Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Amphibious Corps Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

De gradbeteckningar som Amfibiekåren använder idag liknar i stort de gradbeteckningar som Flottan använder. Innan dess använde fd. Kustartilleriet samma gradbeteckningar som Armén. Däremot använder Amfibiekåren samma namn på tjänstegraderna (major, överste etc) som armén. Följande gradbeteckningar är de som användes i Amfibiekårenmellan 2009 och 2019. Amfibiekårens och Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik inom Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för truppslaget, två stycken korslagda kanoner etc. The rank insignias used by the Amphibious Corps today are very similar to the ones of the Navy. However, the Amphibious Corps use the same name on the military ranks as the Army. The rank insignias below are the ones used between 2009 and 2019 by the Amphibious Corps. The rank insignias of the Amphibious Corps as well as the Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Generals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignias looks different from those on the sleeves.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: 1:e Sergeant = Staff Sergeant Fanjunkare = Sergeant First Class Förvaltare = First Sergeant / Master Sergeant Regementsförvaltare = Command Sergeant / Sergeant Major

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Amfibiekåren, 2009-års befälsordning /

Military rank insignia – The Swedish Amphibious Corps 2009 - 2019

Contents on this page:

Övriga grader / Non Commissioned Officers (Enlisted Ranks and Other Ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden, numera Brigadgeneral Överste av första graden, older rank, today Brigadier General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar / Shoulders Only:
Enbart Axelklaffar / Shoulders Only: Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Ärmar / Sleeves:
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Lägre befäl / Lower ranks

Corresponding US ranks: Korpral = Corporal Furir = -- Överfurir = Sergeant Rustmästare = --
Corresponding US ranks: Menig = Private E1 Menig 1:a kl = Private E2 1 kl = first class, år 1 = year 1, år 2 = year 2 etc.
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Amphibious Corps

Rank Insignias, Sweden

Introduction

De gradbeteckningar som Amfibiekåren använder idag liknar i stort de gradbeteckningar som Flottan använder. Innan dess använde fd. Kustartilleriet samma gradbeteckningar som Armén. Däremot använder Amfibiekåren samma namn på tjänstegraderna (major, överste etc) som armén. Följande gradbeteckningar är de som användes i Amfibiekårenmellan 2009 och 2019. Amfibiekårens och Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Amiralspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik inom Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för truppslaget, två stycken korslagda kanoner etc. The rank insignias used by the Amphibious Corps today are very similar to the ones of the Navy. However, the Amphibious Corps use the same name on the military ranks as the Army. The rank insignias below are the ones used between 2009 and 2019 by the Amphibious Corps. The rank insignias of the Amphibious Corps as well as the Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Generals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignias looks different from those on the sleeves.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: Menig = Private E1 Menig 1:a kl = Private E2 1 kl = first class, år 1 = year 1, år 2 = year 2 etc.

Militära gradbeteckningar -

Amfibiekåren, 2009-års

befälsordning /

Military rank insignia – The Swedish

Amphibious Corps 2009 - 2019

Övriga grader / Non Commissioned Officers

(Enlisted Ranks and Other Ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.
Corresponding US ranks: 1:e Sergeant = Staff Sergeant Fanjunkare = Sergeant First Class Förvaltare = First Sergeant / Master Sergeant Regementsförvaltare = Command Sergeant / Sergeant Major

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden, numera Brigadgeneral Överste av första graden, older rank, today Brigadier General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar / Shoulders Only:
Enbart Axelklaffar / Shoulders Only: Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page
Ärmar / Sleeves:
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Lägre befäl / Lower ranks

Corresponding US ranks: Korpral = Corporal Furir = -- Överfurir = Sergeant Rustmästare = --