Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Air Force Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

Gradbeteckning av guldfärgad galon bärs på axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87 samt på axelklaffshylsa till blå ylletröja och skjorta m/78, på trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och på båda ärmarna till vapenrock m/30 och jacka m/38. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flygvapnet 2009 - 2019: The same rank insignia are worn both on the sleeves as well as on the shoulders. Depending on the uniform they are either worn on the sleeves or the shoulders. The following rank insignia has been used by the Swedish Air Force 2009 - 2019.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: Menig = Airman Basic (AB) Menig 1:a kl = Airman (E2) 1 kl = first class, år 1 = year 1, år 2 = year 2 etc.
Corresponding US ranks: Vicekorpral = Airman First Class (E3) Korpral = Senior Airman (E4) Sergeant = Staff Sergeant

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Flygvapnet, 2009-års befälsordning /

Military Rank Insignia - The Swedish Air Force 2009-2019

Contents on this page:

Lägre befäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden, numera Brigadgeneral Överste av första graden, older rank, today Brigadier General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar/ Only shoulders Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General (General i flygvapnet bär flygvapensymbolen tillsammans med 4 stjärnor men den har inte fått plats på bilden till vänster)
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Övriga grader / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks or Other ranks)

Corresponding US ranks: 1:e Sergeant = Technical Sergeant (E6) Fanjunkare = Master Sergeant Förvaltare = Senior Master Sergeant Flottiljförvaltare = Command Chief Master Sergeant
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Air Force Rank

Insignias, Sweden

Introduction

Gradbeteckning av guldfärgad galon bärs på axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87 samt på axelklaffshylsa till blå ylletröja och skjorta m/78, på trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och på båda ärmarna till vapenrock m/30 och jacka m/38. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flygvapnet 2009 - 2019: The same rank insignia are worn both on the sleeves as well as on the shoulders. Depending on the uniform they are either worn on the sleeves or the shoulders. The following rank insignia has been used by the Swedish Air Force 2009 - 2019.

Menig / Privates

Corresponding US ranks: Menig = Airman Basic (AB) Menig 1:a kl = Airman (E2) 1 kl = first class, år 1 = year 1, år 2 = year 2 etc.
Corresponding US ranks: Vicekorpral = Airman First Class (E3) Korpral = Senior Airman (E4) Sergeant = Staff Sergeant

Militära gradbeteckningar -

Flygvapnet, 2009-års befälsordning /

Military Rank Insignia - The Swedish

Air Force 2009-2019

Lägre befäl / Lower ranks

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden, numera Brigadgeneral Överste av första graden, older rank, today Brigadier General
Enbart Axelklaffar/ Only shoulders Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General (General i flygvapnet bär flygvapensymbolen tillsammans med 4 stjärnor men den har inte fått plats på bilden till vänster)
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Övriga grader / Non Commissioned Officers

(Enlisted ranks or Other ranks)

Corresponding US ranks: 1:e Sergeant = Technical Sergeant (E6) Fanjunkare = Master Sergeant Förvaltare = Senior Master Sergeant Flottiljförvaltare = Command Chief Master Sergeant