Sök på min hemsida / Search My Site

[Stäng] [Startsidan]   /    [Exit] [Homepage

Hans Högmans sidor om släktforskning och svensk historia  /  

Hans Högman's Genealogy and Swedish History Pages

Fyll i ditt sökord i den vita rutan nedan och klicka sen på knappen Search.

Enter your search word(s) in the white box below and click on Search

Sök på denna hemsida:

index sitemap advanced
site search by freefind

OBS, vid sökning på flera ord, glöm inte att omsluta orden med citationstecken: "
Exempel: "Svenska kyrkböcker"

Sökinstruktioner på svenska   / Search tips in English

Sökinstruktioner på svenska:

Sökmotorn försöker först av allt hitta de sidor som exakt matchar samtliga sökord som använts i sökningen. Om detta misslyckas försöker den sen att hitta de sidor som innehåller minst ett av orden i sökfrasen. Om detta sker så visas ett meddelande överst i sökresultatet.  

Man kan dock styra hur sökningen skall ske genom att göra på följande sätt:  

 1. Sökning på hel fras
  Sökmotorn stöder tre typer av sökning på en fras, dvs sökning på flera ord samtidigt:
  • För att exakt söka på en fras (flera ord) använder man citationstecken före och efter frasen.
   Exempel: "Svenska kyrkböcker"
  • För att få en matchning nära frasen (inom ett par ord) använder man klamrar [före och efter frasen]
   Exempel: [Svenska kyrkböcker]
  • För att få en mindre exakt matchning (flera ord bort) använder man klamrar av följande utseende { }
   Exempel: {Svenska kyrkböcker}
  • Om man inte använder sig av citationstecken runt frasen kommer sökningen att ske på varje ord för sig! I exemplet med Svenska kyrkböcker kommer en sökning utan citationstecken att ge träff på samtliga sidor på min hemsida som innehåller ordet svenska plus samtliga sidor som innehåller ordet kyrkböcker. Det kanske inte är detta resultat man var ute efter!
 2. + och - sökning
  Om du sätter ett plustecken + före ett ord så krävs att just detta ord finns bland det som söks, dvs finns med i sökresultatet..
  Om du sätter ett minustecken - före ett ord så kommer sökningen att undanta resultat som innehåller detta ord.
  Exempel: +alltid -aldrig eller +soldat +vapen
 3. * wildcard
  Om ett sökord slutar med en asterisk * så kommer sökningen att ge träff på alla ord som börjar på samma sätt. Exempel: soldat*
 4. ? wildcard
  Om ett sökord innehåller ett frågetecken ? så kommer sökningen att ge träff på alla ord som innehåller ett valfritt tecken i just denna position.
  Exempel: ?arlsson
  Ger träff på både Karlsson och Carlsson
 5. Booleansk sökning
  Du kan använda följande booleanska operatorer i din sökning: AND, OR, NOT. Dessa operatorer MÅSTE skrivas med stora bokstäver (versaler).
  Exempel: kontakta AND oss
  Om du skall testa på flera ord kan det vara lämpligt att använda parenteser.
  Exempel: (kontakta AND oss) OR (om AND oss)

Om du fyller i Anders Karlsson i sökfältet kommer sökningen att ge träff på alla som heter Anders samt alla som heter Karlsson. Om du däremot söker på ”Anders Karlsson” (inom citationstecken) så får du enbart träff på de som heter just Anders Karlsson.

Om du är intresserad av alla sidor som skriver om Elvis (dock inte Elvis Presley) så får du väldigt många träff om du söker på Elvis. Om sökningen istället sker på +Elvis –Presley så kommer alla sidor om Elvis Presley att undantas.

Om du söker information om Södermanlands regemente från tiden innan flytten till Strängnäs kan man söka på +”Södermanlands regemente” –Strängnäs, dvs citationstecken runt Strängnäs regemente samt ett plustecken och ett minustecken för Strängnäs.

 

Överst på sidan

Search tips:

By default the search engine tries to locate pages which have exact matches for all of the words entered in your search query. If that fails, it then tries to locate pages which contain any words in your search query. If that happens a short message is displayed at the top of the search results indicating this has been done.

In addition, there are several ways to modify the default search behavior.

 1. phrase search
  The search engine supports three types of phrase search.
 2. + and - qualifiers
  If you prepend a word with + that word is required to be on the page.
  If you prepend a word with - that word is required to not be on the page.
  Example: +always -never  or +soldier +uniform
 3. * wildcard
  If a query word ends with a * all words on a page which start the same way as that query word will match.
  Example: gift* 
 4. ? wildcard
  If a query word contains a ? any character will match that position.
  Example: b?g 
 5. boolean search
  You can use the following boolean operators in your search: AND, OR, NOT. These operators MUST be in capital letters.
  Example: contact AND us  
  If you are searching on several words you might want to use parenthesis.
  Example: (contact AND us) OR (about AND us)
All of these techniques can be combined: +alway* -ne??r*

Top of page

xxxxx Sve xxxxxxxxx

web analytics

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx Eng xxxxxxxxxxx

shopify stats

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   Hans Högman email

 

Copyright © Hans Högman, reviewed 2016-09-26 08:16