Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-01-28

Uniformer vid den svenska Flottan (2)

Innehåll denna sida:
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Uniformer xxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Uniformer vid svenska flottan - 1900-tal

Vad som ovan sagts i texten ovan om 1800-talet gäller även för stora delar av 1900-talet. De civila sjömännens arbetskläder kom efter ångans införande alltmer att likna vanliga arbetarkläder. Sjömansuniformen blir nu en tydlig militär klädsel vilken klart skiljde örlogsflottans sjömän från handelsflottans. Sjöofficersuniformen bibehöll sitt karaktäristiska utseende och kom att efterliknas av handelsflottans befäl och stå modell för civiluniformer inom lots- och fyrväsende, hamnväsende med mera. Bilden till höger visar en flottist med rundmössa år 1920, Karlskrona. I mössbandet står KUNGL. FLOTTAN.

Uniform m/1948

I flottan infördess ett nytt uniformssystem år 1948. Uniform m/1948 brukades av Flottan till samtliga uniformsdräkter utom mässdräkt. Idag (2018) bärs den som vardagsdräkt bara av gruppbefäl och sjömän. Sjömän och gruppbefäl bär som livplagg bussarong m/1948 i ylle och därunder skjorta med blåkrage m/1948, den senare skall vara utlagd, till utanpå bussarongen bärs råbandshalsduk m/1948 knuten. Innerkavaj m/1948 är tillverkad i mörkblått tyg och har två knapprader om vardera fyra knappar av flottans större modell. Kavajen har en nedvikt krage med slag och två sidfickor med lock. Gradbeteckningen sitter på ärmarna. Till detta bärs blå långbyxor och som huvudbonad rundmössa m/1948, mellan 30 april och 30 september bärs mösskulle m/1930 Vit, annan tid mösskulle m/1930 Blå. Befäl bär skärmmössa m/1948. Som skodon används lågskor m/1903 och svarta strumpor. Då vardagsdräkt (f.d. daglig dräkt 2) är anbefalld skall båtmössa m/1948 användas istället för rundmössa, vidare må bussarongen avläggas varpå skjortans ärmar skall uppkavlas till över armbågen. Vid särskilt otjänlig väderlek vintertid kan man till vardagsdräkt även bära vintermössa m/1987 som huvudbonad. Till trupparaddräkt tillkommer vita damasker och vitt livbälte. Bilden till höger visar en sergeant i flottans uniform m/1948 (1993). Sergeanten bär innerkavaj m/1948. Bild Wikipedia. Båtmössa m/1948 är tillverkad i mörkblått tyg som en båtmössa av s.k. båtform. Längst fram anbringas för officerare, specialistofficerare och kadetter vid Kungl. Flottan mössmärke m/1878 (detsamma som för skärmmössa m/1948). Båtmössan användes ursprungligen till uniform m/1948 till daglig dräkt 2 samt arbetsdräkt 1-3. Numera används den inom ramen för uniform m/1948 och m/1987 som huvudbonad till vardagsdräkt (f.d. daglig dräkt 2) och vidare till sjöstridsdräkt, sjöparaddräkt samt arbetsdräkt som en del av sjöstridsuniform m/1993 och arbetsuniform m/1987-1993. Bilden till vänster visar båtmössa m/1948. Bild Wikipedia.

Uniform m/1987

Uniform m/1987 är ett uniformssystem inom försvarsmakten, systemet används av samtliga delar av Försvarsmakten. Uniformssystemet används som arbetsuniform och paraduniform och ersatte uniform m/1960 och uniform m/1968, i fråga om uniform för kvinnlig frivilligpersonal även uniform m/1960 kv. Uniform m/1987 finns i ett antal olika varianter som används i olika delar av Försvarsmakten, uniformens exakta sammansättning avgörs av den uniformsdräkt som bärs. Uniform m/1987 - Grundvarianten, blå uniform, används av Flygvapnet, Amfibiekåren samt hemvärnsmusikkårer med marin- eller flygvapenprofil. Uniform m/1987 A - Grå uniform, används av Armén och Hemvärnet. Uniform m/1987 K - Uniform i kaki, används av Armén och Flygvapnet i tropisk och subtropisk miljö. Uniform m/1987 Vit - Vit uniform, används av Marinen i tropisk och subtropisk miljö, av Marinens musikkår även i Sverige under sommartid. Flottans personal använder, med undantag av uniform m/1987 vit, inte uniformssystemet utan använder istället uniform m/1948. Uniform m/1987 sammansätts som standard av svarta lågskor m/1903 och strumpor, långbyxor m/1987 med byxbälte, vit skjorta m/1978 med svart slips m/1987, livplagg samt huvudbonad. Sammansättningen har varierat något över åren och beror också på vilken uniformsdräkt som bärs.

