Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Navy Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

Följande gradbeteckningar är de som gäller från den 1 oktober 2019, enligt 2019-års befälsordning. Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för typ av tjänst, exempelvis tecken för maskin, artilleri etc. The rank insignias below are valid from 1 October 2019. The rank insignias of the Swedish Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Admirals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignias looks different from those on the sleeves.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: 1. Menig, menig 1 & 2 = Seaman Recruit (E-1) 2. Menig 3 & 4 = Seaman Apprentice (E-2) 3. Vicekorpral = Seaman (E-3) -- Menig, menig 1 & menig 2 = OR 1 Menig 3 & menig 4 = OR 2 Vicekorpral = OR 3
Corresponding US ranks: 1. Korpral = Petty Officer third Class (E-4) 2. Furir = Petty Officer Second Class (E-5) 3. Överfurir = --- -- Korpral = OR 4 Furir och överfurir = OR 5

Related links

Militära tjänstegrader 2019, Jämförelse SWE / UK / USA, Comparison of Military Ranks Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik Uniformer vid den svenska Flottan Uniforms of the Swedish Navy

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Flottan, 2019-års befälsordning /

Military rank insignias - The Swedish Navy from 2019

Contents on this page:

Gruppbefäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: 1. Fänrik = Ensign [OF 1] 2. Löjtnant = Lieutenant Junior Grade [OF 1] 3. Kapten = Lieutenant [OF 2] 4. Örlogskapten = Lieutenant Commander [OF 3] 5. Kommendörkapten = Commander [OF 4] 6. Kommendör = Captain [OF 5]

Amiraler / Admirals

Corresponding US ranks: 1. Flottiljamiral = Rear Admiral [OF 6] 2. Konteramiral = Rear Admiral [OF 7] 3. Viceamiral = Vice-Admiral [OF 8] 4. Amiral = Admiral [OF 9]
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Specialistofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks or Other ranks)

Corresponding US ranks: 1. Sergeant = Petty Officer First Class (E-6) [OR 6) 2. Översergeant = -- [OR 6) 3. Fanjunkare = Chief Petty Officer (E-7) [OR 7) 4. Förvaltare = Senior Chief Petty Officer (E-8) [OR 8) 5. Regementsförvaltare = Command Master Chief Petty Officer [OR 9)
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Navy Rank Insignias,

Sweden

Introduction

Följande gradbeteckningar är de som gäller från den 1 oktober 2019, enligt 2019-års befälsordning. Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för typ av tjänst, exempelvis tecken för maskin, artilleri etc. The rank insignias below are valid from 1 October 2019. The rank insignias of the Swedish Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Admirals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignias looks different from those on the sleeves.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: 1. Menig, menig 1 & 2 = Seaman Recruit (E-1) 2. Menig 3 & 4 = Seaman Apprentice (E-2) 3. Vicekorpral = Seaman (E-3) -- Menig, menig 1 & menig 2 = OR 1 Menig 3 & menig 4 = OR 2 Vicekorpral = OR 3
Corresponding US ranks: 1. Korpral = Petty Officer third Class (E-4) 2. Furir = Petty Officer Second Class (E-5) 3. Överfurir = --- -- Korpral = OR 4 Furir och överfurir = OR 5

Militära gradbeteckningar - Flottan,

2019-års befälsordning /

Military rank insignias - The

Swedish Navy from 2019

Gruppbefäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: 1. Fänrik = Ensign [OF 1] 2. Löjtnant = Lieutenant Junior Grade [OF 1] 3. Kapten = Lieutenant [OF 2] 4. Örlogskapten = Lieutenant Commander [OF 3] 5. Kommendörkapten = Commander [OF 4] 6. Kommendör = Captain [OF 5]
Corresponding US ranks: 1. Flottiljamiral = Rear Admiral [OF 6] 2. Konteramiral = Rear Admiral [OF 7] 3. Viceamiral = Vice-Admiral [OF 8] 4. Amiral = Admiral [OF 9]

Amiraler / Admirals

Related links

Militära tjänstegrader 2019, Jämförelse SWE / UK / USA, Comparison of Military Ranks Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik Uniformer vid den svenska Flottan Uniforms of the Swedish Navy

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Specialistofficerare / Non Commissioned

Officers (Enlisted ranks or Other ranks)

Corresponding US ranks: 1. Sergeant = Petty Officer First Class (E-6) [OR 6) 2. Översergeant = -- [OR 6) 3. Fanjunkare = Chief Petty Officer (E-7) [OR 7) 4. Förvaltare = Senior Chief Petty Officer (E-8) [OR 8) 5. Regementsförvaltare = Command Master Chief Petty Officer [OR 9)