottern Katharina Jagellonica som var gift med Gustav Vasas son Johan III. Häradshövding i Sjuhundrad härad. Hans gods hette Skirvestad. Flydde 1599 till Polen pga den politiska situationen i Sverige.) 

 

Tabell 15 (generation 4)

(Från Tabell 8, s *)

Erik Ribbing. Johan III:s köksmästare. Född 1558 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1612. Johan III:s köksmästare, chef för hovhållningen, häradshövding i Redvägs härad. Blev riksråd 1602. Blev ståthållare över Västergötland och Dal och senare guvenör. 1607 landsherre över Västergötland. Förhandlade med danskarna om Älvsborgslösen. På återresan från Danmark blev han sjuk. Han fördes till sin bror Bos gård Säby i Värmland där han dog 1612.

Gift med Emerentia Gyllenstierna.

Barn:

Seved Ribbing.

Eric Ribbing. Kapten, accessor. Född 1606. Död 1665. Var ägare till Svansö i Bottnaryds socken, Älvsborgs län, Grävsäter i Hannäs socken och Kalmar län. Var med i trettioåriga kriget som kapten. Blev vid hemkomsten accessor vid Svea hovrätt.

Anna Ribbing.

Bengt Ribbing. Överste, landshövding. Född 1609. Död 1653 i Stora Dala, Dala sn, Skaraborgs län. till Stora Dala, Dala socken, skaraborgs län och Säby i Värmland. Han köpte år 1642 godset Suntak i Västergötland av fru Christina Bååt men bytte bort den gården till John Dufva. Överste för ett regemenet västgöta knektar och 1645 landshövding i Jönköpings län.

Catharina Ribbing.

 

Tabell 16 (generation 4)

(Från Tabell 8, s *)

Bo Ribbing. Riksråd, landshövding. Född 1560-10-21 i Fästered, Finnekumla (P). Död 1640. Begravd i Wisnums gamal kyrka. Ägde godset Alkvettern i Värmland. Bo var sent utvecklad och ansågs efterbliven och talade ej. Han var dock varken stum eller dum. När arvet efter föräldrarna skulle skiftas 1577 (Bo var då 17 år) vägrade hans syskon att dela med sig av arvet till honom. Det enda han fick var en gammal päls. Eftersom han var efterbliven behövde han ej något. Men då började Bo tala. Han syskon häpnade och förfärades. Han lämnade fädernehemmanet, enligt uppgift med den gamla pälsen, och började ett självständigt liv utan att behöva skämmas av sina syskons framgångar. Har var både framgångsrik och blev förmögen. Han var riksråd och landshövding i Värmland.

År 1591 skickades han till Finland för att mönstra Södermanlands regemente. År 1600 gjorde han med sin bror Erik ett "jordaskifte" då han fick flera gods i Värmland och Uppland. År 1604 tog han en fosterson. Barnet hette Lennart Torstensson till Forstena i Västergötland. Lennarts föräldrar var drivna i landsflykt av Karl IX. Lennart blev en av Sveriges största fältherrar och adlades af Ortala. Var med Gustav II Adolf i Tyskland.

Gift 1:o 1600 med Marina Gyllenstierna. (Död 1602.)

Barn:

Bo Ribbing. Född 1601. Död 1601.

Gift 2:o med Agneta Lennartsdotter. (Fick godset Säby som morgongåva plus hälften av övriga jordegendomar.)

Gift 3:o med Karin Kyla. (Fru hovmästarinna.). Hon var tidigare gift med Göran Mauritzon Stake.

 

Tabell 17 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Märta Knutsdotter Ribbing.

Gift med Carl Tordsson Sture. (Död efter 1571.)

Barn:

Peder Carlsson Sture. Se tabell 18, s *.

Margareta Carlsdotter Sture. Se tabell 19, s *.

 

Tabell 18 (generation 4)

(Från Tabell 17, s *)

Peder Carlsson Sture.

Gift 1:o med Elin Mattsdotter Kagg. (Död före 1616.)

Barn:

Anna Pedersdotter Store. Död 1667.

Gift 2:o med Anna Isaksdotter.

Barn:

Erik Pedersson Store. Död före 1616.

Christina Pedersdotter Store. Död 1636.

 

Tabell 19 (generation 4)

(Från Tabell 17, s *)

Margareta Carlsdotter Sture.

Gift med Henrik Jönsson Gyllensparre.

Barn:

Kerstin Henriksdotter Gyllensparre. Född i Torskinge (F). Död 1608.

 

Tabell 20 (generation 3)

(Från Tabell 5, s *)

Nils Knutsson Ribbing. Död 1580. Till Limmared. Var rusttjänstskyldig frälse och var med i samma uppror som brodern Seved. Han bevistade riksdagen - herremötet - i Västerår 1527. Var en av sändebuden i Älvsborgsmötet 1554. Han var lagman och satte sitt sigill under Gustav Vasas testamentet 1560.

Gift med Anna Olofsdotter Stenbock. (Född före 1503. Död 1579-05-12 i Svansjö, Torestorp (P). Anna togs till fånga på Kristian II order år 1520 och fördes till Danmark. Där fick hon stanna ända till 1554.)  

Barn:

Knut Nilsson Ribbing. Var fogde och dog ogift.

Christoffer Nilsson Ribbing. Död 1602. Skeppshövitsman under Erik XIV och senare kungens fångvaktare.

Anna Nilsdotter Ribbing. Död 1561-07-12. Se tabell 21, s *.

Brita Nilsdotter Ribbing. Född 1530. Död 1592. Se tabell 22, s *.

Catharina Nilsdotter Ribbing. Död före 1633.

Christina Nilsdotter Ribbing. Född 1537. Död 1593.

Marina Nilsdotter Ribbing. Död 1612.

Mechtild Ribbing.

 

Tabell 21 (generation 4)

(Från Tabell 20, s *)

Anna Nilsdotter Ribbing. Död 1561-07-12. Dog i barnsäng.

Gift med Anders Persson Lilljehök. (Ståthållare.)

 

Tabell 22 (generation 4)

(Från Tabell 20, s *)

Brita Nilsdotter Ribbing. Född 1530. Död 1592.

Gift 1552-09-25 med Lars Pedersson Hård. (Död 1563-11-.. i Halmstad (M).)

Barn:

Olof Hård af Segerstad. Född 1555. Död 1630 i Reftele (F).

Erik Hård af Segerstad. Född 1560-10-02 i Segerstad. Död 1645-09-08 i H?dholm. Begravd 1645-11-09 i F?el?.

 

Överst på sidan

 

xxxxx Sve, Gen xxxxxxxx

web analytics

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  Hans Högman
E-mail

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-16 14:26