Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Army Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

Följande gradbeteckningar är de som gäller enligt 2009-års befälsordning. Arméns gradbeteckningar bärs på axelklaffarna. Detta gäller både för skjorta och uniformsjacka/rock. På fältuniformens jackor bärs gradbeteckningen på vänster kragspegel. På skjortan till fältuniformen bärs gradbeteckningarna på vänster bröst. På uniformsjackorna bärs tecknet för truppslaget på höger kragspegel (infanteri, artilleri etc). Bilderna på gradbeteckningarna nedan visas med grön botten. Detta utseende har de på fältuniformen m/90. På den sk. permissionsuniformen, m/87A, har gradbeteckningarna en botten av blå/grå färg. På alla gradbeteckningar upp till överste finns förutom själva gradbeteckningen även förbandstecknet. I exemplen nedan används artilleriets förbandssymbol . The rank insignia below are the ones that are valid from 2009. The rank insignias of the Swedish Army are worn on shoulders only. That is true for both shirt as well as jacket/coat. No insignias are worn on sleeves or collars. However, the insignias worn on green field uniform are worn on the left collar. The emblem of the branch of the army that the regiment belongs to (infantry, artillary etc.) is worn on the right collar. The insignias worn on the shirt of the green field uniform are worn on the left side of the chest. The images of the rank insignias shown below are on a green bottom. Those are the insignias worn on the green field uniform. On other uniforms of the army, uniforms worn for indoor duties, evenings etc have a blue/grey bottom. For all ranks up to colonel, the emblem of the unit is on the insignias as well. In the examples below the emblem is the artillery's emblem - a grenade.

Menig / Private soldiers

Corresponding US ranks: Menig = Private E1 Menig 1:a kl = Private E2, 1 kl = first class, år 1 = year 1, år 2 = year 2 etc. Granaten är ett exempel på förbandstecken.
Corresponding US ranks: Vice korpral = Private first class, E3 Korpral = Corporal Sergeant = Sergeant

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Armén, 2009-års befälsordning /

Military rank insignia - The Swedish Army 2009 - 2019

Contents on this page:

Lägre befäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden = Brigadier General.
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Även generaler har det korsade befälstecknet i nederkant men det har inte fått plats på bilden! Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General. Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Övriga grader / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks or Other ranks)

Underofficerarnas gradbeteckningar hos gardesregementen är silverfärgade. Hos övriga arméregementen har de av bronsfärg. The enlisted ranks of the Life Guard regiments have insignias of silver, like on the image. Enlisted ranks of other regiments have insignias of bronze color. Corresponding US ranks: 1:e Sergeant = Staff Sergeant Fanjunkare = Sergeant First Class Förvaltare = First Sergeant / Master Sergeant Regementsförvaltare = Sergeant Major
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Army Rank Insignias,

Sweden

Introduction

Följande gradbeteckningar är de som gäller enligt 2009-års befälsordning. Arméns gradbeteckningar bärs på axelklaffarna. Detta gäller både för skjorta och uniformsjacka/rock. På fältuniformens jackor bärs gradbeteckningen på vänster kragspegel. På skjortan till fältuniformen bärs gradbeteckningarna på vänster bröst. På uniformsjackorna bärs tecknet för truppslaget på höger kragspegel (infanteri, artilleri etc). Bilderna på gradbeteckningarna nedan visas med grön botten. Detta utseende har de på fältuniformen m/90. På den sk. permissionsuniformen, m/87A, har gradbeteckningarna en botten av blå/grå färg. På alla gradbeteckningar upp till överste finns förutom själva gradbeteckningen även förbandstecknet. I exemplen nedan används artilleriets förbandssymbol . The rank insignia below are the ones that are valid from 2009. The rank insignias of the Swedish Army are worn on shoulders only. That is true for both shirt as well as jacket/coat. No insignias are worn on sleeves or collars. However, the insignias worn on green field uniform are worn on the left collar. The emblem of the branch of the army that the regiment belongs to (infantry, artillary etc.) is worn on the right collar. The insignias worn on the shirt of the green field uniform are worn on the left side of the chest. The images of the rank insignias shown below are on a green bottom. Those are the insignias worn on the green field uniform. On other uniforms of the army, uniforms worn for indoor duties, evenings etc have a blue/grey bottom. For all ranks up to colonel, the emblem of the unit is on the insignias as well. In the examples below the emblem is the artillery's emblem - a grenade.

Menig / Private soldiers

Corresponding US ranks: Menig = Private E1 Menig 1:a kl = Private E2, 1 kl = first class, år 1 = year 1, år 2 = year 2 etc. Granaten är ett exempel på förbandstecken.
Corresponding US ranks: Vice korpral = Private first class, E3 Korpral = Corporal Sergeant = Sergeant

Militära gradbeteckningar - Armén,

2009-års befälsordning /

Military rank insignia - The Swedish

Army 2009 - 2019

Lägre befäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden = Brigadier General.
Även generaler har det korsade befälstecknet i nederkant men det har inte fått plats på bilden! Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General. Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Övriga grader / Non Commissioned Officers

(Enlisted ranks or Other ranks)

Underofficerarnas gradbeteckningar hos gardesregementen är silverfärgade. Hos övriga arméregementen har de av bronsfärg. The enlisted ranks of the Life Guard regiments have insignias of silver, like on the image. Enlisted ranks of other regiments have insignias of bronze color. Corresponding US ranks: 1:e Sergeant = Staff Sergeant Fanjunkare = Sergeant First Class Förvaltare = First Sergeant / Master Sergeant Regementsförvaltare = Sergeant Major