Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Amphibious Corps Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

De gradbeteckningar som Amfibiekåren använder idag liknar i stort de gradbeteckningar som Flottan använder. Innan dess använde fd. Kustartilleriet samma gradbeteckningar som Armén. Däremot använder Amfibiekåren samma namn på tjänstegraderna (major, överste etc) som armén. Följande gradbeteckningar är de som används i Amfibiekåren från den 1 oktober 2019, 2019-års befälsordning. Amfibiekårens och Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På fältuniformens (m/90) vapenrock bärs gradbeteckningen på vänster kragspegel. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik inom Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för truppslaget, två stycken korslagda kanoner etc. The rank insignias used by the Amphibious Corps today are very similar to the ones of the Navy. However, the Amphibious Corps use the same names of the military ranks as the Army. The rank insignias below are the ones used from 1 October 2019 by the Amphibious Corps. The rank insignias of the Amphibious Corps as well as the Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. The insignias worn on shirts are worn on the shoulders. However, the insignias worn on the combat uniform are worn on the left collar. Generals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignias looks different from those on the sleeves.

Menig / Privates

Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Sergeant = Staff Sergeant (E-6) [OR 6) 2. Översergeant = -- [OR 6) 3. Fanjunkare = Gunnery Sergeant (E-7) [OR 7) 4. Förvaltare = Master Sergeant (E-8) [OR 8) 5. Regementsförvaltare = Master Gunnery Sergeant [OR 9)

Related links

Militära tjänstegrader 2019, Jämförelse SWE / UK / USA, Comparison of Military Ranks Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik Uniformer vid den svenska Amfibiekåren Uniforms of the Swedish Amphibious Corps

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Amfibiekåren, 2019-års befälsordning /

Military rank insignias – The Swedish Amphibious Corps from 2019

Contents on this page:

Specialistofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted Ranks and Other Ranks)

Officerare / Officers

Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Fänrik = Second Lieutenant [OF 1] 2. Löjtnant = First Lieutenant [OF 1] 3. Kapten = Captain [OF 2] 4. Major = Major [OF 3] 5. Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel [OF 4] 6. Överste = Colonel [OF 5]

Generaler / Generals

Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Brigadgeneral = Brigadier General [OF 6] 2. Generalmajor = Major General [OF 7] 3. Generallöjtnant = Lieutenant General [OF 8] 4. General = General [OF 9]
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Gruppbefäl / Lower ranks

Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Korpral = Corporal (E-4) 2. Furir = Sergeant (E-5) 3. Överfurir = --- -- Korpral = OR 4 Furir och överfurir = OR 5
Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Menig, menig 1 & 2 = Private (E-1) 2. Menig 3 & 4 = Private First Class (E-2) 3. Vicekorpral = Lance Corporal (E-3) -- Menig, menig 1 & menig 2 = OR 1 Menig 3 & menig 4 = OR 2 Vicekorpral = OR 3
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Amphibious Corps

Rank Insignias, Sweden

Introduction

De gradbeteckningar som Amfibiekåren använder idag liknar i stort de gradbeteckningar som Flottan använder. Innan dess använde fd. Kustartilleriet samma gradbeteckningar som Armén. Däremot använder Amfibiekåren samma namn på tjänstegraderna (major, överste etc) som armén. Följande gradbeteckningar är de som används i Amfibiekåren från den 1 oktober 2019, 2019-års befälsordning. Amfibiekårens och Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På fältuniformens (m/90) vapenrock bärs gradbeteckningen på vänster kragspegel. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik inom Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för truppslaget, två stycken korslagda kanoner etc. The rank insignias used by the Amphibious Corps today are very similar to the ones of the Navy. However, the Amphibious Corps use the same names of the military ranks as the Army. The rank insignias below are the ones used from 1 October 2019 by the Amphibious Corps. The rank insignias of the Amphibious Corps as well as the Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. The insignias worn on shirts are worn on the shoulders. However, the insignias worn on the combat uniform are worn on the left collar. Generals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignias looks different from those on the sleeves.

Menig / Privates

Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Menig, menig 1 & 2 = Private (E-1) 2. Menig 3 & 4 = Private First Class (E-2) 3. Vicekorpral = Lance Corporal (E-3) -- Menig, menig 1 & menig 2 = OR 1 Menig 3 & menig 4 = OR 2 Vicekorpral = OR 3

Militära gradbeteckningar -

Amfibiekåren, 2019-års

befälsordning /

Military rank insignias – The

Swedish Amphibious Corps from

2019

Specialistofficerare / Non Commissioned

Officers (Enlisted Ranks and Other Ranks)

Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Sergeant = Staff Sergeant (E-6) [OR 6) 2. Översergeant = -- [OR 6) 3. Fanjunkare = Gunnery Sergeant (E-7) [OR 7) 4. Förvaltare = Master Sergeant (E-8) [OR 8) 5. Regementsförvaltare = Master Gunnery Sergeant [OR 9)

Officerare / Officers

Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Fänrik = Second Lieutenant [OF 1] 2. Löjtnant = First Lieutenant [OF 1] 3. Kapten = Captain [OF 2] 4. Major = Major [OF 3] 5. Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel [OF 4] 6. Överste = Colonel [OF 5]

Generaler / Generals

Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Brigadgeneral = Brigadier General [OF 6] 2. Generalmajor = Major General [OF 7] 3. Generallöjtnant = Lieutenant General [OF 8] 4. General = General [OF 9]

Related links

Militära tjänstegrader 2019, Jämförelse SWE / UK / USA, Comparison of Military Ranks Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik Uniformer vid den svenska Amfibiekåren Uniforms of the Swedish Amphibious Corps

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Gruppbefäl / Lower ranks

Corresponding ranks in the US Marine Corps: 1. Korpral = Corporal (E-4) 2. Furir = Sergeant (E-5) 3. Överfurir = --- -- Korpral = OR 4 Furir och överfurir = OR 5