Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 20179-09-10

Kapitulation & kapitulationstid

Innehåll denna sida:

Vad innebar kapitulation och kapitulationstid?

Inledning

Ibland hittar man begrepp som kapitulation eller kapitulationstid i sammanhang som inte har med kapitulation på slagfältet att göra. Detta kan verka förvirrande, men kapitulation kan även handla om en värvad soldats tjänstgöring och tjänstgöringstid enligt hans upprättade kontrakt.

Kapitulation

Kapitulationstjänst eller kapitulationsår/kapitulationstid handlar således om värvad personals tjänst respektive tjänstetid enligt kontraktet. Kapitulationsår har med antalet tjänsteår att göra, dvs den tid som en värvad soldat/officer varit i tjänst enligt kontraktet. Kapitulation: Avtal varigenom en person förband sig att tjäna i krigsmakten viss tid. Kapitulationstid: Tid varunder värvad soldats osv. kapitulation gällde, värvningstid. Kapitulationsbevis: Kontrakt rörande värvad soldats osv. kapitulation, värvningsbevis. Kapitulationstjänst: Tjänst rörande en värvad soldat, kapitulation. I äldre texter stavas kapitulation ofta capitulation.

Indelta vs värvade soldater

Under indelningsverkets epok skilde man på indelta soldater (soldater vid ett indelt regemente) och värvade soldater (soldater vid ett värvat regemente). De indelta soldaterna hade tillsvidareanställning, dvs de var anställda på lång tid tills den ena parten (regementet eller soldaten) valde att sluta sin tjänstgöring. Det var vanligt att indelta soldater tjänstgjorde i 30 år eller mer. De värvade soldaterna var anställda på tidsbegränsade kontrakt (kapitulationsbevis) ofta 3 eller 6 år. Kontrakten kunde i och för sig förlängas med i fler perioder men det var vanligt att man tjänstgjorde som värvad soldat i 3 eller 6 år och sen slutade man. De värvade soldaterna var vanligen förlagda i städer och på fästningar och hade kontantlön. De indelta soldaterna var försörjda via rotebönder och hade soldattorp. Parallellt med indelningsverket fanns det många värvade regementen temporärt uppsatta under krig. Men det har funnits ett antal permanent värvade regementen, exempelvis Livgardet till fot. Samtliga artilleriregementen under indelningsverkets epok var värvade regementen.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-09-10

Kapitulation &

kapitulationstid

Vad innebar kapitulation och

kapitulationstid?

Inledning

Ibland hittar man begrepp som kapitulation eller kapitulationstid i sammanhang som inte har med kapitulation på slagfältet att göra. Detta kan verka förvirrande, men kapitulation kan även handla om en värvad soldats tjänstgöring och tjänstgöringstid enligt hans upprättade kontrakt.

Kapitulation

Kapitulationstjänst eller kapitulationsår/kapitulationstid handlar således om värvad personals tjänst respektive tjänstetid enligt kontraktet. Kapitulationsår har med antalet tjänsteår att göra, dvs den tid som en värvad soldat/officer varit i tjänst enligt kontraktet. Kapitulation: Avtal varigenom en person förband sig att tjäna i krigsmakten viss tid. Kapitulationstid: Tid varunder värvad soldats osv. kapitulation gällde, värvningstid. Kapitulationsbevis: Kontrakt rörande värvad soldats osv. kapitulation, värvningsbevis. Kapitulationstjänst: Tjänst rörande en värvad soldat, kapitulation. I äldre texter stavas kapitulation ofta capitulation.

Indelta vs värvade soldater

Under indelningsverkets epok skilde man på indelta soldater (soldater vid ett indelt regemente) och värvade soldater (soldater vid ett värvat regemente). De indelta soldaterna hade tillsvidareanställning, dvs de var anställda på lång tid tills den ena parten (regementet eller soldaten) valde att sluta sin tjänstgöring. Det var vanligt att indelta soldater tjänstgjorde i 30 år eller mer. De värvade soldaterna var anställda på tidsbegränsade kontrakt (kapitulationsbevis) ofta 3 eller 6 år. Kontrakten kunde i och för sig förlängas med i fler perioder men det var vanligt att man tjänstgjorde som värvad soldat i 3 eller 6 år och sen slutade man. De värvade soldaterna var vanligen förlagda i städer och på fästningar och hade kontantlön. De indelta soldaterna var försörjda via rotebönder och hade soldattorp. Parallellt med indelningsverket fanns det många värvade regementen temporärt uppsatta under krig. Men det har funnits ett antal permanent värvade regementen, exempelvis Livgardet till fot. Samtliga artilleriregementen under indelningsverkets epok var värvade regementen.