Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Army Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

Följande gradbeteckningar är de som gäller från den 1 oktober 2019, enligt 2019-års befälsordning. Arméns gradbeteckningar bärs på axelklaffarna. Detta gäller både för skjorta och uniformsjacka/rock. På fältuniformens jackor bärs gradbeteckningen på vänster kragspegel. På skjortan till fältuniformen bärs gradbeteckningarna på vänster bröst. På uniformsjackorna bärs tecknet för truppslaget på höger kragspegel (infanteri, artilleri etc). Bilderna på gradbeteckningarna nedan som visas med grön botten är de som används på fältuniformen m/90. På den sk. permissionsuniformen, m/87A, har gradbeteckningarna en botten av blå/grå färg. På alla gradbeteckningar upp till överste finns förutom själva gradbeteckningen även förbandstecknet. I exemplen nedan används kavalleriets förbandssymbol . The rank insignias below are valid from 1 October 2019. The rank insignias of the Swedish Army are worn on shoulders only. That is true for both shirt as well as jacket/coat. No insignias are worn on sleeves or collars. However, the insignias worn on the combat uniform are worn on the left collar. The emblem of the branch of the army that the regiment belongs to (infantry, artillery etc.) is worn on the right collar. The insignias worn on the shirt of the combat uniform are worn on the left side of the chest. The images of the rank insignias shown below on a green bottom are the insignias worn on the combat uniform. The rank insignias below on a blue/grey bottom are the ones used on the service dress uniform of the army. For all ranks up to colonel, the emblem of the unit is on the insignias as well. In the examples below the emblem is the cavalry emblem - two crossed swords.

Menig / Private soldiers

Corresponding US ranks: 1. Menig, menig 1 & 2 = Private (E-1) 2. Menig 3 & 4 = Private (E-2) 3. Vicekorpral = Private First Class (E-3) -- Menig, menig 1 & menig 2 = OR 1 Menig 3 & menig 4 = OR 2 Vicekorpral = OR 3 Gradbeteckningarna i grönt är de som används fältuniformen m/90 och de i blå/grått på uniform m/87A.
Corresponding US ranks: 1. Korpral = Corporal (E-4) 2. Furir = Sergeant (E-5) 3. Överfurir = --- -- Korpral = OR 4 Furir och överfurir = OR 5

Related links

Militära tjänstegrader 2019, Jämförelse SWE / UK / USA, Comparison of Military Ranks Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik Uniformer vid den svenska Armén Uniforms of the Swedish Army

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Armén, 2019-års befälsordning /

Military rank insignias - The Swedish Army from 2019

Contents on this page:

Gruppbefäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: 1. Fänrik = Second Lieutenant [OF 1] 2. Löjtnant = First Lieutenant [OF 1] 3. Kapten = Captain [OF 2] 4. Major = Major [OF 3] 5. Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel [OF 4] 6. Överste = Colonel [OF 5]

Generaler / Generals

Corresponding US ranks: 1. Brigadgeneral = Brigadier General [OF 6] 2. Generalmajor = Major General [OF 7] 3. Generallöjtnant = Lieutenant General [OF 8] 4. General = General [OF 9] Gradbeteckningarna i grönt är de som används fältuniformen m/90 och de i guld på uniform m/87A.
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Specialistofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks or Other ranks)

Specialistofficerarnas gradbeteckningar hos gardesregementen är silverfärgade. Hos övriga arméregementen har de av bronsfärg. The enlisted ranks of the Life Guard regiments have insignias of silver, like on the image. Enlisted ranks of other regiments have insignias of bronze color. Corresponding US ranks: 1. Sergeant = Staff Sergeant (E-6) [OR 6) 2. Översergeant = -- [OR 6) 3. Fanjunkare = Sergeant First Class (E-7) [OR 7) 4. Förvaltare = Master Sergeant (E-8) [OR 8) 5. Regementsförvaltare = Command Sergeant Major [OR 9)
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Army Rank Insignias,

