Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Amphibious Corps Rank Insignias, Sweden

Insignias:

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Amfiebiekåren har ändrats för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt ”uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva” (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Denna sida visar hur officerarnas gradbeteckningar såg ut innan 2003. Dagens gradbeteckningar. De gradbeteckningar som Amfibiekåren använder idag liknar i stort de gradbeteckningar som Flottan använder. Innan dess använde Kustartilleriet samma gradbeteckningar som Armén. Däremot använder Amfibiekåren samma namn på tjänstegraderna (major, överste etc) som armén. Nedanstående gradbeteckningar är de som idag används i Amfibiekåren. Amfibiekårens och Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Generalspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik inom Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för truppslaget, två stycken korslagda kanoner etc. Kustartilleriet var ett truppslag inom Marinen från 1902 och fram till den 30 juni 2000. Den 1 juli 2000 bildades Amfibiekåren som ersättare till Kustartilleriet. Under de första årtiondena bar kustartilleriet en uniform som till stora delar liknade flottans. Det enda undantaget var en vapenrock med ståndkrage, som bars av officerare och underofficerare. Först med den gråbrungröna uniformen m/1942 fick kustartilleriet en uniform anpassad för fälttjänst. Därefter använder Kustartilleriet uniformer som motsvarade arméns; m/1942, m/1942-58, m/1959, m/1960, m/1968 etc. De gradbeteckningar som bars på dessa uniformer var detsamma som arméns gradbeteckningar. "Marinen" (The Marine) is a jointly term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden. Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine): Flottan – The Navy (the surface warfare flotillas, the mine warfare flotilla and the submarine flotilla) Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet 1902 - 2000 ) – The Amphibious Corps (formerly the Coast Artillery 1902 - 2000) The Coast Artillery Services were responsible for the coastal defense and had their own ships, coastal artillery, mining and mine sweeping duties and special elite units for coastal warfare - commando units (Kustjägare). The Coast Artillery is now days (from 2000) called The Amphibious Corps and the stationary coast artillery guns has been replaced with mobile amphibious units. The Navy operates on open sea. The rank insignias used by the Amphibious Corps today are very similar to the ones of the Navy. The former Coast Artillary used rank insignia similar to the Army's rank insignia. However, the Amphibious Corps use the same name on the military ranks as the Army. The rank insignia below are the ones used today by the Amphibious Corps. The rank insignias of the Amphibious Corps as well as the Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Generals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignia looks different from those on the sleeves. The rank insignias for the officers was changed February 1, 2003. This pages shows the rank insignias prior to 2003. Today's rank insignia. The Coast Artillery: The Coast Artillery was established in 1902 and was disestablished on June 30, 2000 when this defense branch was replaced by the new Amphibious Corps. During the first decades the Coast Artillery wore uniforms similar to the ones used by the Navy. During WWII they received their first battledress suitable for field service. The battle dresses worn by the Coast Artillery were from then pretty much the same as the Army battle dresses. The rank insignias were during this period the same as in the Army.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Corporal Furir = -- Överfurir = Sergeant Flaggfurir = --
Corresponding US ranks: Sergeant = Staff Sergeant Fanjunkare = Master Sergeant Förvaltare = Sergeant Major

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page

Militära gradbeteckningar - Amfibiekåren före 2003 /

Military rank insignia – The Swedish Amphibious Corps before 2003

Contents on this page:

Underofficerare / Non Commissioned Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar / Shoulders Only:
Enbart Axelklaffar / Shoulders Only: Corresponding US ranks: Överste av första graden / Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Ärmar / Sleeves:
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".
Military Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-20