Sjöstridsuniform m/1993

Sjöstridsuniform 93 är den uniform som flottans personal använder vid tjänst ombord på marinens fartyg men även i andra sammanhang. Färgen är blå. Sjöstridsuniformen används främst som Sjöstridsdräkt (SSD). Ett liknande uniformssystem som används till lands är Arbetsuniform m/1987-1993. Sjöstridsdräkt får användas vid: Tjänstgöring till sjöss om inte annan uniformsdräkt anges av vederbörande chef. Övningar enligt vederbörande övningsledares bestämmande. Vakttjänst om inte annan uniformsdräkt anges av vederbörande chef. Följande persedlar ingår i systemet: Båtmössa m/1948, Vintermössa m/1987 Blå, Sjöarbetsjacka m/1993, Sjöarbetsbyxor m/1993, Byxbälte blått, Skjorta m/1987 Blå, Arbetsskjorta m/1948, Sjöstridskängor m/1993, Innerstrumpor m/1993 Blå, T-shirt Blå, Sjörock m/1993, Sjöbyxor m/1993, Stormoverall m/1993. Sjöjacka 93 är midjekort och försedd med fickor på ärmarna. Jackan är fodrad för ökat brandskydd. Tjänstetecken bärs på axelklaffar. Under jackan bärs normalt en blå t-tröja eller Fältskjorta 93. Kortärmad blå skjorta m/78 får bäras vid enskilt uppträdande men inte på fartyg under övningar och vid insats. Se vidare nedan. Precis som hos sjöjackan är Sjöbyxor 93 fodrade för att öka brandskyddet. Sjöstridskänga 93 har stålhätta för att ytterligare öka skyddet i den krävande miljö som tjänsten ombord på marinens fartyg innebär. Ytterplagg till sjöstridsdräkt består av sjörock, sjöbyxor och en stormoverall vilka har vattenavvisande tyg och är fodrade för att klara svåra väderförhållanden. Båtmössa m/1948 används till sjöstridsdräkt under sommartid. Vintertid används en blå pälsmössa med nedfällbara skydd för nacke, panna och öron. Skyddsplagg för tjänsten ombord på olika fartyg består av särskilda vantar och en ansiktsmask i flamskyddad textil. Till uniformen bärs också splitterskyddande kroppsskydd och samma typ av hjälm som nyttjas i övriga delar av Försvarsmakten. Sjöarbetsjacka m/1993 är midjekort och tillverkad i blå varpsatin (hälften bomull och hälften polyester), resoren är åtdragande. Jackan har två sidfickor med lock samt två mindre fickor på ärmarna. Gradbeteckning anbringas på axelklaffarna (med axelhylsor). På vänster ärm bärs nationalitetsmärke i form av svensk flagga samt förbandsmärke. Hela jackan är impregnerad för att avvisa såväl olja som vatten, yttertyg och foder är därutöver behandlat för att vara svårantändligt. Bilden till höger visar sjöarbetsjacka m/1993. Marinmuseets samlingar.

Marinens paraduniformer m/1948 (Flottan) och m/1987 (Amfibiekåren)