Sweden

Introduction

Följande gradbeteckningar är de som gäller från den 1 oktober 2019, enligt 2019-års befälsordning. Arméns gradbeteckningar bärs på axelklaffarna. Detta gäller både för skjorta och uniformsjacka/rock. På fältuniformens jackor bärs gradbeteckningen på vänster kragspegel. På skjortan till fältuniformen bärs gradbeteckningarna på vänster bröst. På uniformsjackorna bärs tecknet för truppslaget på höger kragspegel (infanteri, artilleri etc). Bilderna på gradbeteckningarna nedan som visas med grön botten är de som används på fältuniformen m/90. På den sk. permissionsuniformen, m/87A, har gradbeteckningarna en botten av blå/grå färg. På alla gradbeteckningar upp till överste finns förutom själva gradbeteckningen även förbandstecknet. I exemplen nedan används kavalleriets förbandssymbol . The rank insignias below are valid from 1 October 2019. The rank insignias of the Swedish Army are worn on shoulders only. That is true for both shirt as well as jacket/coat. No insignias are worn on sleeves or collars. However, the insignias worn on the combat uniform are worn on the left collar. The emblem of the branch of the army that the regiment belongs to (infantry, artillery etc.) is worn on the right collar. The insignias worn on the shirt of the combat uniform are worn on the left side of the chest. The images of the rank insignias shown below on a green bottom are the insignias worn on the combat uniform. The rank insignias below on a blue/grey bottom are the ones used on the service dress uniform of the army. For all ranks up to colonel, the emblem of the unit is on the insignias as well. In the examples below the emblem is the cavalry emblem - two crossed swords.

Menig / Private soldiers

Corresponding US ranks: 1. Menig, menig 1 & 2 = Private (E-1) 2. Menig 3 & 4 = Private (E-2) 3. Vicekorpral = Private First Class (E-3) -- Menig, menig 1 & menig 2 = OR 1 Menig 3 & menig 4 = OR 2 Vicekorpral = OR 3 Gradbeteckningarna i grönt är de som används fältuniformen m/90 och de i blå/grått på uniform m/87A.
Corresponding US ranks: 1. Korpral = Corporal (E-4) 2. Furir = Sergeant (E-5) 3. Överfurir = --- -- Korpral = OR 4 Furir och överfurir = OR 5

Militära gradbeteckningar - Armén,

2019-års befälsordning /

Military rank insignias - The

Swedish Army from 2019

Gruppbefäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: 1. Fänrik = Second Lieutenant [OF 1] 2. Löjtnant = First Lieutenant [OF 1] 3. Kapten = Captain [OF 2] 4. Major = Major [OF 3] 5. Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel [OF 4] 6. Överste = Colonel [OF 5]
Corresponding US ranks: 1. Brigadgeneral = Brigadier General [OF 6] 2. Generalmajor = Major General [OF 7] 3. Generallöjtnant = Lieutenant General [OF 8] 4. General = General [OF 9] Gradbeteckningarna i grönt är de som används fältuniformen m/90 och de i guld på uniform m/87A.

Generaler / Generals

Related links

Militära tjänstegrader 2019, Jämförelse SWE / UK / USA, Comparison of Military Ranks Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik Uniformer vid den svenska Armén Uniforms of the Swedish Army

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Specialistofficerare / Non Commissioned

Officers (Enlisted ranks or Other ranks)

Specialistofficerarnas gradbeteckningar hos gardesregementen är silverfärgade. Hos övriga arméregementen har de av bronsfärg. The enlisted ranks of the Life Guard regiments have insignias of silver, like on the image. Enlisted ranks of other regiments have insignias of bronze color. Corresponding US ranks: 1. Sergeant = Staff Sergeant (E-6) [OR 6) 2. Översergeant = -- [OR 6) 3. Fanjunkare = Sergeant First Class (E-7) [OR 7) 4. Förvaltare = Master Sergeant (E-8) [OR 8) 5. Regementsförvaltare = Command Sergeant Major [OR 9)