Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Air Force Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

Gradbeteckning av guldfärgad galon bärs på axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87 samt på axelklaffshylsa till blå ylletröja och skjorta m/78, på trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och på båda ärmarna till vapenrock m/30 och jacka m/38. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flygvapnet från 1 oktober 2019, 2019-års befälsordning: The same rank insignia are worn both on the sleeves as well as on the shoulders. Depending on the uniform they are either worn on the sleeves or the shoulders. The following rank insignia has been used by the Swedish Air Force from 1 October 2019.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: 1. Menig, menig 1 & 2 = Airman Basic (E-1) 2. Menig 3 & 4 = Airman (E-2) 3. Vicekorpral = Airman First Class (E-3) -- Menig, menig 1 & menig 2 = OR 1 Menig 3 & menig 4 = OR 2 Vicekorpral = OR 3
Corresponding US ranks: 1. Korpral = Senior Airman (E-4) 2. Furir = Staff Sergeant (E-5) 3. Överfurir = --- -- Korpral = OR 4 Furir och överfurir = OR 5

Related links

Militära tjänstegrader 2019, Jämförelse SWE / UK / USA, Comparison of Military Ranks Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik Uniformer vid det svenska Flygvapnet Uniforms of the Swedish Air Force

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Flygvapnet, 2019-års befälsordning /

Military Rank Insignias - The Swedish Air Force from 2019

Contents on this page:

Gruppbefäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: 1. Fänrik = Second Lieutenant [OF 1] 2. Löjtnant = First Lieutenant [OF 1] 3. Kapten = Captain [OF 2] 4. Major = Major [OF 3] 5. Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel [OF 4] 6. Överste = Colonel [OF 5]

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar/ Only shoulders Corresponding US ranks: 1. Brigadgeneral = Brigadier General [OF 6] 2. Generalmajor = Major General [OF 7] 3. Generallöjtnant = Lieutenant General [OF 8] 4. General = General [OF 9]
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Specialistofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks or Other ranks)

Corresponding US ranks: 1. Sergeant = Technical Sergeant (E-6) [OR 6) 2. Översergeant = -- [OR 6) 3. Fanjunkare = Master Sergeant (E-7) [OR 7) 4. Förvaltare = Senior Master Sergeant (E-8) [OR 8) 5. Flottiljförvaltare = Command Chief Master Sergeant [OR 9)
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Air Force Rank

Insignias, Sweden

Introduction

Gradbeteckning av guldfärgad galon bärs på axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87 samt på axelklaffshylsa till blå ylletröja och skjorta m/78, på trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och på båda ärmarna till vapenrock m/30 och jacka m/38. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flygvapnet från 1 oktober 2019, 2019-års befälsordning: The same rank insignia are worn both on the sleeves as well as on the shoulders. Depending on the uniform they are either worn on the sleeves or the shoulders. The following rank insignia has been used by the Swedish Air Force from 1 October 2019.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: 1. Menig, menig 1 & 2 = Airman Basic (E-1) 2. Menig 3 & 4 = Airman (E-2) 3. Vicekorpral = Airman First Class (E-3) -- Menig, menig 1 & menig 2 = OR 1 Menig 3 & menig 4 = OR 2 Vicekorpral = OR 3
Corresponding US ranks: 1. Korpral = Senior Airman (E-4) 2. Furir = Staff Sergeant (E-5) 3. Överfurir = --- -- Korpral = OR 4 Furir och överfurir = OR 5

Militära gradbeteckningar -

Flygvapnet, 2019-års befälsordning /

Military Rank Insignias - The Swedish

Air Force from 2019

Gruppbefäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: 1. Fänrik = Second Lieutenant [OF 1] 2. Löjtnant = First Lieutenant [OF 1] 3. Kapten = Captain [OF 2] 4. Major = Major [OF 3] 5. Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel [OF 4] 6. Överste = Colonel [OF 5]
Enbart Axelklaffar/ Only shoulders Corresponding US ranks: 1. Brigadgeneral = Brigadier General [OF 6] 2. Generalmajor = Major General [OF 7] 3. Generallöjtnant = Lieutenant General [OF 8] 4. General = General [OF 9]

Generaler / Generals

Specialistofficerare / Non Commissioned

Officers (Enlisted ranks or Other ranks)

Corresponding US ranks: 1. Sergeant = Technical Sergeant (E-6) [OR 6) 2. Översergeant = -- [OR 6) 3. Fanjunkare = Master Sergeant (E-7) [OR 7) 4. Förvaltare = Senior Master Sergeant (E-8) [OR 8) 5. Flottiljförvaltare = Command Chief Master Sergeant [OR 9)

Related links

Militära tjänstegrader 2019, Jämförelse SWE / UK / USA, Comparison of Military Ranks Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader Armén - Historik Militära tjänstegrader Flottan - Historik Uniformer vid det svenska Flygvapnet Uniforms of the Swedish Air Force

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page