Paraduniform m/1948 (m/1987 för amfibiekåren) är Försvarsmaktens uniform för högtider och parader för marinen. Uniformen består av uniform m/1948 (m/1987 för amfibiekåren) och tilläggsutrustning. Marinens paraduniformer finns i två varianter – en högtidsdräkt och en trupparaddräkt. Högtidsdräkt m/1948 (m/1987 för amfibiekåren) motsvarar frack och bärs vid högtider. Till uniformen bär personal från 1:e sergeants grad vid vissa tillfällen sabel. Från 1:e sergeants grad bärs skärmmössa. Meniga och gruppbefäl i flottan bär rundmössa m/48 och i amfibiekåren bärs basker. Till uniformen hör vita handskar för all personal. Trupparaddräkt m/1948 (m/1987 för amfibiekåren) bärs av trupp vid parader som högvakt, statsbesök och andra ceremonier. Truppförande chefer från 1.e sergeants grad bär sabel och i flottan även skärmmössa. Meniga och gruppbefäl i flottan bär rundmössa m/48. I amfibiekåren bär alla basker. Till uniformen hör för all personal vit utrustning som damasker, handskar och olika livremmar. Meniga och gruppbefäl bär i regel automatkarbin med monterad bajonett vid parader.
Sjöstridsuniform m/1993. Från vänster: officer och menig sjöman.
Marinens paraduniformer m/1948 (Flottan) och m/1987 (Amfibiekåren). Från vänster, flottan: fänrik, 1:e sergeant och sjöman. Soldaten längst till höger bär amfibekårens uniform m/1987 med basker.
Svenska örlogsflottans uniformer cirka 1918. Från vänster: 1. Kapten, stor paraduniform m/1878; 2. Löjtnant, sommardräkt;3. Amiral, stor paraduniform m/1878;4. Kommendörkapten av 2:a graden; 5. Underofficerskorpral; 6. Flaggunderofficer; 7. Signalmatros; 8. Kadett. Bussarong m/1948. Digitalmuseum. Blåkrage m/1948. Digitalmuseum. Skärmmössa m/1948, officer/underofficer. Denna har mössmärke för officer. Rundmössa med jagaren Upplands namn i mössbandet. Troligen m/1948. Menig. Rundmössa m/1912.  Flottans gradbeteckningar, 1940-tal

Gradbeteckningar från 2009

År 2003 justerades Marinens gradbeteckningar för att få ett mer internationellt utseende. År 2009 gjordes ytterligare anpassningar vilket medförde ändringar i både gradbeteckningar och tjänstegrader. Bland annat tillkom tjänstegraden 1:e sergeant. Nedan visas flottans gradbeteckningar från 2009:
Ovan, flottans gradbeteckningar enligt 2009-års befälsordning. Källa: Försvarsmakten. Se även Flottans äldre gradbeteckningar 1825 - 1972.
Flottans mössmärken m/1878. Från vänster; officerare, underofficerare och sjömän. Armémuseums samlingar.
Sjöstridsuniform m/1993. Båtmössa m/1948.Officeren till höger är kapten. (Foto 2010). Stor mässdräkt m/1878. Överstelöjtnant.Amfibiekåren.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-01-28

Uniformer vid den svenska

flottan (2)

Uniformer vid svenska flottan -

1900-tal

Vad som ovan sagts i texten ovan om 1800-talet gäller även för stora delar av 1900-talet. De civila sjömännens arbetskläder kom efter ångans införande alltmer att likna vanliga arbetarkläder. Sjömansuniformen blir nu en tydlig militär klädsel vilken klart skiljde örlogsflottans sjömän från handelsflottans. Sjöofficersuniformen bibehöll sitt karaktäristiska utseende och kom att efterliknas av handelsflottans befäl och stå modell för civiluniformer inom lots- och fyrväsende, hamnväsende med mera. Bilden till höger visar en flottist med rundmössa år 1920, Karlskrona. I mössbandet står KUNGL. FLOTTAN.

Uniform m/1948

I flottan infördess ett nytt uniformssystem år 1948. Uniform m/1948 brukades av Flottan till samtliga uniformsdräkter utom mässdräkt. Idag (2018) bärs den som vardagsdräkt bara av gruppbefäl och sjömän. Sjömän och gruppbefäl bär som livplagg bussarong m/1948 i ylle och därunder skjorta med blåkrage m/1948, den senare skall vara utlagd, till utanpå bussarongen bärs råbandshalsduk m/1948 knuten. Innerkavaj m/1948 är tillverkad i mörkblått tyg och har två knapprader om vardera fyra knappar av flottans större modell. Kavajen har en nedvikt krage med slag och två sidfickor med lock. Gradbeteckningen sitter på ärmarna. Till detta bärs blå långbyxor och som huvudbonad rundmössa m/1948, mellan 30 april och 30 september bärs mösskulle m/1930 Vit, annan tid mösskulle m/1930 Blå. Befäl bär skärmmössa m/1948. Som skodon används lågskor m/1903 och svarta strumpor. Då vardagsdräkt (f.d. daglig dräkt 2) är anbefalld skall båtmössa m/1948 användas istället för rundmössa, vidare må bussarongen avläggas varpå skjortans ärmar skall uppkavlas till över armbågen. Vid särskilt otjänlig väderlek vintertid kan man till vardagsdräkt även bära vintermössa m/1987 som huvudbonad. Till trupparaddräkt tillkommer vita damasker och vitt livbälte. Bilden till höger visar en sergeant i flottans uniform m/1948 (1993). Sergeanten bär innerkavaj m/1948. Bild Wikipedia. Båtmössa m/1948 är tillverkad i mörkblått tyg som en båtmössa av s.k. båtform. Längst fram anbringas för officerare, specialistofficerare och kadetter vid Kungl. Flottan mössmärke m/1878 (detsamma som för skärmmössa m/1948). Båtmössan användes ursprungligen till uniform m/1948 till daglig dräkt 2 samt arbetsdräkt 1-3. Numera används den inom ramen för uniform m/1948 och m/1987 som huvudbonad till vardagsdräkt (f.d. daglig dräkt 2) och vidare till sjöstridsdräkt, sjöparaddräkt samt arbetsdräkt som en del av sjöstridsuniform m/1993 och arbetsuniform m/1987-1993. Bilden till vänster visar båtmössa m/1948. Bild Wikipedia.

