Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Navy Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

Följande gradbeteckningar är de som gäller enligt 2009-års befälsordning. Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för typ av tjänst, exempelvis tecken för maskin, artilleri etc. The rank insignia below are the ones that are valid from 2009. The rank insignias of the Swedish Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Admirals wear the insignia on both sleeves and shoulders. The shoulder insignia looks different from those on the sleeves.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: Menig = Seaman Recruit Menig 1:a kl = Seaman Apprentice, 1 kl = first class, år 1 = year 1, år 2 = year 2 etc.
Corresponding US ranks: Vicekorpral = Seaman Korpral = Petty Officer third Class Sergeant = Petty Officer Second Class

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Flottan, 2009-års befälsordning /

Military rank insignia - The Swedish Navy 2009 - 2019

Contents on this page:

Lägre befäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Ensign Löjtnant = Lieutenant Junior Grade Kapten = Lieutenant Örlogskapten = Lieutenant Commander Kommendörkapten = Commander Kommendör = Captain Kommendör av första graden, numera Flottiljamiral Kommendör av första graden, older rank, today = Rear Admiral (lower half).
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Flottiljamiral den tidigare Kommendör av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Kommendör av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Flottiljamiral is substituting "Kommendör av första graden".

Amiraler / Admirals

Corresponding US ranks: Flottiljamiral = Rear Admiral (lower half) Konteramiral = Rear Admiral (upper half) Viceamiral = Vice-Admiral Amiral = Admiral
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Övriga grader / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks or Other ranks)

Corresponding US ranks: 1:e Styrman etc = Petty Officer First Class Flaggstyrman etc = Chief Petty Officer Förvaltare = Senior Chief Petty Officer Flottiljförvaltare = Command Master Chief Petty Officer
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Navy Rank Insignias,

Sweden

Introduction

Följande gradbeteckningar är de som gäller enligt 2009-års befälsordning. Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för typ av tjänst, exempelvis tecken för maskin, artilleri etc. The rank insignia below are the ones that are valid from 2009. The rank insignias of the Swedish Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Admirals wear the insignia on both sleeves and shoulders. The shoulder insignia looks different from those on the sleeves.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: Menig = Seaman Recruit Menig 1:a kl = Seaman Apprentice, 1 kl = first class, år 1 = year 1, år 2 = year 2 etc.
Corresponding US ranks: Vicekorpral = Seaman Korpral = Petty Officer third Class Sergeant = Petty Officer Second Class

Militära gradbeteckningar - Flottan,

2009-års befälsordning /

Military rank insignia - The Swedish

Navy 2009 - 2019

Lägre befäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Ensign Löjtnant = Lieutenant Junior Grade Kapten = Lieutenant Örlogskapten = Lieutenant Commander Kommendörkapten = Commander Kommendör = Captain Kommendör av första graden, numera Flottiljamiral Kommendör av första graden, older rank, today = Rear Admiral (lower half).
Corresponding US ranks: Flottiljamiral = Rear Admiral (lower half) Konteramiral = Rear Admiral (upper half) Viceamiral = Vice-Admiral Amiral = Admiral
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Flottiljamiral den tidigare Kommendör av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Kommendör av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Flottiljamiral is substituting "Kommendör av första graden".

Amiraler / Admirals

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Övriga grader / Non Commissioned Officers

(Enlisted ranks or Other ranks)

Corresponding US ranks: 1:e Styrman etc = Petty Officer First Class Flaggstyrman etc = Chief Petty Officer Förvaltare = Senior Chief Petty Officer Flottiljförvaltare = Command Master Chief Petty Officer