Välkommen till Hasses hemsida!


         Sommar  Jorden

Innehåll:

Bullet, blue Släktforskning /
Genealogy
Bullet, blue Ta en titt på min länksida Uppdaterad: 2016-05-17
Bullet, blue DB2 for z/OS Information om IBM:s 
relationsdatabas-
hanterare, DB2
 Uppdaterad: 2012-05-03
Bullet, blue Ta en titt på Högakustenbron eller
Öresundsbron  

Du är besökare nr: install tracking codes
Visitors Total sen 1996-11-04.

Hej
Jag heter Hans Högman och är född 1951 i Sundsvall. Jag är bosatt i Sollentuna, strax norr om Stockholm. Jag är gift och min hustru heter Britt.

Min bakgrund är som systemutvecklare i IBM stordatormiljö. Efter avslutade studier vid Uppsala universitet fick jag i juni 1974 anställning på IBM i Järfälla, Stockholm. Jag har under min tid på IBM även arbetat i England (IBM UK) under tre år. Jag arbetade på IBM fram till 1986.
Mellan juni 1986 och januari 1995 arbetade jag som IT konsult på Techno Logic och senare CAP Gemini som specialist på IBM:s relationsdatabas DB2.
Mellan januari 1995 och fram till slutet på 2012 var jag anställd på SEB IT i Stockholm där jag arbetade som DBA (Databasadministratör) med relationsdatabaser i stordator- och PC-miljö, främst som produktspecialist på DB2. S-E-BankenSen 1 januari 2013 är jag dock sk. "friherre", dvs jag har gått i pension.

Ett av mina huvudintressen är släktforskning.

Hans Högman

   Hans Högman
email

E-mail  

Copyright © Hans Högman, granskat 2016-08-04