Uniform m/1987

Uniform m/1987 är ett uniformssystem inom försvarsmakten, systemet används av samtliga delar av Försvarsmakten. Uniformssystemet används som arbetsuniform och paraduniform och ersatte uniform m/1960 och uniform m/1968, i fråga om uniform för kvinnlig frivilligpersonal även uniform m/1960 kv. Uniform m/1987 finns i ett antal olika varianter som används i olika delar av Försvarsmakten, uniformens exakta sammansättning avgörs av den uniformsdräkt som bärs. Uniform m/1987 - Grundvarianten, blå uniform, används av Flygvapnet, Amfibiekåren samt hemvärnsmusikkårer med marin- eller flygvapenprofil. Uniform m/1987 A - Grå uniform, används av Armén och Hemvärnet. Uniform m/1987 K - Uniform i kaki, används av Armén och Flygvapnet i tropisk och subtropisk miljö. Uniform m/1987 Vit - Vit uniform, används av Marinen i tropisk och subtropisk miljö, av Marinens musikkår även i Sverige under sommartid. Flottans personal använder, med undantag av uniform m/1987 vit, inte uniformssystemet utan använder istället uniform m/1948. Uniform m/1987 sammansätts som standard av svarta lågskor m/1903 och strumpor, långbyxor m/1987 med byxbälte, vit skjorta m/1978 med svart slips m/1987, livplagg samt huvudbonad. Sammansättningen har varierat något över åren och beror också på vilken uniformsdräkt som bärs.

Sjöstridsuniform m/1993

Sjöstridsuniform 93 är den uniform som flottans personal använder vid tjänst ombord på marinens fartyg men även i andra sammanhang. Färgen är blå. Sjöstridsuniformen används främst som Sjöstridsdräkt (SSD). Ett liknande uniformssystem som används till lands är Arbetsuniform m/1987-1993. Sjöstridsdräkt får användas vid: Tjänstgöring till sjöss om inte annan uniformsdräkt anges av vederbörande chef. Övningar enligt vederbörande övningsledares bestämmande. Vakttjänst om inte annan uniformsdräkt anges av vederbörande chef. Följande persedlar ingår i systemet: Båtmössa m/1948, Vintermössa m/1987 Blå, Sjöarbetsjacka m/1993, Sjöarbetsbyxor m/1993, Byxbälte blått, Skjorta m/1987 Blå, Arbetsskjorta m/1948, Sjöstridskängor m/1993, Innerstrumpor m/1993 Blå, T-shirt Blå, Sjörock m/1993, Sjöbyxor m/1993, Stormoverall m/1993. Sjöjacka 93 är midjekort och försedd med fickor på ärmarna. Jackan är fodrad för ökat brandskydd. Tjänstetecken bärs på axelklaffar. Under jackan bärs normalt en blå t-tröja eller Fältskjorta 93. Kortärmad blå skjorta m/78 får bäras vid enskilt uppträdande men inte på fartyg under övningar och vid insats. Se vidare nedan. Precis som hos sjöjackan är Sjöbyxor 93 fodrade för att öka brandskyddet. Sjöstridskänga 93 har stålhätta för att ytterligare öka skyddet i den krävande miljö som tjänsten ombord på marinens fartyg innebär. Ytterplagg till sjöstridsdräkt består av sjörock, sjöbyxor och en stormoverall vilka har vattenavvisande tyg och är fodrade för att klara svåra väderförhållanden. Båtmössa m/1948 används till sjöstridsdräkt under sommartid. Vintertid används en blå pälsmössa med nedfällbara skydd för nacke, panna och öron. Skyddsplagg för tjänsten ombord på olika fartyg består av särskilda vantar och en ansiktsmask i flamskyddad textil. Till uniformen bärs också splitterskyddande kroppsskydd och samma typ av hjälm som nyttjas i övriga delar av Försvarsmakten. Sjöarbetsjacka m/1993 är midjekort och tillverkad i blå varpsatin (hälften bomull och hälften polyester), resoren är åtdragande. Jackan har två sidfickor med lock samt två mindre fickor på ärmarna. Gradbeteckning anbringas på axelklaffarna (med axelhylsor). På vänster ärm bärs nationalitetsmärke i form av svensk flagga samt förbandsmärke. Hela jackan är impregnerad för att avvisa såväl olja som vatten, yttertyg och foder är därutöver behandlat för att vara svårantändligt. Bilden till höger visar sjöarbetsjacka m/1993. Marinmuseets samlingar.