Amphibious Corps

Rank Insignias, Sweden

Introduction

OBS, utseendet på officerarnas gradbeteckningar i Amfiebiekåren har ändrats för få ett något mer internationellt utseende. Detta enligt uniformsreglemente för Försvarsmakten 2003 års utgåva (M7756-770002) som började gälla den 1 februari 2003. Denna sida visar hur officerarnas gradbeteckningar såg ut innan 2003. Dagens gradbeteckningar. De gradbeteckningar som Amfibiekåren använder idag liknar i stort de gradbeteckningar som Flottan använder. Innan dess använde Kustartilleriet samma gradbeteckningar som Armén. Däremot använder Amfibiekåren samma namn på tjänstegraderna (major, överste etc) som armén. Nedanstående gradbeteckningar är de som idag används i Amfibiekåren. Amfibiekårens och Flottans gradbeteckningar bärs på ärmarna. Detta gäller uniformsjacka/rock. På skjortor bärs dock gradbeteckningarna på axelklaffarna. Generalspersoner bär gradbeteckningarna både på axelklaffarna och ärmarna till jacka/rock. Gradbeteckning bärs på båda ärmarna till innerkavaj m/48, kappa m/1878 och mässjacka m/1878. Gradbeteckning bärs på axelklaffshylsa till jacka och kappa m/87 samt till blå ylletröja m/87, trenchcoat m/84, skinnjacka m/90, sjörock 93, svart regnkappa och till vit skjorta m/78. På alla gradbeteckningar från korpral och upp till fänrik inom Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet) finns förutom själva gradbeteckningen även tecken för truppslaget, två stycken korslagda kanoner etc. Kustartilleriet var ett truppslag inom Marinen från 1902 och fram till den 30 juni 2000. Den 1 juli 2000 bildades Amfibiekåren som ersättare till Kustartilleriet. Under de första årtiondena bar kustartilleriet en uniform som till stora delar liknade flottans. Det enda undantaget var en vapenrock med ståndkrage, som bars av officerare och underofficerare. Först med den gråbrungröna uniformen m/1942 fick kustartilleriet en uniform anpassad för fälttjänst. Därefter använder Kustartilleriet uniformer som motsvarade arméns; m/1942, m/1942-58, m/1959, m/1960, m/1968 etc. De gradbeteckningar som bars på dessa uniformer var detsamma som arméns gradbeteckningar. "Marinen" (The Marine) is a jointly term for the Navy and the Amphibious Corps in Sweden. Units within “Svenska Marinen” (The Swedish Marine): Flottan – The Navy (the surface warfare flotillas, the mine warfare flotilla and the submarine flotilla) Amfibiekåren (fd. Kustartilleriet 1902 - 2000 ) – The Amphibious Corps (formerly the Coast Artillery 1902 - 2000) The Coast Artillery Services were responsible for the coastal defense and had their own ships, coastal artillery, mining and mine sweeping duties and special elite units for coastal warfare - commando units (Kustjägare). The Coast Artillery is now days (from 2000) called The Amphibious Corps and the stationary coast artillery guns has been replaced with mobile amphibious units. The Navy operates on open sea. The rank insignias used by the Amphibious Corps today are very similar to the ones of the Navy. The former Coast Artillary used rank insignia similar to the Army's rank insignia. However, the Amphibious Corps use the same name on the military ranks as the Army. The rank insignia below are the ones used today by the Amphibious Corps. The rank insignias of the Amphibious Corps as well as the Navy are worn on sleeves. That is true for the jacket/coat. However, the insignias worn on shirts are worn on the shoulders. Generals wear the insignias on both sleeves and shoulders. The shoulder insignia looks different from those on the sleeves. The rank insignias for the officers was changed February 1, 2003. This pages shows the rank insignias prior to 2003. Today's rank insignia. The Coast Artillery: The Coast Artillery was established in 1902 and was disestablished on June 30, 2000 when this defense branch was replaced by the new Amphibious Corps. During the first decades the Coast Artillery wore uniforms similar to the ones used by the Navy. During WWII they received their first battledress suitable for field service. The battle dresses worn by the Coast Artillery were from then pretty much the same as the Army battle dresses. The rank insignias were during this period the same as in the Army.

Lägre befäl (tidigare underbefäl) / Lower

ranks, enlisted men

Corresponding US ranks: Korpral = Corporal Furir = -- Överfurir = Sergeant Flaggfurir = --

Militära gradbeteckningar -

Amfibiekåren före 2003 /

Military rank insignia – The Swedish

Amphibious Corps before 2003

Underofficerare / Non Commissioned

Officers (Enlisted ranks)

Today the non-commissioned officers are commissioned officers in the Swedish armed forces.
Corresponding US ranks: Sergeant = Staff Sergeant Fanjunkare = Master Sergeant Förvaltare = Sergeant Major

Officerare / Officers

Corresponding US ranks: Fänrik = Second Lieutenant Löjtnant = First Lieutenant Kapten = Captain Major = Major Överstelöjtnant = Lieutenant Colonel Överste = Colonel

Generaler / Generals

Enbart Axelklaffar / Shoulders Only:
Enbart Axelklaffar / Shoulders Only: Corresponding US ranks: Överste av första graden / Brigadgeneral = Brigadier General Generalmajor = Major General Generallöjtnant = Lieutenant General General = General

Related links

Militära tjänstegrader i Sverige / UK / USA från 2009 Befälsordningen i det svenska försvaret, nutid Militära tjänstegrader - Historik

Reference Literature

Militära tjänstegrader, Försvarsmakten / Swedish military ranks: http://www.mil.se/sv/ Militärordbok på engelska och svenska av Sven krigsman och Jörgen Svensson, 1999 Wikipedia Nationalencyklopedin Is it OK to copy material (text or images) from this page or from any other page on this website and publish it on your own homepage? The answer is NO! However, it is OK to have a link to my pages. Top of page
Ärmar / Sleeves:
Från och med den 1 juli 2000 ersätter den nya graden Brigadgeneral den tidigare Överste av första graden vad gäller nyutnämningar. There has been no new appointments of "Överste av första graden" after July 1, 2000. Instead, to make the rank more international, the new rank Brigadgeneral is substituting "Överste av första graden".