Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Air Force Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Flygvapnet har nyligen ändrats för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt ”uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva” (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Denna sida visar hur officerarnas gradbeteckningar såg ut innan 2003. Dagens gradbeteckningar. Gradbeteckning av guldfärgad galon bärs på axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87 samt på axelklaffshylsa till blå ylletröja och skjorta m/78, på trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och på båda ärmarna till vapenrock m/30 och jacka m/38. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flygvapnet under 1900-talet fram till 2003: The same rank insignia are worn both on the sleeves as well as on the shoulders. Depending on the uniform they are either worn on the sleeves or the shoulders. The following rank insignia has been used by the Swedish Air Force during the 20th century. The rank insignias for the officers was changed February 1, 2003. This pages shows the rank insignias prior to 2003. Today's rank insignias.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Senior Airman Furir = -- Överfurir = Staff Sergeant Rustmästare = --
Corresponding US ranks: Sergeant = Technical Sergeant Fanjunkare = Senior Master Sergeant Förvaltare = Chief Master Sergeant

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Flygvapnet före 2003 /

Military Rank Insignia - The Swedish Air Force prior to 2003

Contents on this page:

Underofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden / Brigadgeneral = Brigadier General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar / Shoulders Only:
Enbart Axelklaffar / Shoulders Only: Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Ärmar / Sleeves: Corresponding US ranks: Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
Ärmar / Sleeves:
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Air Force Rank

Insignias, Sweden

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Flygvapnet har nyligen ändrats för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt ”uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva” (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Denna sida visar hur officerarnas gradbeteckningar såg ut innan 2003. Dagens gradbeteckningar. Gradbeteckning av guldfärgad galon bärs på axelklaff till vapenrock, jacka och kappa m/87 samt på axelklaffshylsa till blå ylletröja och skjorta m/78, på trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och på båda ärmarna till vapenrock m/30 och jacka m/38. Följande gradbeteckningar är de som använts i den svenska flygvapnet under 1900-talet fram till 2003: The same rank insignia are worn both on the sleeves as well as on the shoulders. Depending on the uniform they are either worn on the sleeves or the shoulders. The following rank insignia has been used by the Swedish Air Force during the 20th century. The rank insignias for the officers was changed February 1, 2003. This pages shows the rank insignias prior to 2003. Today's rank insignias.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower

ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Senior Airman Furir = -- Överfurir = Staff Sergeant Rustmästare = --
Corresponding US ranks: Sergeant = Technical Sergeant Fanjunkare = Senior Master Sergeant Förvaltare = Chief Master Sergeant

Militära gradbeteckningar -

Flygvapnet före 2003 /

Military Rank Insignia - The Swedish

Air Force prior to 2003

Underofficerare / Non Commissioned

Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden / Brigadgeneral = Brigadier General
Enbart Axelklaffar / Shoulders Only: Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar / Shoulders Only:

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page
Ärmar / Sleeves:
Ärmar / Sleeves: Corresponding US ranks: Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General