Marinens paraduniformer m/1948 (Flottan)

och m/1987 (Amfibiekåren)

Paraduniform m/1948 (m/1987 för amfibiekåren) är Försvarsmaktens uniform för högtider och parader för marinen. Uniformen består av uniform m/1948 (m/1987 för amfibiekåren) och tilläggsutrustning. Marinens paraduniformer finns i två varianter – en högtidsdräkt och en trupparaddräkt. Högtidsdräkt m/1948 (m/1987 för amfibiekåren) motsvarar frack och bärs vid högtider. Till uniformen bär personal från 1:e sergeants grad vid vissa tillfällen sabel. Från 1:e sergeants grad bärs skärmmössa. Meniga och gruppbefäl i flottan bär rundmössa m/48 och i amfibiekåren bärs basker. Till uniformen hör vita handskar för all personal. Trupparaddräkt m/1948 (m/1987 för amfibiekåren) bärs av trupp vid parader som högvakt, statsbesök och andra ceremonier. Truppförande chefer från 1.e sergeants grad bär sabel och i flottan även skärmmössa. Meniga och gruppbefäl i flottan bär rundmössa m/48. I amfibiekåren bär alla basker. Till uniformen hör för all personal vit utrustning som damasker, handskar och olika livremmar. Meniga och gruppbefäl bär i regel automatkarbin med monterad bajonett vid parader.
Svenska örlogsflottans uniformer cirka 1918. Från vänster: 1. Kapten, stor paraduniform m/1878; 2. Löjtnant, sommardräkt;3. Amiral, stor paraduniform m/1878;4. Kommendörkapten av 2:a graden; 5. Underofficerskorpral; 6. Flaggunderofficer; 7. Signalmatros; 8. Kadett. Bussarong m/1948. Digitalmuseum. Blåkrage m/1948. Digitalmuseum. Skärmmössa m/1948, officer/underofficer. Denna har mössmärke för officer. Rundmössa med jagaren Upplands namn i mössbandet. Troligen m/1948. Menig. Rundmössa m/1912.
Sjöstridsuniform m/1993. Från vänster: officer och menig sjöman.
Marinens paraduniformer m/1948 (Flottan) och m/1987 (Amfibiekåren). Från vänster, flottan: fänrik, 1:e sergeant och sjöman. Soldaten längst till höger bär amfibekårens uniform m/1987 med basker.
Flottans gradbeteckningar, 1940-tal

Gradbeteckningar från 2009

År 2003 justerades Marinens gradbeteckningar för att få ett mer internationellt utseende. År 2009 gjordes ytterligare anpassningar vilket medförde ändringar i både gradbeteckningar och tjänstegrader. Bland annat tillkom tjänstegraden 1:e sergeant. Nedan visas flottans gradbeteckningar från 2009:
Ovan, flottans gradbeteckningar enligt 2009-års befälsordning. Källa: Försvarsmakten. Se även Flottans äldre gradbeteckningar 1825 - 1972.
Sjöstridsuniform m/1993. Båtmössa m/1948. Officeren till höger är kapten. (Foto 2010).
Flottans mössmärken m/1878.Från vänster; officerare, underofficerare och sjömän.Armémuseums samlingar.  Stor mässdräkt m/1878. Överstelöjtnant.Amfibiekåren.