Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Amphibious Corps Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Amfiebiekåren ändrades 2003 för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt ”uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva” (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Gradbeteckningar innan 2003. De gradbeteckningar som Amfibiekåren använder idag liknar i stort de gradbeteckningar som Flottan använder. Däremot använder Amfibiekåren samma namn på tjänstegraderna (major, överste etc) som i armén. Nedanstående gradbeteckningar är de som idag används i Amfibiekåren. Amfibiekårens och Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Generalspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik inom Amfibiekåren finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för truppslaget, två stycken korslagda kanoner etc. "Marinen" (The Marine) is a jointly term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden. Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine): Flottan – The Navy (the surface warfare flotillas, the mine warfare flotilla and the submarine flotilla) Amfibiekåren – The Amphibious Corps The rank insignias used by the Amphibious Corps are very similar to the ones of the Navy. However, the Amphibious Corps use the same name on the military ranks as the Army. The rank insignia below are the ones used by the Amphibious Corps. The rank insignias of the Amphibious Corps as well as the Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Generals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignia looks different from those on the sleeves. The rank insignias for the officers was changed February 1, 2003. This pages shows the rank insignias prior to 2003. Today's rank insignia.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Corporal Furir = -- Överfurir = Sergeant Flaggfurir = --
Corresponding US ranks: Sergeant = Staff Sergeant Fanjunkare = Master Sergeant Förvaltare = Sergeant Major

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Amfibiekåren 2003-2009 /

Military rank insignia – The Swedish Amphibious Corps 2003-2009

Contents on this page:

Underofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden, numera Brigadgeneral Överste av första graden, older rank, today Brigadier General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar / Shoulders Only:
Enbart Axelklaffar / Shoulders Only: Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Ärmar / Sleeves:
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Amphibious Corps

Rank Insignias, Sweden

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Amfiebiekåren ändrades 2003 för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt ”uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva” (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Gradbeteckningar innan 2003. De gradbeteckningar som Amfibiekåren använder idag liknar i stort de gradbeteckningar som Flottan använder. Däremot använder Amfibiekåren samma namn på tjänstegraderna (major, överste etc) som i armén. Nedanstående gradbeteckningar är de som idag används i Amfibiekåren. Amfibiekårens och Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Generalspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik inom Amfibiekåren finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för truppslaget, två stycken korslagda kanoner etc. "Marinen" (The Marine) is a jointly term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden. Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine): Flottan – The Navy (the surface warfare flotillas, the mine warfare flotilla and the submarine flotilla) Amfibiekåren – The Amphibious Corps The rank insignias used by the Amphibious Corps are very similar to the ones of the Navy. However, the Amphibious Corps use the same name on the military ranks as the Army. The rank insignia below are the ones used by the Amphibious Corps. The rank insignias of the Amphibious Corps as well as the Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Generals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignia looks different from those on the sleeves. The rank insignias for the officers was changed February 1, 2003. This pages shows the rank insignias prior to 2003. Today's rank insignia.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower

ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Corporal Furir = -- Överfurir = Sergeant Flaggfurir = --

Militära gradbeteckningar -

Amfibiekåren 2003-2009 /

Military rank insignia – The Swedish

Amphibious Corps 2003-2009

Underofficerare / Non Commissioned

Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.
Corresponding US ranks: Sergeant = Staff Sergeant Fanjunkare = Master Sergeant Förvaltare = Sergeant Major

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel Överste av första graden, numera Brigadgeneral Överste av första graden, older rank, today Brigadier General
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar / Shoulders Only:
Enbart Axelklaffar / Shoulders Only: Corresponding US ranks: Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page
Ärmar / Sleeves:
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".