Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Navy Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Flottan ändrades 2003 för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt ”uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva” (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Flottans gradbeteckningarna innan 2003. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flottan under 1900-talet. Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för typ av tjänst, exempelvis tecken för maskin, artilleri etc. These rank insignia has been used in the Swedish Navy during the 20th century. The rank insignias of the Swedish Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Admirals wear the insignia on both sleeves and shoulders. The shoulder insignia looks different from those on the sleeves. The rank insignias of the officers was changed February 1, 2003. Navy rank insignia prior to 2003.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Petty Officer Third Class Furir = -- Överfurir = Petty Officer Second Class Högbåtsman = --
Corresponding US ranks: Sergeant = Petty Officer Second Class Fanjunkare/Flaggstyrman = Senior Chief Petty Officer Förvaltare = Master Chief Petty Officer

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Flottan 2003-2009 /

Military rank insignia – The Swedish Navy 2003-2009

Contents on this page:

Underofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Ensign Löjtnant = Lieutenant Junior Grade Kapten = Lieutenant Örlogskapten = Lieutenant Commander Kommendörkapten = Commander Kommendör = Captain Kommendör av första graden, numera Flottiljamiral Kommendör av första graden, older rank, today = Rear Admiral (lower half).
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Flottiljamiral den tidigare Kommendör av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Kommendör av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Flottiljamiral is substituting "Kommendör av första graden".

Amiraler / Admirals

Corresponding US ranks: Flottiljamiral = Rear Admiral (lower half) Konteramiral = Rear Admiral (upper half) Viceamiral = Vice-Admiral Amiral = Admiral
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Navy Rank Insignias,

Sweden

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Flottan ändrades 2003 för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt ”uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva” (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Flottans gradbeteckningarna innan 2003. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flottan under 1900-talet. Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för typ av tjänst, exempelvis tecken för maskin, artilleri etc. These rank insignia has been used in the Swedish Navy during the 20th century. The rank insignias of the Swedish Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Admirals wear the insignia on both sleeves and shoulders. The shoulder insignia looks different from those on the sleeves. The rank insignias of the officers was changed February 1, 2003. Navy rank insignia prior to 2003.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower

ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Petty Officer Third Class Furir = -- Överfurir = Petty Officer Second Class Högbåtsman = --
Corresponding US ranks: Sergeant = Petty Officer Second Class Fanjunkare/Flaggstyrman = Senior Chief Petty Officer Förvaltare = Master Chief Petty Officer

Militära gradbeteckningar - Flottan

2003-2009 /

Military rank insignia – The Swedish

Navy 2003-2009

Underofficerare / Non Commissioned

Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Ensign Löjtnant = Lieutenant Junior Grade Kapten = Lieutenant Örlogskapten = Lieutenant Commander Kommendörkapten = Commander Kommendör = Captain Kommendör av första graden, numera Flottiljamiral Kommendör av första graden, older rank, today = Rear Admiral (lower half).
Corresponding US ranks: Flottiljamiral = Rear Admiral (lower half) Konteramiral = Rear Admiral (upper half) Viceamiral = Vice-Admiral Amiral = Admiral
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Flottiljamiral den tidigare Kommendör av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Kommendör av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Flottiljamiral is substituting "Kommendör av första graden".

Amiraler / Admirals

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page