Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Air Force Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Flygvapnet ändrades 2003 för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt ”uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva” (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Gradbeteckningarna innan 2003. Gradbeteckning av guldfärgad galon bärs på axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87 samt på axelklaffshylsa till blå ylletröja och skjorta m/78, på trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och på båda ärmarna till vapenrock m/30 och jacka m/38. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flygvapnet under 1900-talet: The same rank insignia are worn both on the sleeves as well as on the shoulders. Depending on the uniform they are either worn on the sleeves or the shoulders. The following rank insignia has been used by the Swedish Air Force during the 20th century. The rank insignias of the officers was changed February 1, 2003. Rank insignia prior to 2003.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Senior Airman Furir = -- Överfurir = Staff Sergeant Rustmästare = --
Corresponding US ranks: Sergeant = Technical Sergeant Fanjunkare = Senior Master Sergeant Förvaltare = Chief Master Sergeant

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Flygvapnet 2003-2009 /

Military Rank Insignia – The Swedish Air Force 2003-2009

Contents on this page:

Underofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden, numera Brigadgeneral Överste av första graden, older rank, today Brigadier General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar/ Only shoulders:
Enbart Axelklaffar/ Only shoulders Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Air Force Rank

Insignias, Sweden

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Flygvapnet ändrades 2003 för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt ”uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva” (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Gradbeteckningarna innan 2003. Gradbeteckning av guldfärgad galon bärs på axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87 samt på axelklaffshylsa till blå ylletröja och skjorta m/78, på trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och på båda ärmarna till vapenrock m/30 och jacka m/38. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flygvapnet under 1900-talet: The same rank insignia are worn both on the sleeves as well as on the shoulders. Depending on the uniform they are either worn on the sleeves or the shoulders. The following rank insignia has been used by the Swedish Air Force during the 20th century. The rank insignias of the officers was changed February 1, 2003. Rank insignia prior to 2003.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower

ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Senior Airman Furir = -- Överfurir = Staff Sergeant Rustmästare = --
Corresponding US ranks: Sergeant = Technical Sergeant Fanjunkare = Senior Master Sergeant Förvaltare = Chief Master Sergeant

Militära gradbeteckningar -

Flygvapnet 2003-2009 /

Military Rank Insignia – The

Swedish Air Force 2003-2009

Underofficerare / Non Commissioned

Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden, numera Brigadgeneral Överste av första graden, older rank, today Brigadier General
Enbart Axelklaffar/ Only shoulders Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar/ Only shoulders:

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page